Falun Dafa Minghui.org

Podučavanje Fa na Fa konferenciji u glavnom gradu SAD-a

(Oduševljen aplauz)

Pozdrav svima! (Učenici odgovaraju: "Pozdrav, Učitelju!")

Prilično puno ljudi je došlo na ovu Fa konferenciju. Učenici iz mnogih regija su došli. Jedna konferencijska sala nije dovoljna za sve pa smo uzeli nekoliko konferencijskih sala. Kultivirajući se kao Dafa učenici do danas, postalo vam je još jasnije što je ovaj Dafa koji kultivirate, jasnije su vam odgovornosti kao Dafa učenika i jasnija vam je važnost svega što Dafa učenici danas rade. Zbog toga ste postali još zreliji i sve ste bolji u spašavanju živih bića, u vašoj osobnoj kultivaciji i potvrđivanju Dafa kao Dafa učenici perioda Fa-ispravljanja. To se može dobro vidjeti u promjenama koje se događaju u ukupnom stanju stvari.

Pa što se tiče ukupnog sadašnjeg stanja stvari, posve je drugačije sada od onog vremena kada je započeo zli progon. Zli progon nije uspio srušiti Falun Gong, već umjesto toga, oni sami su srušeni.(Aplauz) Ovo nije samo progon grupe ljudi u običnom ljudskom društvu, niti je samo progon grupe kultivatora. Ovo je obračun između dobra i zla u univerzumu, i obračun između samog Fa ispravljanja i bića koja su pogođena za vrijeme procesa Fa-ispravljanja, koja su sebična, koja rade stvari radi sebe samih, koja su zastranila. Davno sam rekao da će Fa-ispravljanje definitivno uspjeti i da to nitko neće moći zaustaviti. (Aplauz) To nije samo pitanje kultivacije niti je to samo nešto što ima veze s grupom ljubaznih građana koji su ovdje u ljudskom društvu Falun Gong. Ovo je mikrokozmos Fa-ispravljanja univerzuma reflektiran u ljudskom društvu, i u ljudskom društvu to je žarišna točka svega što se događa u univerzumu. Prema onome što se dešava u običnom ljudskom društvu možemo vidjeti ukupno stanje cjelokupnog Fa-ispravljanja univerzuma. Iako nije velik i spektakularan prizor, nešto dalekosežno i potresno, kao što je u univerzumu, to je manifestacija obračuna između dobra i zla zgusnutog dole u ljudskom društvu, i može se vidjeti smetnja koju su uzrokovala izopačena bića za vrijeme procesa Fa-ispravljanja.

Jednom sam rekao: „Ako nebesa žele nešto promijeniti, nitko to ne može zaustaviti." (Aplauz) A što je onda ta jadna, zla partija? Na što se svodi? Kada bi kultivacija Dafa učenika završila danas, kada bi samo toliko ljudi bilo spašeno, kada bi broj spašenih ljudi svijeta bio samo toliki, i kada bi sve završilo u ovom trenutku, trebalo bi manje od jednog dana da se zla partija dezintegrira. (Aplauz) To je zato jer je svrha njenog postojanja, razlog zbog kojeg ju je povijest uopće stvorila, i proces njenog održavanja taj da bi Dafa učenici danas mogli potvrđivati Fa. To su stare sile aranžirale. Kada više ne bude od nikakve koristi, zašto je držati? Nije ništa u univerzumu. Samo kultivacija Dafa učenika i spašavanje živih bića su konkretni i stvarni. Samo uzdignuće razina Dafa učenika i samo moćna vrlina koju su Dafa učenici stvarali za vrijeme ovog procesa su vječni. Oni su za budućnost. Kakvu važnost onda imaju druge stvari? Uopće nikakve. Bilo tko ili bilo što da su imali ometajući učinak za vrijeme ovog perioda će biti dezintegrirani i potpuno uništeni dok budu plaćali svoj dugove.

