Falun Dafa Minghui.org

Čestitka

Osobama zaduženim za Falun Dafa Hong Kong konferenciju:

Učitelj želi potpuni uspjeh Fa konferenciji! Istovremeno bih htio zahvaliti vladi i ljudima Hong Konga koji su dali podršku i pružili uvjete koji nam omogućavaju uspješno održavanje ove Fa konferencije.

Kako bi se odužili dužnosnicima vlade i ljudima Hong Konga za njihovu podršku, svakako ćemo prenijeti ljepotu Falun Dafa ljudima Hong Konga.

Nadam se da će naše Fa konferencije biti provođene sve bolje i bolje. Pod progonom, trebali bismo pomoći ljudima svijeta da vide istinu o situaciji i pomoći da više ljudi dobije Fa, spašavajući ljude svijeta.

Li Hongzhi
14.01.2001.