Falun Dafa Minghui.org

Prvoj Fa konferenciji u Indiji

Pozdravi Dafa učenicima koji prisustvuju prvoj Fa konferenciji u Indiji!

Ja se nadam da će indijski Dafa učenici biti poput onih drugih nacionalnosti, studirajte Fa dobro, puno i često te postanite istinski Dafa kultivatori i nosite odgovornost da pomognete da se Dafa posvuda proširi i da spašava živa bića.

Neka vaša Fa konferencija ima zapažen uspjeh!

Li Hongzhi
26.12.2009.