Falun Dafa Minghui.org

Odbacite ljudsko stanje uma

Ovaj članak je dobro napisan, a razumijevanje sadržano u njemu je još bolje. Pojedini učenici zaista ne smatraju učenje Fa kao nešto važno, te često gledaju na stvari koje se pojavljuju među Dafa učenicima sa običnim ljudskim umom; i to nije ograničeno samo na slijepo divljenje određenih ljudi. Iskazivanje ovakvog ljudskog uma, zapravo, govori o [razlici između] kultivatora i obične osobe. Takvo nešto samoj osobi uzrokuje mnoge probleme u kultivaciji i donosi smetnje kod potvrđivanja Fa i prilikom koordinacije i suradnje među učenicima na temelju Fa. Najizraženija manifestacija toga je vidljiva u obliku okrutnog progona sa kojim su suočeni mnogi učenici što je rezultat njihovog jakog mentalnog sklopa običnog čovjeka i nedostatka ispravnih misli. Izlaz iz toga je da se bez iznimke, učenje Fa stavi kao prioritet i da se uči marljivo. Ovaj Veliki Zakon je u stanju ispraviti kolosalni nebeski svod i omogućiti ljudima da se kultiviraju do Ispunjenja – ne bi li trebao cijeniti priliku koja je toliko rijetka? Ta prilika nestat će u tren oka!

Li Hongzhi
01.09.2005.