Falun Dafa Minghui.org

Dafa je neuništiv

Zašto su Dafa učenici nemilosrdno mučeni od strane zla? Zato što oni ustraju u svojoj ispravnoj vjeri u Dafa i zato što su oni čestice Dafa. Zašto se Fa-ispravljanje moralo dogoditi? Zato što bića u kozmosu nisu više zadovoljavala standard. Kao Dafa učeniku, tvoje ustrajne, ispravne misli su apsolutno nepokolebljive, jer je tvoje obnovljeno biće formirano upravo usred Fa-ispravljanja. Ali da bi postigle sve kako su one željele uraditi, stare, zle sile u kozmosu izravno su sudjelovale u proganjanju Dafa, Dafa učenika i živih bića neprestano koristeći stare zle aranžmane koje su one smislile, a koji ne odgovaraju stvarnim Fa-principima u kozmosu i one su iskoristile neuklonjene predodžbe na ljudskoj površini Dafa učenika i karmu Dafa učenika, kako bi pokolebali njihove ispravne misli. Kao posljedica, neki učenici nisu mogli izdržati usred patnje progona i učinili su to što Dafa učenici apsolutno ne bi trebali i ne mogu činiti. To je sramota za Dafa.

Učitelj želi spasiti sva živa bića. No stare sile zaista čine grijehe protiv Dafa iskorištavajući sva živa bića, s krajnjim ciljem da ih unište. Nakon što je Dafa učenik učinio što nije trebao učiniti, ako on ne može istinski shvatiti težinu toga i nadoknaditi gubitke koje je nanio za Dafa, sve i milijuni milijuna godina čekanja će se ispuniti u skladu sa napravljenim zavjetima prije povijesti. Kao Dafa učeniku, sve tvoje je formirano od Dafa i najispravnije je i može biti samo tako da [ti] ispraviš sve što je neispravno. Kako bi se mogao poviti zlu? Kako bi mogao nešto obećati zlu? Čak i da to ne dolazi istinski od tvoga srca, to je još uvijek prepuštanje zlu. To je loše ponašanje za ljude, također i Bogovi apsolutno ne bi učinili takvo što. Čak i da Dafa kultivator zaista odbaci svoju ljudsku ljusku tijekom progona, to što ga čeka je još uvijek Ispunjenje. Istovremeno, nikakva vezanost ili strah ne bi vam mogli omogućiti dostići Ispunjenje. I svaka vezanost straha je sama po sebi prepreka koja vas sprječava da dostignete Ispunjenje i također je faktor u vašem "preodgoju" prema zloj strani i u vašoj izdaji.

Mogu vam reći, da sve prirodne i ljudskim djelovanjem izazvane katastrofe koje su se dogodile u kontinentalnoj Kini već su upozorenja za grijehe koje su bića tamo počinila protiv Dafa. Ako oni to ne shvate, onda će prava katastrofa(e) započeti. Sva zla bića koja su se ogriješila o Dafa, naročito oni koji više nisu korisni zlu za tzv. "test" Dafa učenika, već su se počeli suočavati s odmazdom za svoje zlo. Od sada pa nadalje ovo će se događati u velikim razmjerima. Oni najopakiji, bit će iskorištavani do samog kraja, zato što će i dalje biti Dafa učenika koji istupaju naprijed i zle stare sile trebaju se njima koristiti da bi nastavile s testiranjem Dafa učenika. To je razlog zašto najopakiji zlotvori još uvijek neobuzdano čine zlo.

Dafa učenik se potpuno suprotstavlja svemu uređenom od zlih starih sila. Objašnjavajte istinu podrobno, eliminirajte zlo ispravnim mislima, spašavajte sva bića i čuvajte Fa odlučno, jer vi ste dio Dafa, neuništivi; ispravljate sve što nije ispravno. Oni koji su "preodgojeni" i oni koji bivaju "spašeni", mogu biti samo bića koja je zlo prevarilo. Oni koji su eliminirani su zla bića i zle stare sile. Oni koji dostižu Ispunjenje kroz sve ovo su Dafa učenici; i kroz sve to se utemeljuje moćna vrlina Dafa.

Li Hongzhi
23.06.2001.