Najnoviji članci Učitelja Lija

Potpuno razgradite sva smetajuća božanstva u Tri Sfere koja su umiješana u ometanje Fa-ispravljanja

Već neko vrijeme, stare sile i sva smetajuća božanstva koja u Tri Sfere igraju negativnu ulogu, imaju strahovit utjecaj. Ranije, kada su Dafa učenici dobivali Fa, oni su jako smetali Fa-ispravljanju te Dafa učenicima i živim bićima da dobiju Fa i da se kultiviraju. Oko 1999. g., oni su, u različitim stupnjevima, sudjelovali u progonu Dafa učenika, što je pogoršalo teror u već opakim okolnostima, poticali su zlo i jako smetali Fa-ispravljanju. Naročito, u odlučnom trenutku kada Dafa učenici objašnjavaju istinu i spašavaju ljude u svijetu i živa bića dok ih se progoni, oni opet sudjeluju u sprječavanju spašavanja ljudi svijeta i živih bića. To je izravan progon ljudi svijeta i živih bića. Među njima su takozvani "bogovi" koji kontroliraju velike religije čovječanstva i kojima sam ja, u početku, kada sam započeo s širenjem Fa, rekao da napuste Tri Sfere, kako bi ljudima u svijetu dali jednake mogućnosti da postanu Dafa učenici. Neki od njih su zaista otišli. Ali dio njih nije htio otići tvrdeći da se ljudi u religijama neće miješati u poslove Dafa učenika tijekom perioda Fa-ispravljanja. I oni nisu dopustili ljudima u religijama da upoznaju Dafu - što se je protivilo načelu "Otvoreno za sve, jedino je bitno što osoba uistinu želi" [kojeg imamo] kod širenja Fa - i nisu se prilagodili promjeni situacije koja se je pojavila tijekom Fa-ispravljanja. Nadalje, oni sada čine sve što mogu da spriječe religiozne vjernike da saznaju činjenice, uzrokujući milijardama ljudi u religijama da propuste ovu priliku na koju su čekali tisućljećima, te su doveli živa bića u opasnost od potpunog uništenja; osim toga oni čak izravno ometaju Fa-ispravljanje. Zbog toga, ako treba spasiti ljude svijeta, onda za Dafa učenike postaje apsolutno nužno da potpuno razgrade stare sile i sva smetajuća zla božanstva u Tri Sfere koja sprječavaju spasenje živih bića i njihovo saznavanje istine. Bez obzira kakav vanjski izgled ona mogu poprimiti, da li poprimaju oblik ili ne, na kojoj razini oni mogu biti ili čiji izgled mogu poprimiti, sve ih potpuno razgradite i eliminirajte. U procesu eliminiranja, oni će naravno morati platiti za zločine koje su počinili protiv Fa-ispravljanja, Dafa učenika i živih bića. I posebno kada se to odnosi na one smetajuće bogove koji kontroliraju religije i koji se neprijateljski odnose prema Fa-ispravljanju i spašavanju živih bića od strane Dafa učenika: potpuno ih razgradite. Ne radite ništa različito kada objašnjavate činjenice religioznim ljudima, ne smjerajte ništa posebno pojedinoj grupi, već jedino gledajte što osoba stvarno želi i njegov ili njezin vlastiti izbor. Dafa učenici trebaju činiti tri stvari dobro i nepokolebljivo i ne smiju biti pokolebani na bilo koji ljudski način. Nadam se da će Dafa učenici pomoću božanskih ispravnih misli, zadnji korak svog puta ići kako treba.

Li Hongzhi
28.02.2007