Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Moć grupnog učenja

(Minghui.org)

Organizirali smo grupu za učenje Fa prije otprilike 2 godine. U tri mjeseca pet praktikanata, uključujući i bivšeg asistenta na mjesnom vježbalištu koji je prestao prakticirati 10 godina, nastavili su kultivaciju.

Učiteljeva milost i moć Falun Dafa pomogli su im pronaći strast da se vrate Dafi, i nastave svoj put pomaganja Učitelju u doba Fa-ispravljanja i otkrivanja istine ljudima.

Povratak kultivaciji nakon 10 godina

Praktikant A bio je asistent volonter na mjesnom vježbalištu. Ulagao je mnogo truda u uvođenje ljudi u Falun Dafa. Nakon što je započeo progon, nekoliko je puta išao u Peking prosvjedovati za Falun Dafa. Zadivljen njegovom odlučnošću i vjerom, šef pekinškog policijskog odjela mu je rekao da je nejvjerojatan.

Tijekom zadnjeg boravka u radnom logoru, bio je primoran odreći se svojih uvjerenja zbog mentalnog i fizičkog mučenja. Odustao je od kultivacije i nakon što su ga pustili, preselio se u drugi grad. Jedva smo ga viđali zadnjih 10 godina.

Praktikant B je jednog dana rekao praktikantu C i meni, „Nedavno sam sreo A i čini se da više nije praktikant: puši, pije, i ima lošu narav. Iako se i dalje slaže da su praktikanti dobri ljudi, imao je mnogo krivih shvaćanja i zbrke oko Dafa. Nisam znao kako komunicirati s njim jer je govorio jako malo. Biste li mogli porazgovarati s njim da otkrijete gdje je zapeo?“

C i ja smo idući dan posjetili A. Pustio nas je unutra i ponudio nas čajem, djelujući nemirno. Shvatio sam da ima podvojene osjećaje - prije smo zajedno izvodili vježbe; sad, svi su ostali ustrajali osim njega, bivšeg koordinatora vježbališta.

Znao sam da je bitno da ponovno stekne samouvjerenost. Pogledavši ga u oči, rekao sam: „Posebno sam tebi zahvalan, jer si mi dao prvi primjerak Falun Dafa audio predavanja. Imao si nezgodu na putu dok si mi dostavljao kazete. S Učiteljevom pomoći, sve je bilo u redu. Sjećam se da si me hrabrio da cijenim priliku i da se marljivo kultiviram. Kad god se sjetim tebe, uvijek se prisjetim tog iskustva.“

Tiho je slušao. Nastavio sam: „Znamo da si mnogo propatio kroz ove godine. No ako prestaneš vježbati i ne možeš dostići Ispunjenje, što bi Učitelj mislio nakon što je žrtvovao toliko mnogo za nas? Svi radimo greške, no ništa nas ne može spriječiti da ustanemo i idemo dalje.“

„Učitelj ne priznaje aranžmane starih sila, pa nećemo ni mi. Dodatno, kao Dafa učenici, ne kultiviramo samo sebe, nego budimo i svjesna bića. Stvarno se nadamo da ćeš nam se pridružiti, kako bismo mogli zajedno pomagati Učitelju, ispunjavajući zavjete koje smo davno dali.“

Podigao je glavu, a oči su mu bile pune suza. Tog dana, dugo smo razgovarali, i pozvao nas je da češće svraćamo.

Nakon toga, posjećivali smo ga jednom tjedno. Započeli smo s temama koje su njega zanimale. Pričali smo o poslu i životu. Zatim smo postupno prešli na kultivaciju i proces objašnjavanja isitne o progonu ljudima koji su bili zavedeni lažnim informacijama.

U početku, nije mnogo pričao, no kako je vrijeme prolazilo, pričao je sve više. Dali smo mu sva elektronička izdanja Falun Dafa knjiga, podijelili s njim neke članke drugih praktikanata, i pokazali mu kako može doći do još materijala za objašnjavanje istine s Minghui stranice.

Praktikant A je tada postao zainteresiraniji za rasprave o kultivaciji i shvatio da naši napori nisu da izazivamo ljude, već da ih probudimo. Kasnije smo raspravili o stvaranju dodatne grupe za učenje kod njega kući. Bio je vrlo zadovoljan idejom i, s našom potporom, ubrzo mu je kultivacija uzela maha.

