Falun Dafa Minghui.org

Europskoj Fa konferenciji

Pozdravljam sve Dafa učenike iz Europe!

Dafa učenici su jedina nada za spasenje čovječanstva. Vi, Dafa učenici iz Europe, trebate dobro ispunjavati vaše zadatke jer oni su vaša odgovornost, a ujedno i vaša moćna vrlina i čast.

Li Hongzhi
29.09.2018.