Naravno, sve što Dafa učenici prikazuju za vrijeme procesa kultiviranja i potvrđivanja Fa se može samo smatrati manifestacijom u stanju kultivacije. Za vrijeme tog procesa zasigurno će biti onih koji će raditi dobro i onih koji će raditi malo gore, onih koji nisu čvrsti i koji postanu nestabilni, i naravno postoje i oni koji su vrlo nepokolebljivi i dobri. Sve su to manifestacije u tom procesu, i kultivacija se upravo tako odvija. Ovo je drugačije od xinxing testovafokusiranih na pojedinca koji su postojali u kultivacijskim formama iz prošlosti. Svi znate za te prošle forme kultivacije. Što god bio slučaj, svi xinxing testovi s kojima su se susretali dok su se kultivirali,doticali su se pitanja vezanih za pojedinca. Sada su stvari drugačije. Fa je ogroman i glavna svrha je Fa-ispravljanje univerzuma. Ono što se demonstrira dok se Dafa učenici kultiviraju je potpuno drugačije od prošlih kultivacija gdje je cilj bio nečije vlastito ispunjenje.

Davno sam rekao da kultivacija Dafa učenika uzima formu kultivacije koja se prilagođava običnom ljudskom društvu do najveće moguće mjere; praktikant se kultivira dok se prilagođava načinu običnih ljudi do najveće moguće mjere. Tada oblik kultivacije koji se prilagođava načinu običnog ljudskog društva određuje takav oblik kultivacijskog stanja. Stanje kultivacije je drugačije od bilo koje kultivacijske metode ili stanja u povijesti. Kada biste probali iskoristiti bilo koju drugu kultivacijsku metodu ili kultivacijski put kao usporedbu, ne biste pronašli ništa što bi odgovaralo jer ovo nije nikada prije postojalo. Nikada nije postojalo nešto tako ogromno kao Fa-ispravljanje niti je ikada postojalo nešto što kali tako veliku grupu bića i sa tako visokim Statusom Dostignuća. Također, najvažnija stvar je da nijedna osoba nikada nije uspjela u kultivaciji; oni koji jesu uspjeli su bile sporedne duše. Nikada u povijesti ljudsko biće nije postalo božansko biće, stoga se ono što mi radimo ne uklapa u nijednu prošlu formu kultivacije. U ovom kultivacijskom okruženju i za vrijeme procesa kultivacije Dafa učenika postoje slučajevi kada dobro surađujete i kada ne surađujete dobro, a nekada naiđete na neprekidnu bujicu konflikata i tenzija. Također postoje slučajevi u kojima su Dafa učenici sposobni riješiti probleme dok se zajedno poboljšavaju, a ipak naleti konflikata i slično se povećavaju. Nekada su manifestacije intenzivne, nekada su blage, a nekada nakon nekog vremena u kultivaciji stvari se ponavljaju i novi konflikti i napetosti izviru, čak do točke kada su ozbiljniji nego prije. Neki ljudi tada misle: „Zaboga... Kultiviramo se iznova i iznova, a ipak su ovi konflikti i stvari i dalje tako žestoki? Zašto i dalje postoje konflikti nakon toliko kultiviranja? Kultiviramo se i kultiviramo, pa zašto se čini da smo čak lošiji nego što smo bili ranije? Nakon toliko kultiviranja, zašto ne možemo vidjeti ikakav napredak?" Puno ljudi ima takve misli. Zapravo, to je kriv zaključak, i odražava potpuno nerazumijevanje oblika kultivacije Dafa učenika.

