Falun Dafa Minghui.org

Svim učenicima na nordijskoj Fa Konferenciji

Svi učenici na nordijskoj Fa Konferenciji:

Za Dafa učenike, Ispunjenje je završetak kultivacije i Fa-ispravljanje je velika odgovornost koju je povijest podarila vama tijekom perioda Fa-ispravljanja. Tako da tijekom trenutnog procesa objašnjavanja istine i razotkrivanja zla, sve što činimo je utjelovljivanje Dafa. Bilo da objašnjavamo istinu, razotkrivamo zlo, ili sudjelujemo u drugim Dafa aktivnostima, uključujući naše Fa konferencije, trebali bi pokazati milost Dafa učenika kao i dobrotu koju kultivacija tijekom Fa-ispravljanja donosi. Zaželio bih potpuni uspjeh Fa konferenciji.

U međuvremenu, nadam se da učenici u Europi mogu biti više kao učenici u Sjevernoj Americi—svaki učenik bi trebao, uz sudjelovanje u grupnim aktivnostima, u svom svakodnevnom životu u potpunosti preuzeti inicijativu Dafa učenika, uspostaviti svoju vlastitu moćnu vrlinu u procesu objašnjavanja istine i činiti dobro na svom vlastitom putu Dafa učenika. Tako u objašnjavanju istine, nemojte čekati, nemojte se oslanjati na druge i nemojte se samo nadati promjeni u vanjskim faktorima. Svatko od nas stvara povijest za budućnost, zbog toga svi ne samo da sudjeluju u grupnim aktivnostima, nego također preuzimaju inicijativu u traženju stvari koje bi mogli učiniti. Sve dok je nešto dobro za Dafa, trebao bi preuzeti inicijativu da to učiniš, preuzeti inicijativu da radiš na tome. Svaka osoba s kojom stupiš u kontakt unutar društva je netko kome treba objasniti istinu i ono što se manifestira u objašnjavanju istine je milost Dafa učenika i njihovo spašavanje ljudi svijeta. Nadam se da će svaki Dafa učenik u potpunosti preuzeti inicijativu i u potpunosti igrati svoju ulogu kao Dafa učenik. Još jednom, zaželio bih potpuni uspjeh Fa konferenciji.

Obratite pažnju: bez obzira koliko zauzeti bili, ne možete zanemariti Fa učenje. To je ono što temeljno osigurava da se krećete prema Ispunjenju i da dobro činite Dafa rad.

Li Hongzhi
17.06.2001.