Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Šaljimo jake ispravne misli za američke izbore i bitku između bogova i demona

(Minghui.org)

Mnogi Dafa praktikanti dele svoja razumevanja povodom predsedničkih izbora u SAD, a Minghui je objavio uvodnik pod naslovom (Moramo znati naše principe i biti na čisto s temeljnim tačkama). Želim da podelim ono što sam video u drugim dimenzijama šaljući ispravne misli.

Pre izbora, skoro svaki put kad sam slao ispravne misli, video sam da je predsednik Tramp preuzeo formu Kralja lavova u drugoj dimenziji. Imao je dugu grivu na glavi. Izgledao je veličanstveno, grandiozno. Ponekad je rikao na zlo i trule duhove i borio se protiv trule aveti komunizma. Ponekad bi se drugi lavovi pojavili oko njega i uključili se u bitku. Ali Tramp je bio kralj. Zajedno sa učenicima Dafe, oni su koristili svoje velike moći da eliminišu zlo.

Kad je prošlog meseca Tramp zaražen koronavirusom, šaljući ispravne misli video sam da su brojne okrugle čestice, slične obliku virusa, prekrile celo njegovo telo. Te čestice su ga učinile slabim. Znao sam da su te stvari proizvela neka zla bića. Kad je sišao da se bori protiv zla u zemaljskom svetu punom karme, on je neizbežno zakačio neke loše supstance, koje se na vreme moraju očistiti.

Učitelj je rekao:

„Ja sam zatražio od učenika da šalju ispravne misli, jer ta tzv. zla bića su zapravo ništa. A pošto su stare sile zloupotrebile milost učenika Dafe, zla bića koja stare sile štite smišljeno vrše progon, pa ono što učenici Dafe podnose više nije samo njihova sopstvena karma, već nešto što oni ne bi trebalo da trpe pod progonom zlih bića. A ta zla bića su krajnje niska i prljava, i ne zavređuju da igraju bilo kakvu ulogu u Fa-ispravljanju. Da bi se umanjio progon Dafe i učenika Dafe, ja sam zatražio od učenika da šalju ispravne misli da počiste štetu koju ta bića smišljeno nanose Fa-ispravljanju, time umanjujući ono što učenici Dafe ne bi trebalo da podnesu tokom progona i, istovremeno da bi spasili živa bića i ispunili rajeve učenika Dafe.” (Efekat ispravnih misli,” Bitno za dalje napredovanje 2)

Tada smo mu prekrili telo štitom da bismo sprečili da se ponovo kontaminira. Onda smo upotrebili natprirodne moći i energiju da mu pročistimo telo spolja i iznutra. Nakon perioda čišćenja, okrugle stvari oko njega su nestale. Telo mu je bilo ispunjeno moćnom energijom i bilo je prozirno. Kad sam te večeri slao ispravne misli, video sam da se sasvim oporavio i postao energičniji. Tri dana kasnije, objavio je u ljudskom svetu da je ozdravio i da se oseća bolje nego pre bolesti.

Pre dva dana sam pročitao članak na sajtu Pure Insight, pod naslovom “Osvrt na moja nerazumevanja američkih izbora.” Taj praktikant je pisao da je zlo iskoristilo naše nedostatke i napravilo probleme usled toga što imamo nerazumevanja. Shvatio sam da imam ista ta nerazumevanja, a posebno predstavu da treba da čekam da bogovi razreše izborne rezultate.

Svi smo znali da su Trampa bogovi izabrali, pa smo misli da bogovi treba da se pobrinu za stvari u vezi s njim. Ali nismo li mi učenici Dafe božji glasnici? Kad sam se odjednom prosvetlio u to, u svoje slanje ispravnih misli sam uključio misao o izborima, da počistim zlu avet Komunističke Partije Kine i trule demone koji ometaju predsedničke izbore. Video sam da je puno zlih bića u liku vukova opkolilo Trampa, kezeći zube na njega. A Tramp je nastavio da se bori. Upotrebili smo natprirodne moći da počistimo ta zla bića i malo kasnije su nestala.

U poslednja dva dana, video sam ogromnu zlu silu kako kreće na Trampa. Mi, kao učenici Dafe, smo bili u svemiru iznad, u likovima buda, pomažući da se zlo očisti. Ta zla bića pala su u beskrajni ambis, dok je Tramp bio na sigurnom, okružen zaštitnim štitom, uzdižući se.

Kad se osvrnem, jako se stidim sebe. Tramp i njegov tim, bilo u ljudskom svetu ili u drugoj dimenziji, borio se protiv zlih sila vrlo snažno. Ali ja nisam na vreme došao do prosvetljenja da bih mu pomogao na izborima, i dopustio sam aveti komunizma i trulim demonima da ga napadnu. Srećom, i dalje imamo šanse da ovo preokrenemo. Svi bi trebalo da iskoristimo ovu priliku da mu pomognemo i podržimo ga snažnim ispravnim mislima, koristeći svoje božanske moći Fa u ovoj kritičnoj istorijskoj bici između dobra i zla. (Zapravo, sve moći smo dobili od Učitelja. Sve što treba da radimo je da sedimo i šaljemo ispravne misli. Sve dolazi od Učitelja i moćne vrline Dafe)

Učitelj je rekao:

„Ponekad su zla bića bivala jasno eliminisana dok su učenici Dafe slali ispravne misli, ali onda je otkriveno da ona i dalje postoje u nekim segmentima i da nastavljaju da čine loše stvari. Zato neka zla bića mogu biti eliminisana u jednom potezu kad učenici Dafe šalju ispravne misli, dok se drugi ne mogu eliminisati tako lako u jednom potezu i potrebno je puno puta da se eliminišu. Ovo je slučaj sa onim glavnim zlim u Kini. Ali bez obzira koliko je teško, vi morate postojano eliminisati zlo ispravnim mislima, jer dok eliminišu zlo, učenici Dafe uspostavljaju svoju veličanstvenu moćnu vrlinu u Fa-ispravljanju. (Efekat ispravnih misli,” Bitno za dalje napredovanje 2)

Šaljući ispravne misli, video sam da su i naša tela zagađena lošim stvarima. Pored toga što ih mi čistimo svojim sopstvenim natprirodnim moćima, veći deo vremena Učitelj je taj koji koristi moćnu energiju Fa da nas pročisti iznutra i spolja. Nakon pročišćenja, daje nam se jača energija kako bismo mogli nastaviti svoju borbu protiv zla. Posle nekog vreme, zla bića u drugoj dimenziji ponovo izađu. Zato svaki put moramo biti istrajni u slanju ispravnih misli.

Iznneseno je ono u šta sam se prosvetlio na sopstvenom nivou. Kolege praktikanti dobrodošli su da ukažu ako bilo šta nije na mestu. U startu, ovo što sam video u drugim dimenzijama nisam želeo ni sa kim da podelim. Ali u ovako kritičnom času, delim ovo da bih potvrdio Fa, a ne da bih se hvalio.

Učitelj je rekao:

„...prave bude zaštitnici kosmosa i odgovorne su za sve ispravne elemente u kosmosu.” (Predavanje Fa na Fa konferenciji Zapada SAD, Vodič za putovanje)

Naša kultivisana strana je božanska. Šaljimo svoju moćnu snagu Fa u ovoj bici bez presedana između dobra i zla.