Rekao sam da se Dafa učenici kultiviraju u običnom ljudskom društvu, što je najprikladniji način--(omogućujući ljudima) da se kultiviraju u Bogove i Buddhe bez napuštanja svjetovnog svijeta--kao što znate, različite stvari koje se pojavljuju kada se vezanosti običnog ljudskog društva sudare, i stanje u kojemu su ljudi usred realnosti društva dok se moral pogoršava i raspada, postavljaju ogromne izazove. No ne staje samo na tome. U očima bogova, ovo mjesto je opasno i prljavo, i karma je posvuda. Karma koju ljudi nose na svojim tijelima je tolika da se cijedi sa njih čak i dok hodaju ulicom. Pa su onda tu i pokvareni demoni emocija (qing) i truli duhovi koji su okupirali ljudski svijet. Sve te stvari su materija na najnižoj razini koja se izopačila. Stoga okolina poput ove, što se tiče kultivacije, predstavlja ne samo test da li se možete poboljšati ovdje, već bi povrh toga mogla ozbiljno zagaditi dio vas koji se uspješno kultivirao prilikom vašeg poboljšavanja. To bi bilo nešto potpuno neizbježno. Može li se osoba kultivirati na taj način? Dok biste se kultivirali, tako biste se i zagađivali, kultivirali biste se i zagađivali i tako iznova. Možete li uspjeti kultivirajući se na taj način? Ne možete. Stoga sam to uzeo u obzir kada sam utvrđivao ovaj oblik kultivacije. Stoga, za vrijeme procesa kultivacije, čim je kultivator uspješno kultivirao dio, povisujući razinu i prolazeći kroz neke testove, taj dio je odmah odijeljen na način da nije pod utjecajem vremena. (Aplauz) (Taj dio) više nema nikakav kontakt s ljudskim svijetom te je odijeljen ogromnim prostorom i vremenom. Npr. mogao bi biti odijeljen u vrijeme milijunima ili desetke milijuna godina kasnije. Možete li ga na taj način zagaditi? Izvan dosega je. Mogao bi biti nekoliko centimetara daleko, ali ogromno vrijeme i prostorne razlike dovode do toga da se ova dimenzija ne može uplitati ni najmanje s dijelom Dafa učenika koji se uspješno kultivirao. Samo opisujem ideju--odijeljen je. Pa dok dijelovi neprestano bivaju potpuno kultivirani, neprestano se odjeljuju. Dok dijelovi neprestano bivaju kultivirani, neprestano se odjeljuju; dio koji nije potpuno kultiviran, dotle, konstantno prolazi kroz kultivaciju do točke kada ništa ne preostane i dok sve nije uspješno kultivirano. To je kultivacijski put kojim idete.

Tada dok prolazite kroz taj proces, razmislite: nije li dio vas koji se pokazuje u običnom ljudskom društvu—dio koji se nije uspješno kultivirao—dio od ljudskog bića koji se kultivira? Pošto se ljudsko biće kultivira, ono ima ljudske misli i ponašanje. Pošto se ljudsko biće kultivira, ono ima sve vrste loših ljudskih misli koje su se ili formirale preko vremena ili su uzrokovane novim zagađenjem iz društva. Tada kao kultivator, (mogao bi misliti) "Što se računa kao kultivacija?" Pa, obavljanje stvari koje Dafa učenici trebaju raditi, kao stvari koje potvrđuju Fa i spašavaju živa bića, između ostalog, to je obvezujuća odgovornost i način na koji se utvrđuje moćna vrlina. Ali najvažnije je biti sposoban poboljšati se. To je zato jer ako se ne poboljšate, nećete moći napraviti nijednu od tih stvari dobro. Pa kada ste strogi prema sebi, kada otkrijete svoje nedostatke, te ih se konstantno rješavate, tada se kultivirate. Ako dok prolazite kroz test dođete do nekog razumijevanja, i to vam postane jasno, i napravite dobro, tada ćete se uzvisiti. Uzvišeni dio je odijeljen, i s daljnjim uzvisivanjem nastavlja se odijeljivanje. U međuvremenu, ono što je ostalo je opet dio koji se nije potpuno kultivirao; pošto je to dio koji još nije potpuno kultiviran, taj dio je i dalje u ljudskom svijetu. U tom slučaju, razmislite: neće li izgledati kao da se ta osoba uvijek kultivira—i to bezuspješno—i bez bilo kakvog značajnog poboljšanja? Zašto ona ne može prikazati svoju božansku stranu? Kada se osoba dobro kultivirala jedino što možete vidjeti, gledano sa površine, da je osoba prilično marljiva. Biti marljiv znači da je sposoban temeljito paziti na svoje riječi i djela svakog trenutka, temeljito paziti na svoje misli, da je sposoban biti strog prema sebi i da je obično sposoban vladati se striktno. To opisuje nekoga tko je marljiv u kultivaciji. Sve dok se osoba i dalje kultivira, njegova božanska strana ne može doći na ovu stranu i nećeš vidjeti istinski prikaz boga u ljudskom društvu. Takva kultivacija osigurava da strana koja je potpuno kultivirana ne bude zagađena, osigurava da se osoba može nastaviti kultivirati dok ne vidi istinu u ovom varljivom okruženju i osigurava da Dafa učenici mogu potvrditi čak i viši Status Dostignuća. U isto vrijeme, također osigurava da za vrijeme ovog perioda ljudski svijet ne bude zahvaćen i promijenjen božanskom stranom. Kada se ljudsko biće ustrajno kali na ovakav način, kada je sposobno neumorno se kultivirati u ovom progoniteljskom i žestokom okruženju, i može biti marljivo, čak i spašavati živa bića i raditi sve bolje, nije li to veličanstveno?

