Falun Dafa Minghui.org

Pozdravna izjava Fa konferenciji u New Yorku

Za Fa konferenciju u New Yorku:

Pozdrav svima!

Prvo, poželio bih vam uspjeh u ovoj Fa konferenciji! Ono što je povijest predala Dafa učenicima su sve najveličanstvenije stvari. Trenutno, sve što radite je najsvetije, sve što radite, radite to zbog živih bića, i sve što radite stvara budućnost.

U povijesnoj prošlosti, donijeli ste čovječanstvu blagoslove koje su trebali dobiti; u povijesnoj sadašnjosti, Dafa vam je predao misiju spašavanja svih živih bića; u povijesnoj budućnosti, sve vaše što je čisto i ispravno će osigurati da ogromna nebesa imaju stvaranje i održavanje, ali ne i razaranje. Dobro kročite vašim putom. Spašena bića će biti vaša živa bića. Sve što činite postavlja temelje za ono što ćete ispuniti.

Li Hongzhi
01.02.2002.