Promjene u dvoje mladih praktikanata

Među praktikantima koji su nastavili prakticirati bilo je dvoje mladih praktikanata, D i E. Oboje u dvadesetim godinama, u djetinjstvu su učili Fa s roditeljima, no prestali su zbog progona i mnogih kušnji današnjeg društva.

Praktikant D se za redom susreo sa simptomima mnogih bolesti. Na kraju je došao na grupno učenje Fa i podijelio s nama: „Učitelj je pun milosti. Iskušenjima bolesti Učitelj mi je natuknuo da ne lutam svakodnevnim društvom, jer će u suprotnom moja budućnost biti uništena.“

Praktikantica E je bila vrlo uspješna u svojoj karijeri. No, njen zaručnik, s kojim je bila četiri godine, zaprijetio je da će ju napustiti ako nastavi prakticirati Falun Dafa. Nije znala što učiniti i osjećala se izgubljeno.

Nakon što se pridružila grupi za učenje Fa, podijelili smo shvaćanja oko popravljanja xinxinga (prirode uma i srca) i slanja ispravnih misli koje bi eliminirale njezine smetnje. Ubrzo joj je postala jasna njezina misija Dafa učenice i naučila je kako se snaći u situacijama temeljem Fa principa Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Njen zaručnik više nije spominjao prekid.

Stariji praktikanti su također jako napredovali kroz grupno učenje Fa. Praktikant F jedva je komunicirao s ostalim praktikantima nakon što je započeo progon 1999. U prošlosti, uvijek smo ga zvali kad bi Učitelj objavio novo predavanje. No, nije nam se javio 12 mjeseci i nitko nije znao gdje ga naći.

Jednog dana došao je u grupu za učenje Fa. Raspravljali smo o važnosti kultivacije i podsjetili ga da ostane marljiv.

Mladi praktikant ga je upitao s osmjehom: „Znate li u kojoj je fazi Fa-ispravljanje?“
Praktikant F nam je kasnije rekao da ga je to pitanje zateklo i dodao: „Kultivirao sam se više od 10 godina. Ali mladi praktikant poput njega – netko tko je tek započeo prakticiranje – postavio je pitanje na koje nisam znao odgovor. To je ozbiljan znak upozorenja mog stanja kultivacije.“

Od tada, praktikant F je svakog vikenda dolazio na grupno učenje Fa. Iako je morao putovati 50 kilometara u svakom smjeru, nikada nije izostao. „Moramo cijeniti ovo grupno okruženje jer svima pomaže.“ Rekao nam je: „Bez toga, osuđen sam na propast.“

Napredovanje kao jedno tijelo

Nakon učenja Fa, često imamo za raspraviti mnoge stvari, od osobnih iskustava do distribucije tiskanih materijala i DVD-a. Kasnije smo naučili kako telefonskim razgovorom objašnjavati istinu o progonu. Praktikant A se ponudio pomoći: „Platit ću vaše telefonske račune. Tako naporno radite. Molim vas, dopustite mi da barem malo doprinesem.“

Jednog dana, sedamdesetogodišnja praktikantica G, pridružila se grupi za učenje Fa. Izgledala je kao i svaka druga starica i nismo obraćali mnogo pažnje na nju. Idućeg dana, tijekom grupnog razgovora, izvukla je dva komada papira za pisma, a na svakom su bile stotine imena. Rekla je da je pričala s ljudima licem u lice, o korupciji i o moralnom raspadu KPK. Zatim je prikupila imena onih koji su se odlučili odreći članstva u KPK (mnogi ljudi vjeruju da istupanjem iz Partije imaju bolju budućnost).

Bili smo zadivljeni. U to vrijeme, većina nas je samo dijelila materijale i jedva da smo objašnjavali istinu licem u lice. Zahvaljujući toj praktikantici, uvidjeli smo vlastite propuste i shvatili gdje se trebamo popraviti.

Ispravne radnje praktikantice G su bile inspiracija drugima. Vidjevši stariju praktikanticu kako svaki put donosi novi popis imena, praktikant D je počeo tražiti materijale koje bi podijelio: „Molim vas, dajte mi 50 primjeraka i podijelit ću ih u tjedan dana.“ Od tada, dijeli materijale svakog tjedna.

To je bila priča o našoj grupi za učenje Fa. Ta grupa nas je oplemenila i vrlo smo zahvalni na Učiteljevoj pomoći. Svatko od nas osjeća napredak u kultivaciji. Kako nam se priroda uma i srca popravlja učenjem Fa, tako raste i snaga našeg objašnjavanja istine. Okolina utječe na sve nas i potiče nas da budemo marljiviji.