Falun Dafa Minghui.org

Učinak ispravnih misli

Novi kozmos je neusporedivo lijep i beskrajno masivan usred Fa-ispravljanja, jer se cjelokupni kolosalni nebeski svod sastoji od desetina milijuna neusporedivo masivnih kozmičkih sustava i velika većina ogromnih kozmičkih sustava koje je Fa već ispravio je već stupila u novu povijest. Trenutno, mjesta na kojima zlo može činiti loše stvari, su mjesta koja još nije dosegla masivna snaga promjene Fa-ispravljanja. Upravo su to mjesta gdje ispravne misli Dafa učenika imaju svoje djelovanje, iako je stanje stvari na ovim mjestima također jako komplicirano i izopačeno.

Prije Fa-ispravljanja, stare sile su ugurale najniži dio svakog od ovih desetina milijuna daleko udaljenih kozmičkih sustava u Tri Sfere središnjeg kozmičkog sustava u kojem se mi nalazimo. Naizgled, to je bilo da bi se onemogućilo izostavljanje njih iz Fa-ispravljanja te da se pokaže da su oni sudjelovali u Fa-ispravljanju, dok su u stvari oni iskorištavali Fa-ispravljanje za postizanje svojih sebičnih ciljeva. Zato što mjesta na višim razinama ogromnog nebeskog svoda bivaju izuzetno brzo očišćena, uništena, ili asimilirana neizmjernom silom Fa-ispravljanja, svaku minutu su nebrojeni ogromni univerzumi prožeti silom Fa-ispravljanja i u isto vrijeme bivaju odmah brzo ispravljeni. Ipak, ovi nebrojeni univerzumi čine kozmička tijela i nebrojena ogromna kozmička tijela čine kozmičke sustave, tako da, zbog toga što su najniže razine koje su povezane s ovim kozmičkim sustavima ugurane u naše Tri Sfere, iako su se njihove dimenzije smanjile nakon što su bile ugurane, vrijeme i struktura unutar njih se nisu promijenili. I radi toga kada jedan cjelokupni ogromni sustav, koji je sačinjen od nebrojenih univerzuma i nebrojenih kozmičkih tijela, je u cijelosti gore ispravljen od Fa, samo jedan od segmenata formiranih od dijelova uguranih u naše Tri Sfere može biti odstranjen. Ali brzina Fa-ispravljanja je izuzetno brza, brzo probijajući sloj za slojem. Pošto je kozmički kolosalni nebeski svod tako ogroman, bez obzira koliko brzo je ovo urađeno ili koliko god premašuje sva vremena i dimenzije, to još uvijek zahtijeva jedan proces. To je već najbrže što može, izuzev da se stvari raznesu i ponovo sastave, u kojem slučaju ne bi bilo potrebe za Fa-ispravljanjem. Znači ovi nebrojeni strani sustavi stvorili su nekoliko desetina milijuna dimenzionalnih segmenata u Tri Sfere, koji su postali različite oblasti moći, time skrivajući mnoga zla bića. Neka bića i predmeti su čak podijeljeni u puno slojeva, skoro sa česticama svakog sloja podijeljenim u zaseban sloj. Tri Sfere su već u početku imale nebrojene dimenzije. Sada su još desetine milijuna nebrojenih dimenzija poput ovih bile nadodane. To je učinilo Fa-ispravljanje težim i situaciju složenijom. Ponekad su zla bića bila očigledno eliminirana kada su Dafa učenici slali ispravne misli, ali onda je ustanovljeno da oni još postoje u nekim od segmenata i da nastavljaju činiti loše stvari. Tako, to je razlog zašto neka zla bića mogu biti eliminirana u jednom navratu kada Dafa učenici šalju ispravne misli, dok se druga ne mogu lako eliminirati u jednom navratu i čak je potrebno puno puta da bi bila eliminirana. Ovo je slučaj sa tim glavnim vođama zla u Kini. No bez obzira kako teško bilo, ti moraš odlučno eliminirati zlo ispravnim mislima, jer dok eliminiraju zlo, Dafa učenici ustanovljuju svoju veličanstvenu moćnu vrlinu u Fa-ispravljanju. Učinak koji ste imali na eliminaciju zla ispravnim mislima je uistinu značajan. Veliki broj zlih bića je bio eliminiran, a neka su bila djelomično eliminirana. To ih je veoma oslabilo, eliminiralo je zlo u mnogim dimenzijama koje Fa-ispravljanje još nije doseglo i imalo je učinak eliminiranja i zastrašivanja zlih osoba. Bez obzira na to kako kompleksne bile dimenzije ili kako neobuzdano bilo zlo, to su samo pojave prije dolaska neusporedivo velike sile Fa-ispravljanja. Kad sila Fa-ispravljanja pristigne sve će u trenu biti završeno.

Ja sam zatražio od učenika da šalju ispravne misli, jer takozvana zla bića u stvari nisu ništa. Ali, zato što stare sile iskorištavaju milost Dafa učenika, zla bića koja su pod zaštitom starih sila namjerno ih progone, tako da ono što Dafa učenici podnose nije više samo njihova vlastita karma, već nešto što oni ne bi trebali podnositi pod progonom od strane zlih bića. Ipak ova zla bića su krajnje niska i prljava i ona uopće nisu dostojna da igraju bilo kakvu ulogu u Fa-ispravljanju. Da bi smanjili progon Dafa i Dafa učenika, zatražio sam od učenika da šalju ispravne misli kako bi uklonili štetu koju ova bića namjerno čine prema Fa-ispravljanju, time smanjujući ono što Dafa učenici ne bi trebali trpjeti u progonu i, u isto vrijeme, spašavajući sva živa bića i ispunjavajući rajeve Dafa učenika.

Li Hongzhi
16.07.2001.