Najnoviji članci Učitelja Lija

Predavanje Fa u Kanadi 2006.

Svi ste naporno radili. (Učenici oduševljeno plješću i zajedno odgovaraju: "Dobar dan Učitelju! Učitelj je naporno radio!")

Ove velike Fa konferencije su značajni događaji za Dafa učenike izvan Kopnene Kine. Puno novih učenika i učenika izdaleka sudjeluju u svakoj velikoj Fa konferenciji, pa pored toga što održavate ostale aktivnosti na svakoj Fa konferenciji, konferencija treba zaista imati pravi učinak na kultivaciju i pomoći vam da unaprijedite vašu kultivaciju. Na taj način, put će biti vrijedan truda za one od vas koji su novi učenici i one koji putuju izdaleka. Stoga Fa konferencije Dafa učenika nisu puke formalnosti koje se moraju obavljati svake godine, već radije, one se održavaju radi istinske, proživljene kultivacije. One su također okolina koju sam vam dao, jedino okruženje u kojem se Dafa učenici mogu okupiti i učiti jedni od drugih putem rasprave u velikom opsegu. Stoga se morate pobrinuti da cilj bude postignut, i neka budu zaista pogodne za vaš napredak u kultivaciji. Samo tada konferencija ima smisla.

Znate, Dafa učenicima je do sada postao jasan ovaj pristup kultivaciji (koju imamo) danas. Mislim da su oni koji su ovdje u publici velikim dijelom u stanju zadovoljiti zahtjeve koji se odnose na to kako se Dafa učenik kultivira. Oblik kultivacije u Dafa je onaj u kojem se kultivacija obavlja među običnim ljudima, i ustanovio je po prvi puta oblik u kojem se ljudi kultiviraju u običnom društvu. Ovaj pristup je formiran prvog dana kada sam počeo predavati Fa. Nikada se nije (nešto poput) ovoga prije dogodilo, od davnina sve do sadašnjosti.

Kada podučavam Fa, moram početi od stvari na nižoj razini i ići prema gore. Počnem od osnova, čime stvari postanu razumljivije većem broju ljudi. Zbog toga na početku nisam podučavao stvari na visokoj razini. Cjelokupno stvaranje Tri Područja je zapravo bilo u svrhu današnjeg širenja Dafa. Tri Područja nisu postojala u prošlosti kozmosa i čovječanstvo nije postojalo. Čovječanstvo su stvorili bogovi. To je apsolutna istina. Zašto su izvanzemaljski životi tako često dolazili na Zemlju? Imali su puno razloga. I pored toga, imaju strahopoštovanje prema ljudskom tijelu, u kojem su vidjeli toliko stvari koje nikada prije nisu vidjeli. Razlog je, u prošlom kozmosu, ovo okruženje – odnosno, ove dimenzije gdje Tri Područja sada postoje – su bile naseljene raznolikim niskim stvorenjima, uključujući to što danas zovemo izvanzemaljcima. Oni su zapravo niska stvorenja koja su postigla određenu tehnološku stručnost. (Ali tada) odjednom je ovo kozmičko tijelo prošlo kroz ogromne promjene, i nastala su ljudska bića dok se stvarao svijet; nastalo je biće kao što je čovjek. Ta (izvanzemaljska) stvorenja misle, gledajući sa njihovog tehnološkog stajališta, da je kompozicija ljudskog tijela, cjelokupni dizajn i funkcioniranje ljudskog tijela, sve tako savršeno. Naravno, zašto je to tako? Zato jer su ga stvorili bogovi. U usporedbi sa tim jednostavnim stvorenjima, tim niskim bićima koja su jedno vrijeme naseljavala ovu dimenziju, ljudsko tijelo je nešto posve drugačije.

Čovjeka su stvorili bogovi, pa zato ima izgled boga te čak ima i unutarnju strukturu poput one od bogova; jedino nema kapacitet da radi stvari kao što to rade bogovi. Također, ova dimenzija čini živote nesposobnima da vide istinsku sliku stvari, i ima stvorenja u ovoj dimenziji u okruženju koje je bilo specijalno određeno i specijalno napravljeno; to je mjesto napravljeno od velikog broja bogova koji omogućuju postojanje ljudskih bića. Ovo okruženje uvjetuje da ljudska bića u ovoj dimenziji mogu vidjeti samo objekte u ovoj dimenziji, a ne objekte izvan ove dimenzije ili čak objekte koji postoje u ovoj dimenziji na poseban način- iako postoji mali broj ljudi sa dobrom temeljnom osnovom koji mogu vidjeti ili doći u kontakt sa takvim stvarima. To je poduprlo uvjerenje većine ljudi da je čovjek jedini oblik života u univerzumu, i čak smatraju da su uvjeti za postojanje života ovdje jedini koji su potrebni za postojanje života za bilo koju živu stvar u cijelom univerzumu. Kao rezultat toga, čovječanstvo se zatvorilo još više. Pa bez obzira kako čovječanstvo istražuje stvari ili kako ih pokušava razumjeti, ne može vidjeti istinsku sliku univerzuma. Ovakvo stanje postojanja je zapravo normalno jer je to ograničenje koje su postavili bogovi. Čovjek treba živjeti na ovom nivou i u području kao što je ovo. Drugim riječima, ljudi nikada neće doći pred istinsku sliku univerzuma ako koriste samo ljudske načine da ga istražuju, koliko se god trudili. To je također nešto što su postavili bogovi.