To je ono sa čime se Dafa učenici danas suočavaju i to je forma kultivacije nastala uplitanjem starih sila i pratnje. Pa za vrijeme vašeg kultivacijskog procesa, sve dok se vaša strana koja se potpuno kultivirala odvaja i odjeljuje, sve što niste potpuno kultivirali će se i dalje manifestirati. Ljudske vezanosti će se i dalje otkrivati kao i loši elementi. Kada se napetosti i konflikti pojave ne može se reći da se Dafa učenici nisu dobro kultivirali, niti se može reći ovo ili ono o toj određenoj grupi kultivatora i ne može se reći da ti pojedinci nisu marljivi. Nikada ne možete vidjeti stranu koja je potpuno kultivirana. Ta je strana postala božanska, i samo strana koja nije potpuno kultivirana se otkriva. Međutim, ti ljudi se zaista kultiviraju. Oni ne samo da se kultiviraju već su utvrdili svoj ogroman Status Dostignuća i gigantske promjene u svojim tijelima, mnogi dijelovi njihovih tijela su kultivirani u bogove. Mogu li se obični ljudi usporediti s tim Dafa učenicima? Ne, ne mogu.

Ako na trenutak sagledamo te situacije u kojima se takvi konflikti i stvari javljaju, oni su i dalje drugačiji od onih koji se događaju u običnom ljudskom društvu. Konflikti i napetosti s kojima se susreću Dafa učenici nastaju isključivo zbog kultivacije i potvrđivanja Fa. Iako su ljudske vezanosti, vezanost hvalisanja, vezanosti pojedinca, i elementi ljudskih bića koji žele potvrđivati sebe uključeni, [Dafa učenici] znaju za to i čim to otkriju ispravit će ih. To je potpuno drugačije od običnih ljudi. Zato će biti problema između Dafa učenika i štoviše, takve stvari igraju dodatnu ulogu. Naime, jednom kada konflikt ili napetost ispliva, utjecat će na druge ljude. Jednom kada drugi to primijete, konflikt ili napetost će se pojačati, zbog čega će upleteni kultivatori obratiti pozornost na to. Ako [kultivator] bude u stanju gledati unutar sebe dok prolazi kroz to, moći će pronaći svoje nedostatke. Da se konflikt ili napetost nisu iznijeli na površinu ili da se nisu pojavili, ne bi mogao otkriti i prepoznati svoje vezanosti. Kada je sve mirno i glatko, možeš li se kultivirati?

