Falun Dafa Minghui.org

Novogodišnje čestitke

Dafa učenicima u Kini, Dafa učenicima diljem svijeta, sretna vam Nova godina!

Započela je godina Yiyou. Ove godine, ogromna sila Fa-ispravljanja donijet će promijene ljudskom svijetu. U tom bi slučaju trebali biti još uspješniji u tri stvari koje Dafa učenici trebaju činiti, otpustite vezanosti, i ne sagledavajte ljudskim mislima ono što Dafa učenici trebaju prepoznati: progon i istinsku prirodu zle partije koja nas progoni.

Nismo se bavili politikom, nismo izazivali na borbu istinski zli kult ljudske rase, i još manje želimo bilo kakvu političku moć u svijetu. Mora nam biti jasno da dok progon traje, mi spašavamo ljude svijeta koji su zavedeni od strane partijske kulture, zato što oni toliko vjeruju u taj kult da neće čak niti istinu saslušati. Također, radimo na tome da oni učenici koji nisu bistre glave po tom pitanju, prepoznaju njenu zlu narav. Ono što mora biti otpušteno je ljudska vezanost, to je korak koji treba biti učinjen kao dio procesa potvrđivanja Fa. Nemoj koristiti ljudske predodžbe da prosuđuješ Fa-ispravljanje ili formu u kojoj se Dafa učenici kultiviraju, i nemoj zbog svojih ljudskih misli uvijek produžavati proces tijekom kojeg poboljšavaš svoje razumijevanje. Vi ste ljudi koji ste na putu do božanstva i sputavat će vas vaša svaka pojedina vezanost.

Put kojim vas Učitelj vodi je zasigurno ispravan. Nadam se da ćete dovršiti – trezveno, racionalno, i sa ispravnim mislima – vaše putovanje prema Ispunjenju.

Li Hongzhi
09.02.2005.

Nova godina, godina Yiyoua