Pa koja je bila svrha svega toga? Bila je da zadrži ljudska bića u tom stanju – postojanom stanju – prije nego se Dafa počeo predavati, i da ga takvog održi do dana kada bi Dafa trebao biti podučavan. Zato su svi događaji koji su se dogodili u svjetskoj povijesti, tijekom različitih povijesnih perioda, datirajući do stvaranja Tri Područja i čovječanstva – uključujući rano stanje stvari nakon što se čovjek prvi puta pojavio, i sve do onoga što je započelo preko zadnjih nekoliko tisuća godina nakon što je nastala standardna čovjekova kultura, na primjer, sve poznate osobe i glavni događaji u povijesti – njihova je svrha zapravo da utvrde kulturu, načine razmišljanja, i ljudske koncepte i vrijednosti tako da ljudi budu sposobni prepoznati Fa i istinsku kulturu kultiviranja na dan kada se Dafa bude podučavao. Da sve ovo nije bilo formirano u povijesti, Dafa učenici koji danas sjede ovdje bi bili u primitivnom stanju, slično tome kakvi su ljudi bili upravo kada su ih bogovi stvorili, i ne bi mogli ništa razumjeti. Da je to bio slučaj, bilo bi nemoguće podučavati Fa, i ljudima bi bilo nemoguće razumjeti Fa. "Što je kultivacija?" - ne bi imali pojma. Jednostavno govoreći, bilo bi kao da današnji ljudi nemaju nikakvu kulturu. Kako bi se u tom slučaju danas mogao podučavati Fa? Ne bi bilo načina. Stoga su se sve te stvari, od drevnih vremena do danas, dogodile isključivo radi formiranja kulture potrebne za širenje Dafa.

Radim ovo u dva koraka. Prvi uključuje Fa-ispravljanje, i Dafa učenici koji su uspjeli kroz kultivaciju u Fa-ispravljanju su Dafa Učenici Perioda Fa-ispravljanja. Biti će ih više u budućnosti, tj., kultivatora perioda u kojem Fa ispravlja ljudski svijet, u sljedećem koraku. U tom trenutku će cijeli kozmos, izuzev čovječanstva, već proći kroz Fa-ispravljanje. Često sam govorio o uplitanju elemenata starog kozmosa u Fa-ispravljanje, starih sila, i mnoštva loših bića sa visokih razina. U tom trenutku nijedna od tih stvari neće postojati, osim tih što su na niskoj razini i to će biti ostavljeno kako bi pomoglo kultivatorima budućnosti da se poboljšaju. Kakvo će biti Fa-ispravljanje ljudskog svijeta kada ne bude smetnji starih faktora visokih razina? Razmislite, bez otpora tih visokih, moćnih starih elemenata, uključujući i to da su ljudska bića veoma slaba i da bića u nižim dimenzijama univerzuma i bića u dimenzijama Tri Područja nemaju nikakve značajne sposobnosti, u vrijeme Fa ispravljanja ljudskog svijeta situacija će biti drugačija, zasigurno. Upravo sada ljudi se pitaju: Što će se dogoditi kada zle partija ne bude? Kakvo će stanje tada biti? Kakva će biti buduća kineska vlada? Nema potrebe misliti ili išta napraviti po tom pitanju. Naravno, dok potvrđujete Fa i objašnjavate istinu, možete doći do zaključaka sa vašim trenutnim razumijevanjem. Nema problema sa time, pošto je u redu zaključivati na temelju normalne logike i razumijevanja koje osoba ima. Ali što se tiče onoga što će se zaista dogoditi, to nije do ljudskih bića, i neće sličiti tome kako ljudi sada zamišljaju. U to vrijeme ljudsko društvo će biti potpuno promijenjeno, stanje stvari će se sasvim promijeniti, i struktura društva će se potpuno promijeniti.

Pa za vrijeme ovog perioda, pogotovo jer je ovo period kada Dafa učenici potvrđuju Fa dok se odvija Fa-ispravljanje, zahtjevi za ovu grupu kultivatora su posebno visoki. Pošto su ti kultivatori ovdje dok se odvija Fa-ispravljanje, oni podnose puno i njihove odgovornosti su velike. Bez obzira koliko puno Zakonskih tijela ima Učitelj ili koliko velika je njegova moć u kozmosu, njegovo glavno tijelo je (naposljetku) među slojevima odjeljaka starog kozmosa i svime upravlja u Fa-ispravljanju sa ovoga svijeta. Čovječanstvo i Tri Područja su prije svega stvoreni za potrebe Fa-ispravljanja, i Učiteljevo glavno tijelo je ovdje, stoga je žarište uplitanja zla u Fa-ispravljanje također ovdje. Dafa učenici potvrđuju Fa, štite Fa, i u isto vrijeme se ovdje kultiviraju, pa su njihove odgovornosti naravno ogromne; i također moraju spasiti živa bića ovdje, i ova odgovornost je također značajna za Dafa učenike. Zbog toga su Dafa učenici perioda Fa-ispravljanja još izvanredniji.