Danas je mnogo religijskih grupa koje govore: "Ah, pogledaj kako su kod nas stvari dobre. Svi su jako brižljivi i vole jedni druge." Ali što oni vole? (Publika se smije) Oni vole vezanosti, vole sreću u smrtnom svijetu i vole održavati tu ljudsku ugodu među ljudima. Je li to kultivacija? Nije! Apsolutno ne. To je samo štit koji se koristi da bi se zaštitile ljudske vezanosti. Nadam se da će problemi među praktikantima iščeznuti – što ih je manje to bolje. Ali kada takvih stvari ima što manje moguće, to je zato jer su to okruženje i stanje stvoreni zbog toga što si u stanju gledati unutar sebe i biti na oprezu kada se pojave napetosti. To je moja želja, i bilo bi najbolje kada bi to svatko mogao postići. Što se događa kada ljudi to ne mogu postići? Čak i kada ne mogu to postići, i dalje je kultivacija. Jedino što nisu bili dovoljno marljivi u ovom stanju koje je naše kultivacijsko okruženje; međutim oni se i dalje kultiviraju. Upravo ovo je stanje kultivacijskog okruženja koje imaju Dafa učenici u sadašnjoj fazi. Da vam svima kažem još jednom: kada se dogode konflikti i napetosti, nemate se čega bojati—samo se kultivirajte i radite dobro. Čak i za one u kopnenoj Kini koji nisu radili dobro ili nisu radili dovoljno dobro, ili koji su čak uradili jako loše stvari, prije nego ova afera završi te stvari su i dalje manifestacija u osobnoj kultivaciji. Ali vrijeme ne čeka nikoga, i sve je manje prilika.

Dok se ljudsko biće kultivira u boga, za vrijeme ovog srce-parajućeg, očajnog procesa uklanjanja vezanosti—razmislite svi—koje bi sve stvari ono moglo prikazati? Moglo bi biti da je u stanju prikazati bilo što. Ali jednom kada osoba to shvati, može se ispraviti. Zašto to može napraviti? Ne zato da bi bio dobra obična osoba, već da bi se kultivirao do Ispunjenja. (Aplauz) To je sveto, i to znači kročiti putem do božanskog. Drugačije je od onoga što se dogodi u bilo kojem nesporazumu koje imaju obični ljudi. Oblik koji preuzima neće biti nimalo različit, ali početna točka i cilj će biti drugačiji, i čak stvari koje ljudi rade i stanja uma u kojima se ljudi nalaze tijekom procesa neće biti potpuno isti. Zato to morate prepoznati. Pošto danas ulazim u veću dubinu o formi i stanju kultivacije i sve slovkam, kada surađujete jedni s drugima [odsada] ne biste više trebali imati vezanost podizanja štita prema drugima. (Aplauz) Bilo da se međusobno optužujete, koristite ljudske vezanosti da biste se međusobno odgurivali, ili sve vrste stanja—mogu vam reći, sve su to nove vezanosti koje su se pojavile jer ne razumijete formu Dafa kultivacije. Nije li to slučaj? Da, jeste! Stoga, nemojte razviti novu vezanost kao rezultat nerazumijevanja stanja kultivacije. Vezanost bi sama po sebi bila ogromna zapreka napretku u vašoj kultivaciji, pa se morate toga riješiti također.

Dok se praktikanti kultiviraju pojavljuje se mnogo konflikata i neugodnosti. Kada ima puno, puno vezanosti koje se ne mogu otpustiti, vaše [kultivacijsko] okruženje neće biti dobro. Da je slučaj obrnut, tada bi bilo odlično. Ako ne tražite unutar sebe kada se pojave određeni problemi i konflikti, pojačati će se, i to se događa zbog vaših vezanosti. Neki postaju sve intenzivniji, i oni su zapravo uzrokovani jer se osobe nisu dobro kultivirale. Tako će se nastaviti sve dok se [konflikt] ne bude mogao riješiti i ta osoba je zbunjena i uznemirena stanjem u kojem se nalazi. Što tada napraviti? [Odluče,] "Pronađimo Učitelja." Uvijek kada stvari izmaknu kontroli, ljudi odu tražiti Učitelja. Uvijek zbog toga jer ne mogu preći preko toga, ili ne žele preći preko toga, odlaze tražiti Učitelja. Pokušavate li vi pomoći Učitelju u kultivaciji? (Učitelj se smije) (Publika se smije) Ili ste vi ti koji se kultiviraju? (Aplauz)

