Falun Dafa Minghui.org

Učiteljev Fa podučavan na internacionalnoj telekonferenciji

Knjiga* dosta čini da razotkrije zli progon Dafa učenika i da spasi ljude. Možete je izdati u javnosti, entuzijastično je širiti među običnim ljudima ili je objaviti u dijelovima na određenim web stranicama namijenjenim javnosti. No, nemojte je promovirati među našim učenicima da ne biste prouzročili smetnje. Ništa ne smije ometati naše učenike u napredovanju prema Ispunjenju i potvrđivanju Fa.

Što se tiče sadržaja knjige, mnogi su odlomci u knjizi napisani s ljudskim vezanostima. Apsolutno ne možemo promovirati među učenicima nečiju vezanost da se napiše knjiga o razotkrivanju zlog progona i da bi se to postiglo dopustiti da te zlo transformira. Znate li što „transformacija“ znači? U stvari, Bogovi vide ovo: osoba je izašla van da razotkrije zlo jer to više nije mogla izdržati, i njezina želja da izađe van je bila vezanost koju nije mogla otpustiti. Pod nikakvim uvjetima Dafa učenik ne smije biti transformiran od strane zla – čak i ako je to da bi se razotkrio progon. Osim toga, razotkrivanje progona nije najvažniji cilj kultivacije Dafa učenika. Tako da ne možemo pustiti druge učenike koji nisu potpuno otpustili njihove ljudske vezanosti da slijede takav put, a još manje da bi ta knjiga trebala biti promovirana među učenicima na stranicama namijenjenim za učenike.

Kultivacija je sveti čin. Želim da se kultivirate u bogove, i u tom procesu vi ste sposobni da potvrdite Fa. Zbog toga sam vam predao Dafa, i zbog toga sam vam dao nikad viđenu, vječnu slavu. Ne zato da postanete heroj među običnim ljudima prkoseći progonu, već da potvrđujete Fa dok negirate aranžmane starih sila i protivite se progonu i da, kroz to, napredujete prema božanskom.

Li Hongzhi
19.01.2004.

* Opaska prevoditelja: Referenca na određenu knjigu koju je objavio Dafa učenik. Budući Minghui članci će spomenuti tu knjigu i detaljnije razjasniti bitne stvari