Kao što sam rekao, iako je u povijesti bilo različitih vrsta kultivacijskih formi, one su tek uspostavljale kulturu. Što je kultivacija? Jedino (što imate ovdje) danas je istinska kultivacija ljudskih bića. (Aplauz) Jedino ovaj format danas je priznat od svih bogova u kozmosu kao istinska kultivacija. (Aplauz) Sve te stvari u prošlosti su uspostavljale kulturu. Nijedno ljudsko biće koje je ušlo u Tri Područja nije nikada uspjelo izaći. Nijedno biće koje je došlo u ovaj ljudski svijet iz većeg univerzuma nije se uspjelo vratiti na nebesa – to se nikada nije dogodilo. Unatoč svim pričama o kultivaciji koja se dešavala, nitko nije u tome uspio. Iako su puno govorili o uzdizanju na nebesa, nitko nikada nije uspio tamo doći. Znate za sporednu dušu. Postojale su sporedne duše koje su se uspele na nebesa nakon što su iskoristile ljudsko tijelo kao prijevozno sredstvo za kultivaciju. Nakon što su iskoristile ljudsko biće kao prijevozno sredstvo, sporedne duše bi prisvojile ljudski izgled, i zato su neki ljudi vidjeli ovu ili onu osobu kako se uzdiže na nebesa putem neke prošle kultivacijske metode. Možda su govorili da je osoba uzašla na nebesa nakon njene smrti, ali onaj koji je uzašao na nebesa nije bio glavna duša osobe niti zaista ta osoba. Stoga se nijedno biće koje je došlo u Tri Područja nikada nije uspjelo vratiti. Oni koji jesu su bile sporedne duše, i što će se dogoditi sa glavnim tijelom nije nikada bilo nešto što bi sporedna duša smatrala važnim. Nijedan bog nije nikada smatrao da su ljudska bića važna.

Rekao sam prije da su i bogovi također stvoreni i formirani u različitim vremenskim periodima. Bogovima koji su bili sposobni doći blizu ovoga mjesta nije bila jasna istinska slika kozmosa, čak ni povijest i razlozi postojanja Tri Područja. I pogotovo, oni bogovi koji mogu komunicirati sa ljudskim bićima su niske razine, i te stvari im nisu nimalo bile jasne. Nisu čak znali zašto postoje ljudska bića, i zato im ljudska bića nisu bila nimalo važna. Kada sam prije podučavao Dafa, mnogi bogovi su rekli: "Podučavaš Dafa čak kada su ljudska bića toliko degenerirala, i čak ih podučavaš tako veliki Fa." Kako bi mogli znati pravi značaj čovjekovog postojanja? Naravno, sada shvaćaju i svi znaju. Dok Fa-ispravljanje napreduje korak po korak i istina se neprestano prikazuje, neki bogovi koji su igrali negativnu ulogu su shvatili svoje pogreške i postepeno vidjeli istinu, te im je stoga postalo jasno. Ali najosnovnije pitanje, a to je činjenica da se stare sile potpuno negiraju na temeljnoj razini, je nešto što oni ne mogu konačno i u potpunosti prihvatiti. I dalje ne mogu vidjeti ovu istinu. Kada stvari stignu do finalnog koraka i kada vide istinu, biti će prekasno, i to će njima donijeti katastrofu.

Pošto će se ovo napraviti u dvije faze, iako je ljudsko društvo poprilično ravnodušno kada vidi kako Dafa praktikanti trpe progon, i stanje stvari u ljudskom društvu sugerira da ne postoji nikakav bitan utjecaj na obično društvo-- naposljetku sve profesije rade kao po mehanizmu, i ova mašinerija tj. ljudsko društvo i dalje se pokreće i funkcionira normalno--to je zato jer se stvari koje se odnose na ljudska bića neće raditi dok ne dođe vrijeme kada Fa bude ispravljao ljudski svijet. Upravo sada nisam u osnovi napravio ništa vezano za ljudska bića, i dok spašavate ljude svijeta ne radite ništa više od buđenja i poticanja ljudske savjesti i urođene dobrote. Dok proganja Dafa učenike, zlo, tako da ima način da opravda svoj progon Dafa učenika, je željelo da se svi ljudi svijeta protive Dafa učenicima i Dafa i da ne ostave uporište za Dafa učenike u svijetu. Stoga je mnogim lažima hranilo ljudsko društvo i iskoristilo sve kineske propagandne alate kako bi napravilo pomutnju, uzaludno pokušavajući postići da cijeli svijet vjeruje tim lažima i da se pridruži proganjanju Dafa učenika. Budući da je takva situacija, puno živih bića koja nisu znala istinu, mnogi ljudi svijeta, bili su zatrovani. To znači, cilj objašnjavanja istine od strane Dafa učenika za vrijeme ovog perioda je spasiti ljude i ukloniti otrov kojim su stare sile i opaki elementi partijskih zlih aveti otrovali ljude. Razlog je, stare sile će se uništiti za vrijeme Fa-ispravljanja, opaka partija i zle aveti će također zasigurno biti uništeni, i svi koji su pridonijeli tome što rade će biti uništeni. To je zakon koji je postavljen u Fa-ispravljanju, i mora biti tako učinjeno. Ako ne odemo i ne spasimo nekog takvog, on ili ona će biti uništeni u povijesti zajedno sa zlom.

