Falun Dafa Minghui.org

Učiteljev komentar na članak učenika

Ovaj članak je izvrstan. Učenikovo shvaćanje o tome zbog čega Dafa učenici potvđuju Fa je lucidno, ispravne misli iza tih riječi su jake, članak je logičan i jasan. Nadam se da će ga pročitati svi Dafa učenici u Kini. Dafa učenici potvrđuju Veliki Zakon i ne bi trebali biti vezani za ishod sastanka zle partije. Razlog tome je to što sve u ljudskom društvu postoji zbog Dafa i kultivacije Dafa učenika. Je li nešto ispravno ili kvarno, svejedno je, ono može djelovati samo prema potrebama Dafa.

Li Hongzhi
19.09.2004.

Revidirano 8. listopada, 2005.