Falun Dafa Minghui.org

Komentar I

“Shvaćanje je vrlo dobro. S obzirom na manifestaciju misaone karme, štete koju su zle sile stvorile za nas i naše objašnjavanje istine ljudima, mi aktivno eliminiramo demone umjesto opraštanja ili pasivnog trpljenja; ali naše misli i djela moraju biti dobronamjerna."

Li Hongzhi
05.10.2000.

Napomena: Ovo je komentar na članak "Eliminirajte demonsku prirodu" (“Eliminate Demonic Nature”), kojeg je napisao Dafa učenik i objavljen je 30. rujna 2000. na engleskoj Clearwisdom web stranici.