Kada je život zaista uništen to je zastrašujuće. Vrsta smrti vidljiva ljudima nije zastrašujuća, zato jer to nije smrt čovjekovog istinskog bića. Kada čovjek umre, on samo skida omotač koji je napravljen od (stvari) najpovršinskije materijalne dimenzije, kao skidanje artikla odjeće; dok pravi život ponovno ulazi u ciklus reinkarnacije. Naravno, nekim kultivatorima koji su se u prošlosti dobro kultivirali bi njihovu sporednu dušu pokupili i odveli na kraju njihovih života, ali to nije bila ta osoba. To je nešto što se događa nakon što osoba umre. Jedino kultivacija koju je uspostavio Dafa može zaista donijeti osobi uspjeh. U cijeloj povijesti nitko nije znao zašto je čovjek došao ovdje ni čovjekovo mjesto u svijetu. I upravo zbog toga jer su to misterije, nijedan bog nije znao odgovore-- stanje koje je uspješno osiguralo stabilnost čovječanstva, stabilnost Tri Područja i sigurnost ljudskih bića.

Te misterije se sada postupno otkrivaju, i bogovi i bića na nebesima postupno počinju shvaćati i također znaju istinu. Odgovori na pitanja kao što je: "Zašto se Dafa predaje? Zašto se tako ogroman Fa predaje čovječanstvu? Zašto su ljudska bića tako sretna?" (postaju im jasna.) Ti bogovi su mi često znali reći: "Jedino su ti ljudska bića važna." Pod tim su mislili: "Mi ti nismo važni. U Fa-ispravljanju tako si strog sa nama, a ipak tako popustljiv sa ljudskim bićima." Sada to više ne govore. Nitko to više ne govori. Drugim riječima, Tri Područja, ljudski svijet, i čovječanstvo—sve te stvari utječu na cijeli kozmos, i povezani su sa spasenjem beskrajnih, bezbrojnih bića u cijelom kozmosu. Među njima su beskrajna, bezbrojna bića visokih razina i bića ekstremno visokih razina. Nije li to značajna stvar? Ali ljudsko biće koje je dugo bilo u stanju iluzije ne može vidjeti istinsku sliku stvari iz Tri Područja. S obzirom da ljudska bića ne mogu vidjeti što je istina, mora im biti omogućeno stanje u Tri Područja s kojim mogu održavati ljudski način života. Postojeći u stanju iluzije, ljudska bića će sigurno biti zavedena u tom stanju, kao posljedica toga povrjeđivat će jedni druge radi opstanka i utrkivati se i boriti za stvari. Bez obzira čini li se to što rade smirenim ili intenzivnim, sve je radi osobnog dobitka i zbog sebičnih motiva. Ali u svakom slučaju, pošto je ovo stanje uređeno za ljudska bića, sve dok se ponašaju unutar postavljenih ograničenja tog stanja neće se računati kao njihova krivica. Pošto su ljudska bića u ovakvom okruženju i ovakvom stanju iluzije dugo vremena, od vremena kada se Dafa počeo širiti, nastalo je pitanje mogu li ljudi vidjeti Fa kakav je i mogu li se probiti iz čahure u kojoj su toliko dugo zatvoreni. Za ljudska bića to je postalo pitanje od najveće važnosti. Ljudskim bićima se može činiti nepoštenim, ali je u stvari pošteno.

Pa kada su ljudska bića došla ovdje i kada su među ostalim ljudskim bićima, tkogod ovdje, u ovom okruženju, prekorači postavljena ograničenja ovakvog stanja i za vrijeme svog života nastavlja ozbiljno škoditi drugima i raditi loše stvari, ta osoba kvari ovo okruženje i kvari ovo stanje koje ljudska bića trebaju imati i on čini grijeh prema ovom iznimno važnom događaju. Pa dok se Dafa širi i za vrijeme kultivacije Dafa učenika, kada je do toga mogu li ljudi dobiti Fa i mogu li se kultivirati do kraja, količina karme koju su nakupili u povijesti definitivno im uzrokuje različite izazove kao ljudskim bićima ili kao kultivatorima. Iskreno rečeno, kada se radi o pitanju može li netko dobiti Fa i može li se netko cijelim putem kultivirati, postojat će različite forme smetnji za razne ljude. Ti problemi proizlaze zbog vlastitih djela koja je osoba napravila u prošlosti, stoga se nitko ne bi trebao buniti. Tko može dobiti Fa? Tko se može probiti iz čahure? Tko može istinski i racionalno vidjeti ovaj Fa kakav stvarno jeste? Gledano u ovom svjetlu, stvari su zaista poštene prema živim bićima.

