Falun Dafa Minghui.org

Choices_made_under_persecution

Karma i vrline

I u zapadnoj i u kineskoj kulturi, široko je prihvaćen princip karmičke odmazde, što znači da je konačno svatko odgovoran za vlastite postupke. Osnova učenja Falun Gonga je karakteristika univerzuma, Istinitost-Dobrodušnost-Trpljivost. Univerzum će nagraditi ponašanje koje je u skladu sa ovim principom, dok će djela koja se protive ovom principu izazvati karmičku odmazdu. Drugačije rečeno, dobra djela se nagrađuju, dok će zla djela prizvati kaznu.

Sve članke iz ove kategorije koji su objavljeni na engleskom izdanju Minghui portala možete pročitati na:
Karma & Virtue