Falun Dafa Minghui.org

Fa konferenciji za Češku i Slovačku

Pozdravljam Dafa učenike koji sudjeluju u Fa konferenciji za Češku i Slovačku!

Svaki Dafa učenik mora ustrajati u dobrom učenju Fa bez obzira na okolnosti. Jedino ćete na taj način biti u stanju ispuniti vašu povijesnu misiju kao Dafa učenici i pomoći Učitelju u spašavanju života. Vi ste nada za živote rasa ili etničkih skupina u kojima ste rođeni. Dobro obavite ono što vam je činiti. Neka vam ovo bude najbolja konferencija do sada!

Vaš Učitelj,

Li Hongzhi
05.03.2022.