Falun Dafa Minghui.org

Nebesa su ponovo čista

Nebesa skrivena u tami, Zemlja obavijena mrakom

Grmljavina bogova eksplodira, odnoseći tamnu, gustu maglu

Čisteći trule demone koji su pokušali razoriti Fa

Nemojte reći da nemamo milosti

Li Hongzhi
16.06.2002.