Za ljudska bića je od najveće važnosti stav koji imaju prema nečemu toliko važnome poput ovog. Pa ovo stanje iluzije ima utjecaj na ljudska bića: kada se radi o tome možeš li se kultivirati, možeš li vidjeti Istinu, možeš li vidjeti istinsku sliku stvari, i možeš li sresti ovaj Fa, činjenica da su životi u stanju iluzije čini stvari zaista užasno teškima za njih. Zato Dafa učenici koji danas sjede ovdje ne uključuju cijelu ljudsku rasu. Naravno, kao što sam rekao, širenje Dafa je bilo pošteno prema svim bićima. Nečiji društveni status ili položaj nisu bitni – jedino što je bitno su nečije srce i stav prema Dafa. Zapravo, cijelo Fa-ispravljanje se radi na ovaj najblaži i najmilosrdniji način. Greške koje su bića napravila u prošlosti se ne broje protiv njih. Bez obzira koliko veliki zločin si počinio ili greška koju si napravio u prošlosti, ništa od toga se ne uzima protiv tebe: jedino tvoj stav prema Fa-ispravljanju danas i tvoje shvaćanje Dafa su bitni. To su jedine stvari koje se broje. Ako ne možeš prihvatiti čak ni Dafa, tada si izgubio svoju šansu. Ako kažeš, "Ja ne priznajem Dafa," dakle, ako ne priznaješ Dafa ti ne priznaješ budućnost, jer je budućnost stvorena od ovog Fa.

Većina cjelokupnog kozmosa je dovršena u Fa-ispravljanju. Opisao sam to prije kao balansirajuću vagu. Između starog i novog kozmosa, novi kozmos je stalno dobivao na težini i dio koji je prošao kroz Fa-ispravljanje se stalno povećavao, i ta strana je pritiskala dole kao na vazi. Sada to više nije tako, jer je formacija novog kozmosa u osnovi potpuno napravljena. (Srdačan pljesak) Ono što preostaje su finalni elementi. I kada sve te stvari budu riješene, posljednja etapa Fa-ispravljanja će se završiti. Kada Fa-ispravljanje završi započeti će era novog kozmosa. I na kraju će jedino ljudski svijet ostati za napraviti. Prostranstvo ove Zemlje i ljudska Tri Područja će se okružiti i zapečatiti te odvojiti od novog i većeg kozmosa. Nisu li današnji znanstvenici otkrili da se Mliječna staza sve više i više udaljava od univerzuma, i odvaja od njega brzim tempom? To je zapravo proces odlaska. Kada se Fa-ispravljanje u novom kozmosu napravi, učinak koji bi svi životi u Tri Područja imali na novi kozmos bi bio zagađujući i zato se Tri Područja trebaju odvojiti, zapečatiti i tretirati u izolaciji, a to je (faza) Fa ispravljanja ljudskog svijeta.

Dafa učenici se kultiviraju u ovom periodu i odgovornosti koje imaju su brojne i teške. Sada ste to čuli jasno i shvatili ste – znači to je svrha čovjekovog postojanja i kultivacijskog stanja koje imaju Dafa učenici. Prema tome format kultiviranja u ovome svijetu vam mora biti jasniji nego ikada, jer je jedino ovo kultivacija i jedino je ovo zaista kultivacija uređena za živote unutar Tri Područja. Sve što se pojavilo u prošlosti je bilo u svrhu utvrđivanja kulture za čovječanstvo, dok je ovo završna početna točka od koje će se ljudska bića ponovo istinski uzdići i zato su zahtjevi za kultivatore koji rade ovu kultivaciju drugačiji. Tri stvari koje vas je Učitelj naučio da radite dobro u Fa izgledaju jednostavnima, ali (stvari kao što su) jeste li marljivi i Status Dostignuća koji ćete postići su povezani s time. Dafa je ustanovljen u ljudskom društvu, i vaša forma kultivacije je takva da se prilagodite običnom društvu do maksimalne granice. Puno ljudi misle da se tu radi o popustljivosti i da to čini stvari povoljnima za našu kultivaciju, ali marljivi učenici ne gledaju tako na to. To je put koji Dafa učenici moraju proći dok se kultiviraju. Pa sve što radite, bilo to dobro uravnoteživanje vaših obiteljskih odnosa dok živite među običnim ljudima, dobro uravnoteživanje vaših odnosa u društvu, kako radite na radnom mjestu, kako se ponašate u društvu, itd. to nisu stvari koje možete samo tako zanemariti. Sve je to dio vašeg oblika kultivacije i to su ozbiljne stvari.