U kultivaciji je riječ o kultiviranju sebe. Bez obzira kakvo stanje se pojavilo, morate marljivo gledati unutar sebe. Mogu vam reći, kada je obična osoba u stanju gledati sebe kadgod naiđe na probleme, postat će mudrac kako kažu obični ljudi. Kada Dafa učenik ima poteškoća s nečime i mora o svemu razmisliti, mora početi tražiti od sebe i raditi u skladu s okruženjem koje je potrebno Dafa učenicima i Fa-ispravljanju. Kada se problem pojavi, to je zato jer ta osoba tvrdoglavo ide protiv Fa principa. Nađi u čemu je problem, otpusti tu tvrdoglavost i razvrstaj stvari. Kada naiđete na nešto, najbolji pristup je da ne navalite naprijed i ne nadmećete se sa drugima, probijajući se naprijed i jurišajući naprijed kako bi gonili rješenje. Otpustite vezanost, napravite korak nazad, i tada ga riješite. (Aplauz) Ako, kada god se nešto dogodi vi automatski tražite tko je u pravu, čiji je to problem, i kako ste učinili, tada će izgledati da na površini rješavate konflikt ili tenzije, ali zapravo to uopće nije racionalno. Niste napravili korak unazad i potpuno odbacili svoju vezanost, i tada razmislili o problemu. Jedino nakon što se osoba smireno i miroljubivo povuče iz konflikta i tada pogleda na njega može ga zaista riješiti.

Ako se možete ponašati na taj način bez obzira sa čime se susreli, u najmanju ruku pronaći ćete način da riješite problem. U suprotnom, kako ćete ga riješiti? Kada osoba juriša naprijed i svadljiva je, što ga jače želi riješiti, sve je manje u mogućnosti. U tom slučaju i dalje niste otpustili tu vezanost i probijate svoj put naprijed, te inzistirate u pronalasku toga tko je u pravu, a tko u krivu; iako ste napravili greške, vi uporno pokušavate pronaći tuđe greške. Kada imate takav pristup, nećete moći riješiti problem. Mnogo stvari završi na taj način. I kada problem ne može biti riješen, vi želite pronaći Učitelja. Često postoje razlozi zbog kojih se ne želim sastati sa praktikantima, iako zapravo zaista volim biti s vama. (Aplauz) Vidjeli ste kakvi su ljudi u današnjem društvu postali. Ne želim niti baciti pogled na njihove prljave misli i ponašanje. Radije bi bio s Dafa učenicima. Ali čim se sastanem sa vama, vi postavljate puno pitanja (publika se smije), te gurate prema meni sve te stvari na kojima biste vi trebali raditi dok se kultivirate. Pa mi ne ostane izbora te se ne usuđujem sastati sa vama. (Publika se smije)

Ako budete sposobni tražiti prema unutra, mnogi problemi će se riješiti, neće biti toliko tenzija, i zauzvrat neće planuti tako žestoke stvari. Iako je Učitelj to rekao, ljudska bića su ta koja se kultiviraju, naposljetku. Iako su Dafa učenici proputovali dotle i kultivirali se do tu gdje su sada, nakon svega to su i dalje ljudska bića koja se kultiviraju. Dobre strane su božanske i odijeljene su, pa se ljudske vezanosti i dalje pokazuju. Dolazi do točke kada me neki praktikanti pitaju:"Učitelju, kultivirao sam se tako dugo vremena. Zašto su te moje loše misli i dalje tako jake? Zašto ih još uvijek ne mogu izbaciti?" To je istina. Sve dok ne završite svoju kultivaciju, vi ste usred zagađenja [koje sam opisao]. Sve dok ne dovršite kultivaciju i potpuno uklonite vaše stare elemente, ti elementi će se manifestirati. Jedino kada ih ne bude više neće biti problema. Iako sam to rekao, nitko ne bi smio olabaviti, misleći:"Oh, znači tako je to. U tom slučaju ne trebam se oko ničega brinuti. (Publika se smije) Ako se pojave, neka bude. Neću se više opterećivati time." Tako neće ići. Kultivacija je prva i najvažnija. Upravo sam rekao da ako ih ne možete savladati, ako ne možete gledati prema unutra i tražiti unutar sebe kada naiđete na tenzije ili konflikte, ako ne možete promijeniti sebe i ukloniti ljudske vezanosti, tada nećete imati dijelove koji su potpuno iskultivirani i koji postaju božanski, i to što radite se ne može zvati kultivacijom. Stoga morate konstantno kultivirati dio sebe koji nije potpuno kultiviran, tako da postigne božanstvo i postane potpuno iskultiviran, i morate biti strogi prema sebi—jedino tada je to kultivacija. U suprotnom, koja je svrha kultivacije?

