Falun Dafa Minghui.org

Još uvijek tako arogantni i nepromišljeni?

Poput luđaka u naletu bijesa,
Zagovornici šire laži,
zavijaju poput vukova
Zlobni poput vragova,
pojačavajući ludilo
Bez dobrih misli,
bez traga savjesti
Tad dolaze jesenji vjetrovi,
I crvena postaje žuta
On više nije nagao i divlji,
nastupa panika
Odmazda stiže već u ovom životu,
Nema bijega
Za zlo se mora platiti
Usuđujete li se i dalje ponašati tako arogantno, nepromišljeno?

Li Hongzhi
15.07.2014.