Falun Dafa Minghui.org

Eliminirati crne ruke* ispravnim mislima

Što se tiče sadašnje situacije, truli demoni koji sudjeluju u progonu Dafa učenika su eliminirani do točke da ih je već preostalo sasvim malo pa ne mogu više imati puno utjecaja. U ovim okolnostima, različiti bogovi, koji su postali loši i među kojima neki imaju izgled Buddha, Dao ili drugih Božanstava, a koji nemaju visoke nivoe i koje su stare sile želile istrijebiti i koje su tada izvana pustili da uđu u Tri Sfere - su već odavno trebali biti dezintegrirani i istrijebljeni prema starom Fa-principu "nastanka-trajanja-kvarenja-uništenja". Razlog zbog kojeg su ih stare sile pustile unutar Tri Sfere na samom početku Fa-ispravljanja je da bi ometali Fa-ispravljanje i progonili Dafa-učenike.

Stare sile su znale da su grijehovi jako veliki, kada se rade takve stvari. Bojali su se biti bačeni u pakao ako sami izravno griješe protiv Fa-ispravljanja, pa izvan Tri Sfere kontroliraju ovim lošim bogovima (crnim rukama) koji se nalaze unutar Tri Sfere. Ove crne ruke, s druge strane, rukovode trulim demonima kako bi ometali Fa-ispravljanje i progonili Dafa učenike. Svaka vrsta progona Dafa učenika ovih godina izvedena je pod njihovom izravnom komandom. Njihovi grijesi su već beskrajno veliki, a težina zla i grijeha koje su počinili prevazilazi to što mogu otplatiti.

Da su stare sile većinom uništene i svi preostali faktori bivaju eliminirani, je povezano s tim, da su zli grijesi crnih ruku ogromni. Ove crne ruke su učestvovale u svim smetnjama, od početka kultiviranja Dafa učenika, pa sve do svih velikih i malih situacija u sadašnjosti i u svim situacijama [koje su iskrsle] tokom osobnog kultiviranja Dafa učenika; oni su iskoristili svaku priliku. Broj crnih ruku je velik, dok u ovoj dimenziji njihovi likovi izgledaju prilično mali. Oni sežu od tako velikih poput novčića do tako malih poput vrha olovke, većina njih je veličine vrha olovke. Dok sam podučavao Fa svih ovih godina, mogli su čuti sve što sam govorio. Davao sam im prilike cijelo vrijeme, ali oni su i dalje nastavljali činiti najlošije stvari. Kao rezultat napretka Fa-ispravljanja i djela vođenih ispravnim mislima Dafa učenika, truli demoni su uništeni do te mjere da ih crne ruke više ne mogu koristiti, pa tako sada crne ruke osobno učestvuju u onome što su truli demoni radili. Oni izravno proganjaju Dafa učenike i ometaju Fa-ispravljanje.

Iz ovog razloga, svi Dafa učenici, i početnici i veterani: kada šaljete ispravne misli, pored posebno izabranih ciljeva, ciljajte direktno na te crne ruke i u potpunosti ih eliminirajte. Uz to, kada šaljete ispravne misli vaš um treba biti još usredotočeniji, čišći i postojaniji kako bi se aktivirale vaše još veće sposobnosti, da bi dezintegrirali sve crne ruke i trule demone i eliminirali zadnje smetnje u drugim dimenzijama.

Ne dopustite više zlu da koristi vaše manjkavosti i ne dajte se više ometati ljudskim privezanostima. Činite dobro stvari, koje Dafa učenici trebaju činiti i dobro koračajte zadnji dio puta. Ispravne misli, ispravna djela.

Li Hongzhi
16.03.2004.

*) Napomena prevodioca: Pojam koji se koristi u kineskom tekstu "hei shou" (doslovce: "crna ruka/crne ruke") se nekada prevodi kao "pomagači iza kulisa" i ne treba ga miješati sa drugim značenjima.