Puno učenika smatra da je samo izvođenje vježbi i učenje Fa kultivacija. Da, na taj način se direktno spajate s Fa. Ali kada se zaista krenete kultivirati u svakodnevnom životu, društvo s kojim dolazite u kontakt je vaše kultivacijsko okruženje. Poslovno i obiteljsko okruženje u kojem provodite vrijeme je okolina u kojoj kultivirate sebe, dio je puta kojeg morate proći, ono je s čime se morate nositi, i dobro se nositi u tome. Ništa od ovoga se ne bi trebalo zanemariti. Kada budete došli do kraja, (pitanje bi bilo): Kako ste prošli put koji je Učitelj uredio za vas? Kada je sve rečeno i napravljeno, ove stvari se trebaju uzeti u obzir. I u toku vaše kultivacije mora se gledati na ove stvari također. Stoga ništa ne bi trebali zanemariti. Što se tiče pogodnosti (u Dafa) osoba se može kultivirati bez da uđe u samostan, ode na osamljenu planinu ili da napusti svjetovni svijet. Ali gledajući iz druge perspektive, sve to dodaje sloj težine: ako želite uspjeti, morate dobro raditi stvari koje su navedene gore i raditi dobro u svakom aspektu vašeg života.

Rekavši to, različiti ljudi razumiju Fa na različitim razinama, i postoje noviji učenici. Neki ljudi bi mogli zaključiti: "Kada radim kućanske poslove ja se kultiviram. Dovoljno je ako izgradim bliske odnose sa svojim roditeljima i braćom i sestrama." Tada ste razvili novu vezanost i otišli ste u krajnost. Morate sve raditi dobro, ali ne možete pretjerati; kada pretjerate to je još jedna vezanost. Također, morate imati ispravan stav prema Dafa i zaista se smatrati kultivatorom. Kako nastojite biti marljivi, kako se odnosite prema Fa, i kako se kultivirate – uključujući dužinu i prioritet učenja Fa - ne smijete zanemariti nijednu od ovih stvari, i one su zapravo važnije, jer je to vaš put, put koji morate proći. Vi se morate upravo izkultivirati iz običnog ljudskog društva i vi upravo morate postojati usporedno sa Fa-ispravljanjem dok se ono odvija i biti odgovorni prema živim bićima. Zato se morate kultivirati na taj način.

Prije sam rekao da kada biste svi otišli na osamljene planine ili u samostane da se kultivirate, ne biste imali puno kontakata sa društvom i ne biste mogli učinkovito naširoko spašavati bića, zar ne? Pa nije li postojao razlog zbog kojeg ste savjetovani da radite stvari kako ih radite sada? Taj način omogućuje okolnosti koje su prikladnije za spašavanje bića, nije li tako? Naravno, dok se kultivirate vi -koji ste kultivatori- zasigurno ćete se sretati sa testovima, jer se morate uzdići. Kada netko ne obavlja dobro stvari, nevolje će neprestano navirati. Ali oni koji dobro obavljaju stvari neprestano će se sretati sa testovima dok se kultiviraju. Ako kategorički smatrate da su to sve smetnje i pokušate riješiti probleme samo zbog toga da bi ih riješili, tada ih nećete moći riješiti, zato jer su se pojavili radi vašeg napretka. Morate ih sagledati ispravnim mislima, (pitajući se): "S obzirom na problem s kojim se suočavam, koji je ispravan pristup prema svemu što ima veze sa ovom smetnjom i kako da to uravnotežim sa ciljem spašavanja živih bića? Kako da postupim na način koji je odgovoran prema živim bićima, i sagledam slučaj tih stvari kao dobru bazu za objašnjavanje istine ili kao dobru priliku za objašnjavanje istine?" Pod normalnim okolnostima ne biste imali razlog da priđete ljudima i da im objasnite istinu i ako biste to napravili neočekivano možda se ne bi htjeli sastati sa vama. Nije li da vam smetnja pruža priliku da ostvarite interakciju sa ljudima? Ne biste li trebali iskoristiti priliku i objasniti im istinu? Najveća odgovornost koju imaju Dafa učenici, pored kultiviranja, je spašavanje života. Pa zar ne možete to napraviti? I kako da to ne napravite dobro? Stoga ne smatrajte slučajeve bilo kakvih problema s kojima se suočavate kao smetnje za vaše ispravne dužnosti, za vaše Fa učenje ili vaše objašnjavanje istine. To nije tako. Kada nastane problem, to stvara priliku za objašnjavanje istine.