Znate, mnoge religije su došle do kraja Dharme. Nije da se ljudi zaista žele ponašati na način na koji se ponašaju; to je zbog toga jer su ljudi postali zbunjeni i zamagljenog uma. Ljudi smatraju da je aktivan rad kultivacija i smatraju da je očuvanje religijskog formata kultivacija. Zapravo, bogovi ne stavljaju nikakvu važnost na te stvari. Oni jedino smatraju poboljšanje ljudskog uma važnim, jer to je istinski napredak. Okolina [koja je stvorena religioznim formama] je namijenjena da omogući kultivatorima ili onima koji vjeruju u Buddhu ili Boga okruženje u kojem će se zajedno poboljšati, i da bi mogli učiti jedni od drugih. Baš kao kad se Dafa učenici okupe da bi održali Fa konferencije, okupe da bi učili Fa i dijelili iskustva, i zajedno radili vježbe. Dafa učenici provedu relativno malo vremena u takvom okruženju, a ipak to su jedine prilike koje imate za raspravu i učenje jedni od drugih. Više prilika [za interakciju] i više vremena je provedeno u običnom društvu, i tenzije i konflikti na koje nailazite uglavnom nastaju u običnom društvu. To je upravo forma vaše kultivacije. Ne može se reći da se niste dobro kultivirali, niti da Dafa učenici nisu marljivi. Bit će konflikata i problema među ljudima. Važno je kako se nosite sa njima.

Upravo sam otišao korak dalje i objasnio vam o toj temi. Zapravo, cijeli Fa koji sam podučavao je iz jedne knjige Fa. Pažljivo pogledajte u Zhuan Falun i [vidjeti ćete da] sav Fa koji sam podučavao nakon izdavanja knjige je pojašnjenje Zhuan Faluna. Ako ne vjerujete, trebali biste pogledati. Kultiviranje prema Zhuan Falunu će vas dovesti do uspjeha u kultivaciji. (Aplauz)

Iskoristio bih ovu priliku da vam kažem nešto. Kada Dafa učenici rade zajedno, trebali biste zaista dobro međusobno surađivati. Promjene u cjelokupnom stanju stvari su ogromne. Vidjeli ste da se mnogo stvari suočava s poteškoćama, ali jednom kada se sve te poteškoće eliminiraju, ova afera će završiti. Trenutna situacija je upravo takva jer te stvari nisu još očišćene, jer još ima puno ljudi koji su izgubljeni zbog laži, jer i dalje ima puno njih koji ne žele saznati istinu. Ali ovo stanje se konstantno otapa, baš kao led. Jednom kada se potpuno otopi, ovo okruženje više neće postojati. Oni koji se žele kultivirati i poboljšati neće imati okruženje za to. Oni koji žele spasiti živa bića će shvatiti da ljudska bića razumiju sve, stoga neće biti potrebe za tim. Drugim riječima, jednom kada zaista dođe do te točke, neće više biti ničega za raditi. Pa upravo zbog toga jer sada postoji puno stvari koje se trebaju napraviti i puno ljudi nisu svjesni toga [što se stvarno događa] imamo situaciju koju gledamo danas i potrebno je da radite stvari. I promjene u ovoj situaciji su zauzvrat neodvojive od svega čime Dafa učenici doprinose dok objašnjavaju istinu i spašavaju živa bića. Naravno, učinak situacije Fa ispravljanja je dio toga također, ali ako Dafa učenici ne objašnjavaju istinu pojedinim ljudima, ili ne objašnjavaju istinu društvu, tada što se tiče procesa u kojem se umovi običnih ljudi transformiraju na površini, to nije nešto što će bogovi učiniti za njih na individualnoj osnovi. Stoga stvari koje uključuju površinsku razinu ljudskih bića moraju riješiti Dafa učenici.

