Falun Dafa Minghui.org

Odgonetavanje posljednje tri strofe pjesme Cvat šljive (1)

Osma Ovozemaljske stvari su poput igre šaha, čija završna faza rano stiže
Radeći skupa sa zajedničkim ciljevima, ipak velika katastrofa nadolazi
Leopard je umro, no njegova koža još ostaje
Najbolji jesenski krajolik je u Chang’an-u
Deveta Vatreni zmaj se ustaje iz hibernacije i tuga Yan Vrata obuzima
Izvorni dragocjeni kamen zapada u teškoće i Zhao se povlači
Sa dvorištem divnog cvijeća, proljeće ima svog gospodara
Vjetrovita oluja se nastavlja kroz noć, no nema potrebe za zabrinutost
Deseta Točkice šljivinih cvjetova navještaju dolazak proljeća na Nebu i na Zemlji
Ako želite znati što će se dogoditi, pitajte Bo i Fu za uzroke
Mirni dani će prirodno doći na ovaj svijet
Praveći svoj dom gdje god bio, tko je domaćin, a tko je gost

“Ovozemaljske stvari su poput igre šaha, čija završna faza rano stiže”

Objašnjenje: Stvari u svijetu su uvijek bile poput igre šaha, sa nevaljalim međunarodnim savezom komunističkih zemalja kao jednom stranom i slobodnim društvima kao drugom stranom. Prije deset godina, igra je već bila došla do točke poraza za stranu nevaljalih komunističkih režima.

“Radeći skupa s zajedničkim ciljevima, ipak velika katastrofa nadolazi”

Objašnjenje: Nevaljali međunarodni savez komunističkih režima se u potpunosti raspao. Devedeset posto njegovih zemalja su napustile zli komunizam. I to je uistinu značilo predstojeću katastrofu za zlu Komunističku partiju.

“Leopard je umro, no njegova koža još ostaje”

Objašnjenje: Sovjetski Savez je bio poput leoparda. Zlobni komunistički sistem se raspao, no na površini preostaje njegova koža i kineska vlada ju je naslijedila. Ovo se može reći zbog toga što današnji Kinezi, također, više ne vjeruju u komunizam i samo oni na vlasti u Kini žele upotrijebiti formu zlobne komunističke partije da održe svoj režim.

“Najbolji jesenski krajolik je u Chang’an-u”

Objašnjenje: Aktualni kineski vođe ni sami ne vjeruju u KPK. Njihova specifična namjera je iskoristiti površinsku formu zlobne KPK da zadrže moć. Zbog toga čine sve moguće da maskiraju lažnu, takozvanu "odličnu situaciju". Bez obzira koliko predivan "najbolji jesenski krajolik" bio (što je također završni trenutak partije), jesenski krajolik prirodno ne traje tako dugo. Chang’an se također odnosi na glavni grad Kine, a ovdje se odnosi na Kinu u širem smislu.

“Vatreni zmaj se diže iz hibernacije i tuga Yan Vrata obuzima”

Objašnjenje: U najnižoj dimenziji nebesa , zlobna KPK se očituje kao zli crveni zmaj. Ovaj red se odnosi na incident "4. lipnja" u kojem su studenti i mnogi drugi masakrirani na Tiananmen Trgu nakon što su uputili žalbu vladi.

“Izvorni dragocjeni kamen zapada u teškoće i Zhao se povlači”

Objašnjenje: “Izvorni dragocjeni kamen” je općenita referenca za Kinu, koja ima pet-tisuć-godišnju povijest. Susrela se s ovom teškoćom. Zhao Ziyang je bio napadnut i svrgnut kao rezultat ovoga.

“Sa dvorištem divnog cvijeća, proljeće ima svog gospodara”

Objašnjenje: Prije 20. srpnja 1999., Falun Dafa učenici su bili posvuda po kontinentalnoj Kini, širili su se kroz cijelu zemlju i nosili Falun Gong bedževe i posteri Dafa Faluna su posvuda mogli biti viđeni – izgledali su poput divnog cvijeća. “Proljeće ima svog gospodara” znači da u proljeće određene godine, progonjeni Dafa učenici će se susresti sa svojim Učiteljem na otvoreni i dostojanstveni način.

“Oluja vjetra se nastavlja kroz noć, no nema potrebe za zabrinutost”

Objašnjenje: U svjetlu povijesti, progon Dafa učenika je, bez obzira koliko neobuzdano zlo postane, ništa oko čega bi se trebalo brinuti, baš kao cjelonoćna oluja vjetra – dan će svanuti čim vjetrovita oluja završi.

“Točkice šljivinih cvjetova navještaju dolazak proljeća u Nebu i na Zemlji”

Objašnjenje: Dafa učenici koji su prošli kroz test oštre zime su diljem svijeta i diljem kontinentalne Kine, poput cvjetova šljive koji podnose mraz i snijeg, nagovještavajući dolazak proljeća. Ovo je trenutak kada Fa ispravlja ljudski svijet.

“Ako želite znati što će se dogoditi, pitajte Bo i Fu za uzroke”

Objašnjenje: “Bo” i “Fu” su termini iz proricanja. Kada “Bo” dosegne krajnost, “Fu” će se nužno dogoditi; to također znači da se stvari preokrenu kada dosegnu krajnost. Povijest je poput okrećućeg (zhuan) kotača (lun) i sigurno će biti posljedica za ono što se prije dogodilo. Cijela ljudska povijest je uređena za ovo Fa-ispravljanje.

“Mirni dani će prirodno doći na ovaj svijet”

Objašnjenje: Prošavši kroz sve vrste testova od strane zla, Dafa učenici se kreću prema predivnoj budućnosti dok zlo odumire.

“Praveći svoj dom gdje god bio, tko je domaćin, a tko je gost”

Objašnjenje: Otkad je Učitelj izašao u javnost 1992. kako bi prenio Fa, proveo je puno svog vremena putujući na daleko i široko kako bi prenio Fa i pravio je svoj dom gdje god je bio. Drugi dio ovog reda, "tko je domaćin, a tko je gost", aludira na pitanje tko je zapravo domaćin, a tko je zapravo gost – na pozornici povijesti, tko igra sporednu ulogu, a tko igra glavnu ulogu? Čak je i ova ljudska civilizacija napravljena za Dafa, stvorena za Dafa.

Li Hongzhi
03.07.2001.

—Usmeno preneseno Učiteljevim nepripremljenim govorom 3. srpnja 2001., zabilježeno od učenika i objavljeno s Učiteljevim dopuštenjem.

1Drevna, dobro poznata kineska pjesma koju se uobičajeno smatra proročanstvom.
2Chang’an (čang-on)—prijašnji glavni grad Kine.
3Yan (jen)—drevni pojam koji se ponekad odnosi na Peking.
4U kineskom razmišljanju, “nebo” se odnosi na bilo koju dimenziju ili razinu iznad one ljudske.
5Referenca na studentski ustanak 1989. u Pekingu.
6Zhao Ziyang (džao zz-jang)— Premijer i Glavni tajnik KPK, svrgnut nakon masakra na Tiananmen Trgu.