Falun Dafa Minghui.org

Kanadskoj Fa konferenciji

Dafa učenicima nazočnima na kanadskoj Fa konferenciji:

Pozdrav svima!

Fa-ispravljanje brzo napreduje i ispravne misli Dafa učenika dok potvrđuju Fa i spašavaju živa bića dezintegriraju u velikim količinama ometajuća božanstva i trule demone koji igraju negativnu ulogu, što donosi fundamentalne promjene stanja u svijetu. Međutim, zli elementi, zla partija, kao i zla sablast, nakon što je uvidio da je sve izgubljeno daje sve od sebe u posljednjem pokušaju. Sve je to još samo razlog više da Dafa učenici budu još uspješniji u objašnjavanju istine te spašavanju ljudi svijeta i živih bića. Što je bliže kraju, manje smijete popuštati; što je bliže kraju, morate bolje učiti Fa; što je bliže kraju, vaše ispravne misli moraju biti snažnije.

Neka Fa konferencija bude veličanstvena prigoda u kojoj se svi zajedno poboljšavate! Želim Fa konferenciji potpuni uspjeh!

Li Hongzhi
19.05.2007.