Falun Dafa Minghui.org

Krajnji cilj objašnjavanja istine

Falun Dafa je Buddha Fa. Pokvarena propaganda KPK je u ljude svijeta usadila laži koje ocrnjuju i kleveću Falun Gong, a koje potiču mržnju naspram Buddha Fa i Dafa učenika koji su na putu prema božanskom. To osobito vrijedi za ljude u Kini, u pogledu stava kojeg pokazuju u razgovoru ili tijekom interakcije sa Dafa učenicima. Oni su na strani zla. Ako je to slučaj, nisu li ljudi svijeta u opasnosti? Drugim riječima, neovisno o tome koliko je progon opak, Dafa učenici i dalje usred zlih testova idu prema Ispunjenju; dok su ljudi svijeta, bivani otrovani lažima zle partije, ti koji su u istinskoj opasnosti. Razlog pojavljivanja komunističke partije kao i njezin stvarni cilj je da ljudi zamrze Bogove i Buddhe, propagiraju ateizam, usade u ljude filozofiju "borbe" te na taj način unište čovječanstvo. Zbog tog razloga Dafa učenici trebaju objašnjavati istinu. Cilj je odstraniti zle laži, omogućiti ljudima da vide pravo lice KPK, eliminirati grijehe koji su ljudi počinili prema Bogovima i Buddhama te na taj način spasiti ljude svijeta.

Li Hongzhi
06.02.2012.