Falun Dafa Minghui.org

Fa-ispravljanje i kultivacija

Članak razmatra s puno jasnoće pitanje kako se nositi s Fa-ispravljanjem i kultivacijom. Tijekom Fa-ispravljanja, Dafa učenici imaju drugačiju situaciju od osobne kultivaciju u prošlosti. Usprkos neosnovanoj šteti, usprkos progonu Dafa i usprkos nametnutoj nam nepravdi, ne možemo se nositi sa stvarima ili kategorički prihvaćati stvari kao što smo prije u osobnoj kultivaciji, zato što su Dafa učenici sada u periodu Fa-ispravljanja. Ako problem nije uzrokovan našim vlastitim vezanostima ili pogreškama, onda mora biti da zlo ometa ili čini loše stvari.

A ipak mi se još uvijek kultiviramo i još uvijek imamo neke posljednje obične ljudske vezanosti. Kad problem iskrsne, trebamo prvo ispitati sebe kako bi vidjeli jesu li stvari u pravu ili u krivu s naše strane. Ako utvrdimo da su to smetnje ili štetnosti, kad se bavimo sa specifičnim problemom trebali bi dati sve od sebe da budemo smireni i ljubazni prema tim ljudima koji su na površini, jer kad zlo iskorištava ljude, oni sami obično nisu svjesni toga (iako ljudi koji su obično iskorištavani su ili ljudi čije misli su loše ili ljudi kojima izniknu loše misli). Što se tiče smetnji od zla u drugim dimenzijama, moramo ga ozbiljno iskorijeniti s ispravnim mislima.

Li Hongzhi
08.07.2001.

Napomena: Ovaj članak je Fa podučavan od Učitelja povodom članka “Što je istinska ljubaznost?“ koji je objavljen 8. srpnja 2001. na PureInsight web stranici.