Falun Dafa Minghui.org

Ispravne misli

Naviru poput gromova do kozmičkih visina

Tutnje divovskom snagom, dostižu iznad nebesa

Pročišćavaju diljem kozmosa, nijedna pukotina nedirnuta

Eliminiraju odjednom sve degenerirano i devijantno

Li Hongzhi
13.02.2014.