Falun Dafa Minghui.org

Evil_receives_karmic_retribution.1

Zlo prima karmičku odmazdu

Sve članke iz ove kategorije koji su objavljeni na engleskom izdanju Minghui portala možete pročitati na:
Evil Meets with Evil