Nisam li rekao da kada gledate stvari u Tri Područja, stvari su suprotne? Puno stvari koje čovječanstvo smatra lošim su dobre. I puno stvari koje čovječanstvo smatra dobrima su loše. Nije li ustaljena mudrost u ljudskom svijetu obrnuta? Ljudska bića smatraju da je loša stvar imati poteškoće. Ali patnja kroz teškoće može smanjiti karmu i grijehe obične osobe. Kada osoba izdrži puno teškoća za vrijeme svoga života, primiti će blagoslove u svojem sljedećem životu. Kada netko ima novaca ili kada uživa visoki položaj u sljedećem životu, to duguje tome što je napravio dobra dijela i akumulirao blagoslove i vrlinu u svom prijašnjem životu. Ako osoba nastavi raditi loše stvari, nema čak ni malo blagoslova ili vrline, i ako je nakupila puno karme, tada u svom sljedećem životu ne samo da neće imati blagoslove ili vrlinu, niti će uživati u bilo kakvom bogatstvu, nego će također morati platiti za svu tu karmu. Zato će živjeti u siromaštvu cijeli život i drugi će ga prezirati. Čak bi mogao misliti da je svijet nepravedan prema njemu na razne načine, dok je stvarnost da je to zbog toga što otplaćuje dugove koje je nakupio u svom prijašnjem životu. Tako je govoreći u pojmovima ljudskih bića. Za kultivatore, ne pruža li ovo okruženje upravo prilike za samopoboljšanje? Svi Dafa učenici znaju da trpljenje teškoća eliminira karmu, i da povrh toga stvara prilike za poboljšati samoga sebe. U stanju su pravilno gledati na to, i zajedno sa otplaćivanjem karme u stanju su da iskoriste priliku i naprave dobar posao sa stvarima koje trebaju raditi. Iako je teško, to su testovi koje moraju proći. Kada ste u stanju točno se postaviti prema stvarima, imati ispravan stav prema teškoćama i uspjeti na ispravan način, proći ćete taj test, vaša razina će se povisiti, vaše područje će se uzdići, i vaš gong će porasti, zar ne? Zar cijeli proces kultivacije za vrijeme Fa-ispravljanja ne funkcionira na taj način?

Zapamtite, ono što je za ljudska bića ustaljena mudrost je obrnuto. Pa kada naletite na tegobne stvari dok se kultivirate, nemojte ih sve smatrati problemima, kao smetnju vašoj ispravnoj dužnosti ili kao napade na te dužnosti, ili misliti: "Ova stvar koju radim je od najveće važnosti, ona stvar koju radim je od najveće važnosti..." Zapravo, mnoge stvari možda nisu onakve kakvim ih vi vidite. Vaš istinski napredak će uvijek biti prvi i glavni, i ispunjenje vaše kultivacije je uvijek prvo i glavno. Ali ne možete misliti: "Pošto ste rekli da su moja kultivacija i napredak najbitniji nitko to ne bi smio ometati." Opet biste bili u krivu. Ne pružaju li smetnje prilike za samopoboljšanje? Iz moje perspektive, kao vaš Učitelj, smatram da je vaš napredak najvažniji, ali to ne znači da dok se poboljšavate pred vama leži gladak put. Recimo da ste otišli gore na nebo sa puno karme vukući za sobom golemu nakrcanu prtljagu (publika se smije), kako bi to moglo biti dopušteno? Moram postaviti određene testove za vas i dovesti vas do toga da otpustite te vaše vezanosti, dovesti do toga da se riješite prtljage. Dok prolazite kroz testove jedan za drugim, morate neprestano odbacivati vaše vezanosti i ljudsko razmišljanje i nećete biti u mogućnosti nositi te stvari u razne testove (te ih uspjeti proći). Pa kada se test pojavi, vi kažete: "To je smetnja," a neki ljudi čak traže posvuda Učitelja i pitaju: "Ajme meni, kako ću to riješiti?" Dakle, kako bih ja to mogao riješiti za vas? Ako ja to riješim, vi ne biste prošli taj test. Ako bi maknuli test, da li biste vi trebali ići naprijed dok vučete za sobom nakrcanu prtljagu? Stoga ne mogu ukloniti taj test za vas. (Učitelj se smije) Ima li to smisla? Zato kažem da kada je riječ o kultivaciji, morate zaista shvatiti što je kultivacija, biti istinski i razumno odgovorni za vašu vlastitu kultivaciju, istinski postupati sa svime na što naiđete sa ispravnim mislima, i imati snažne ispravne misli.

