Falun Dafa Minghui.org

Velika pozornica

Pet tisuća godina civilizacije

sa zemljom Kinom kao pozornicom.

Budalasto obuzeti odvijanjem predstave,

mnoštvo scena zasljepljuje.

Probudivši se, ljudi će buljiti jedni u druge,

samo da shvate kako je pozornica bila priređena za Fa.

Li Hongzhi
01.02.2002.