Ljudi sa sudbinskom vezom i oni koji mogu biti spašeni mogu se—uređenjem Učiteljevih Zakonskih Tijela, ispravnih bogova, ili ogromnog polja koje je Dafa formirao u svijetu—pojaviti točno ispred vas u bilo kojem rasponu okolnosti, pružajući im priliku da saznaju istinu. Ali vi to morate provesti, i neće funkcionirati ako niste tamo i ne radite stvari. Iako je cjelokupno stanje prošlo kroz velike promjene, pritisak [onog što leži] ispred vas nije popustio. Spašavanje ljudi upravo sada je hitno pitanje; ima još puno ljudi koji nisu vidjeli istinu. Različite vlade će se ponašati isto onako kako obični ljudi: bez obzira imali točno razumijevanje ili ne, i bez obzira kakve imali misli, kada im se predoče činjenice bit će uvjereni i moraju gledati na stvari ispravno. Bilo da je kultivacija ili spašavanje živih bića—cilj je um osobe, a ne njena uloga u društvu. Stvari nisu postavljene na način da će neke nacije biti zadržane, a neke odbačene. To definitivno nije slučaj. Nije bitno iz koje je zemlje osoba ili u kojem kutu svijeta živi, [naši napori] ciljaju jedino um osobe, a ne na ulogu.

Mnogi naši praktikanti su vidjeli stvarne prizore iz budućnosti; oni nisu lažni. Korak po korak, s promjenama koje dolaze s vremenom, te stvari su sve bliže. Pa kao Dafa učenici morate raditi dobro ono što biste trebali raditi. Nemojte brinuti o tome što će se dogoditi u budućnosti, dovoljno je da znate unutar sebe ono što trebate raditi, noseći Fa u umu, radeći sve što se treba napraviti, i radeći sve što želite raditi, sve dok je to potrebno Dafa. (Aplauz) Nemojte s ničim ići u ekstrem; radite stvari racionalno i jasne glave. To je moćna vrlina Dafa učenika. Tkogod uspije ostati staložen prateći ovu formu kultivacije u običnom društvu, ta osoba zaista radi ono što je najbolje u ovoj formi kultivacije. Ako u ovoj formi netko prikazuje ponašanje koje prelazi granicu ove forme i koje je u sukobu s njom, tada ta osoba možda nije učinila dovoljno dobro. Pošto se kultivacija Dafa učenika obavlja u ovom formatu, ovaj format je u stanju kaliti Dafa učenike, i može stvoriti nevjerojatno visoke buduće Statuse Dostignuća. Ako odstupite od ili se ne prilagodite formatu, to će ometati vašu kultivaciju; te stvari su zapravo produkt vezanosti.

Rekao sam ove stvari i govorio o ovim pitanjima danas sa vama jer je u ovom trenutku puno stvari koje nisu napravljene dovoljno dobro, i ima puno istaknutih problema. Pojavila su se stanja koja su manje nego zadovoljavajuća dok radite zajedno, pa je Učitelj naglasio te stvari. Danas sam uglavnom došao da vas sve vidim. Fa konferencija je dobra prilika za vas da raspravite i naučite jedni od drugih. Učitelj neće dalje govoriti. Završit ću s ovim. Hvala vam! (Oduševljen aplauz)

Jako sam sretan što vas vidim. (Aplauz) Svaki put kada vas vidim, [mogu reći da] se dogodila značajna promjena u široj situaciji i cjelokupnom stanju stvari. Svaki puta je isto, pa bih rekao da okruženje koje imaju Dafa učenici može čeličiti ljude. Kao Dafa učenici u ovom društvu, bez obzira u kakvom okruženju ili kutku društva se nalazili, vi igrate pozitivnu ulogu. Bez obzira na to da li objašnjavate istinu i potvrđujete Fa ili radite stvari koje nisu tako izravno povezane s Dafa, vi svejedno spašavate živa bića i igrate ogromne uloge (aplauz), i to je zato što vaše ispravne misli i dobrodušno polje imaju pozitivan učinak. Nadam se da ćete raditi još bolje u vremenu koje dolazi. (Aplauz) Sve što su Dafa učenici postigli će uskoro biti otkriveno. Hvala vam! (Dugotrajan aplauz)

Li Hongzhi
22.07.2006.