Na posljednjoj Fa konferenciji na zapadnoj obali, nisam li govorio kako puno Dafa praktikanata ne mogu prihvatiti kritiku? Odbijaju da ih kritiziraju. Čim drugi nešto kažu oni planu, uzrujaju se, ili započnu sukob s nekim. Oni žele čuti samo ugodne stvari. Znači vi samo želite hodati glatkim putem, ne želite li? Želite se uzdići na nebesa sa vašom golemom prtljagom? Nije li u biti to upravo što želite napraviti? Morate otpustiti sve loše, ljudske misli i sve vrste vezanosti koje imate. Nije li ne prihvaćanje kritike vezanost? Želite čuti samo prijatne stvari, ali kako može biti tako? (Uređenja su napravljena) upravo da drugi kažu neugodne stvari i da se vidi jeste li dirnuti. Bog ne bi obratio nikakvu pozornost onome što ljudsko biće kaže o njemu - ne možeš na njega utjecati. Ne bi ni najmanje pokušao dokučiti kako se to što radiš odnosi na njega. Ne obraća ni malo pažnje, jer ne možeš utjecati na njega. Bogovi mogu kontrolirati ljudski um i navoditi ljude da naprave određene stvari, ali ne obratno. Kako bi ljudska bića ikako mogla utjecati na bogove? Pa ako želite postati božansko biće, ne trebate li vi sami biti takvi? Ne biste li trebali otpustiti te vezanosti? I ne biste li trebali otpustiti te vaše osjećaje koje ljudska bića mogu uzburkati?

Isto vrijedi čak i kada je nevolju uzrokovao kolega Dafa učenik. Možda mislite: "Ovo nije nevolja koju je uzrokovao običan čovjek, pa ju je teško savladati." Sigurno je tako. Dafa učenici koji se kultiviraju nisu bogovi već ljudska bića također. A kada se ljudska bića kultiviraju, sve vrste ljudskih vezanosti će isplivati. Pa u ovom kultivacijskom okruženju Dafa učenika, može se jedino reći da se bića neprestano kreću prema gore; okruženje ne može biti čisto kao u bogova. Ali ovo okruženje je puno bolje od onoga običnih ljudi. To je jedini način koji može biti, i postajat će sve bolji. Upravo zato su se u ovom okruženju Dafa učenika razotkrile sve vrste ljudskih vezanosti i čak se desilo veoma loše ponašanje. Niste li vidjeli sve to na putu koji ste prošli? To je očekivano.

Da, mnogi ljudi su veoma zabrinuti kada je Dafa negativno pogođen te misle: "Kako se ovaj kolega kultivator ponio tako loše?" Da, ako svatko misli na taj način, moći ćete štititi ovo okruženje i neprestano poboljšavati njegovu čistoću. Ali problemi će se ipak događati i ljudske vezanosti će se ipak otkrivati. Gledao sam sveukupno stanje stvari, i znao sam da će se te stvari zasigurno razviti u kultivacijskom okruženju, ali također znam da će se te stvari postupno ukloniti tokom vaše kultivacije. Pošto se kultivirate, na kraju svatko će se poboljšati, i to također znam. To je tako kada se ljudi kultiviraju u ovom okruženju. Ali nitko od vas ne bi smio popustiti, i ne možete biti ravnodušni kada vidite da drugi vrijeđaju ime Dafa- takav je zahtjev za vas. Ako ste Dafa učenici, ne biste li svi trebali zaštititi i potvrđivati Fa? To je vaša odgovornost. Stoga stvari nisu prosto onakve kakvima ih vi zamišljate dok se kultivirate. Iako morate gledati na kultivaciju kao na nešto primarno, ne možete misliti da ostale stvari nisu važne, misliti da vaša obitelj nije važna, društvo nije važno, itd. i da ništa drugo nije važno. Dobro usklađivanje svih tih dijelova vašeg života je put koji ćete preći. Rekao sam da se u vašoj kultivaciji morate prilagoditi načinu običnog društva u najvećoj mogućoj mjeri. Naravno, postoje svakakvi ljudi. Oni koji pokušavaju oštetiti Fa su čak nešto rekli u onim radnim logorima koji pokušavaju "preobratiti" učenike, naime: "Nije li Učitelj rekao da se, dok se kultivirate, prilagodite običnom društvu u najvećoj mogućoj mjeri? Trebate se vratiti i biti obične osobe i prestati učiti Dafa. Predajte svoje knjige." Da, postoje svakakvi ljudi. Ali naravno, jeste li vi na najosnovnijoj razini kultivator? Ako se odvojite čak i od Fa, kako ćete se kultivirati? Mnogi obični ljudi me nazivaju Učiteljem, ali oni nisu kultivatori. Drugim riječima, ne računa se svatko tko me zove Učiteljem kao kultivator. Morate se istinski kultivirati u vašem svakodnevnom životu i zaista se smatrati kultivatorom.

Upravo sam rekao nekoliko stvari. Vaše Fa konferencije moraju postići prave rezultate. Slušao sam govore učenika ranije. Vaša konferencija je bila posve nadahnuta i vrlo je dobra. Zato sam zadovoljan. Neću vam oduzimati više vremena. Samo sam došao da vas sve vidim. Kad god dođem, to je, pod jedan, da naglasim neka pitanja, i drugo, da sve vidim. Nisu li neki ljudi rekli da imate Učitelja ovdje i Fa ovdje? Dakle, probajte onda raditi dobro sve stvari koje trebate raditi. Hvala svima. (Dugi, oduševljen pljesak)

Li Hongzhi
28.05.2006