Falun Dafa Minghui.org

Korištenje po volji

Ja nikad nisam volio gramatiku i riječi standardizirane po suvremenom kineskom jeziku, koje imaju površno značenje. To je razlog zašto ja često ne koristim standardiziranu gramatiku i riječi kad podučavam Fa! Neki ljudi ne razumiju ovo. Istina je, da su riječi čije značenje su suvremeni ljudi izmijenili natopljene predodžbama suvremenih ljudi. Riječi koje sadrže elemente ateizma i posebno politike, ne mogu se koristiti za podučavanje Fa. Da bih omogućio učenicima da razumiju, ja činim što mogu da koristim gramatiku i riječi suvremenog kineskog jezika.

Kako može ljudska kultura standardizirati Fa kozmosa? Sve dok mogu jasno objasniti principe Fa, ja poništavam veze ljudske kulture, kršim ta pravila i ograničenja te koristim jezik po volji. Da bih jasno objasnio Dafa, ja koristim jezik po volji. Na primjer, ponekad su moje rečenice jako dugačke i ja ponavljam riječi da bih naglasio i produbio značenje rečenica. Čak i tada, vrlo je teško koristiti ljudski jezik da bi se objasnilo dubokoumne Fa principe visoke razine. Što se riječi tiče, ja ih načelno koristim po volji. Na primjer, ja često pišem "stupanj" (程度) kao "stupanj postignuća" (成度), jer osjećam da se ova riječ treba koristiti da se izrazi stupanj do kojeg je nešto postignuto. Ja volim pisati "istinitost materije" (真相) kao "istinita situacija" (真象), jer osjećam da se ova riječ treba koristiti da bi se izrazio način kako stvari zaista stoje; ja volim pisati "apsolutan" (绝) kao “odlučan” (决), jer osjećam da ova riječ ima veću težinu; ja koristim “neizmjeran” (洪) umjesto “beskrajan” (弘), jer je to prikladnije za opisivanje Velikog Fa kozmosa i tako dalje i tako dalje. Ja također ne volim standardizirati rečenice koristeći jednostavne interpunkcijske znakove. Kad pišem, često koristim zareze sve do kraja. Ja samo brinem o unutrašnjem značenju Fa i što se tiče ljudske standardizacije, nemam osjećaj obaveze. Ljudsku kulturu su ljudima dali Bogovi, ali suvremeni kineski jezik je izmijenjen iskrivljenim razmišljanjem suvremenih ljudi, s njihovim optuživanjem teizma i s njihovim političkim pojmovima. Fa će donijeti ljudskoj vrsti sve novo i ispravno i na to neće utjecati bilo što staro, iskrivljeno ili izopačeno. Ja sam završio gimnaziju i razlog zašto nisam išao na fakultet je bio spriječiti da se u mom umu oblikuju sve vrste pojmova, teorema, definicija, znanstvenih zakona, ljudskih teorija i različitih standardiziranih stvari. Ove ljudske stvari se apsolutno ne mogu miješati u Veliki Fa kozmosa kad se on podučava, jer bi to uzrokovalo miješanje Fa i ljudskih predodžbi.

Dafa je Fa kozmosa i Dafa je stvorio sva bića u kozmosu. Dafa je uspostavio životne okoline i standarde za bića na različitim razinama kozmosa i stvorio za bića na različitim razinama različite oblike mudrosti, uključujući kulturu ljudskog roda. Svrha širenja Fa nadaleko i naširoko je ispraviti Fa u kozmosu, i, u isto vrijeme omogućiti Dafa učenicima u ljudskom svijetu dostizanje Ispunjenja. Dafa također stvara novi ljudski rod i jednako tako će donijeti ljudskom rodu novu kulturu.

Li Hongzhi
28.06.2000.