Falun Dafa Minghui.org

Međunarodna tribina podiže svjesnost o zvjerstvima žetve organa u Kini

(Minghui.org)

Pravni i medicinski stručnjaci podijelili su svoja otkrića u vezi žetve organa zatvorenika savjesti u Kini na tribini „Transplatacija i ljudska prava“ u Bernu, Švicarska, 16. travnja.

Učesnici foruma obavezali su se pomoći zaustaviti zločin, stalnim povećavanjem međunarodnog pritiska na kineski režim, koristeći zakonska sredstva izvan Kine, da bi zastrašili kineske dužnosnike od sudjelovanja u zvjerstvima.

Prema organizatoru, IGFM (Međunarodno udruženje za ljudska prava), svrha tribine bila je podići svijest javnosti i ponuditi globalnu platormu za stručnjake da bi diskutirali, prepoznali i proveli rješenja da se zaustavi ovaj zločin protiv čovječanstva.

Bivši kanadski diplomat David Kilgour i odvjetnik za ljudska prava David Matas predstavili su njihova istraživanja i zaključili da su od 2000. do 2005. g., najmanje 41.500 organa uzeti od Falun Gong praktikanata. Falun Gong je miroljubiva duhovna praksa koja je brutalno progonjena u Kini zadnjih 16 godina.

G. Kilgour i g. Matas počeli su njihova istraživanja 2006. g., čim su se pojavile vijesti o uzimanju organa na živo. U to vrijeme, supruga kirurga koji je bio uključen u uzimanje organa od Falun Gong praktikanata, je istupila u javnost u Washingtonu i otkrila zločin.

Tribina „Transplatacija i ljudska prava“ u Bernu, glavnom gradu Švicarske, 17. travnja 2015. (sliku je ustupila švicarska podružnica IGFM - Međunarodno udruženje za ljudska prava)

G. David Kilgour govori na tribini „Transplatacija i ljudska prava“ u Bernu, Švicarska. (sliku je ustupila švicarska podružnica IGFM)

G. Kilgour je predstavio stanje međunarodnih napora da se završi kinesko nasilno oduzimanje organa, uključujući rezoluciju EU 2013. i inicijativu kanadskog parlamenta 2014., te više od 2 milijuna potpisa sakupljenih u protekle 3 godine u vezi globalne peticije koja poziva na istragu Ujedinjenih naroda.

Temeljeno na 9 godina njegovog rada na ovom pitanju, g. Kilgour je rekao da napori da se zaustavi zločin dolaze do kritične točke, gdje eksponencijalni rezultati mogu potpuno zaustaviti zločin u svakom trenutku.

Swisstransplant: Mi moramo zaustaviti ovu „katastrofu čovječanstva“

Kardiokirurg Franz Immer, čelnik Swisstransplant-a, švicarske nacionalne fundacije za doniranje organa i transplantaciju (sliku je ustupila švicarska podružnica IGFM)

Nazivajući zločine kineskog prisilnog oduzimanja organa „katastrofom čovječanstva“, g. Franz Immer, kardiokirurg i čelnik Swisstransplant-a, švicarske nacionalne fundacije za doniranje organa i transplantaciju, rekao je da fundacija proteklih 6 godina radi, u suradnji s Europskim parlamentom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), da se ovo zaustavi.

„Tijekom mog posjeta Pekingu 2007. g., bolnica nas je pozvala da gledamo operaciju transpalatacije organa. Organizator nas je pitao da li želimo gledati operaciju ujuro ili popodne“, rekao je g. Immer.

„To znači da će donator umrijeti ili biti ubijen u određeno vrijeme, prema vremenskim mogućnostima gledaoca. Ja sam odbio sudjelovati“, dodao je g. Immer.

Falun Gong praktikant: Sumnjiva tjelesna ispitivanja

Falun Gong praktikantica Liu Wei (sliku je ustupila švicarska podružnica IGFM)

Falun Gong praktikantica Liu Wei imala je u kineskom ženskom radnom logoru iskustva istovjetna istraživanjima g. Matasa i g. Kilgoura. Tijekom njenog zatočenja tamo, u trajanju od jedne godine i 6 mjeseci, ona je bila na 5 zdravstvenih ispitivanja, uključujući test krvi, ultrazvuk organa i pitanja u vezi genetskih bolesti u njenoj obitelji.

Gospođa Liu je bila zbunjena: „Očito čuvari u radnom logoru nisu bili toliko zabrinuti za naše zdravlje, jer smo morali raditi 16 sati dnevno“.

Nakon što je pobjegla u Njemačku, gđa. Liu saznala je za žetvu organa od Falun Gong praktikanata, koji čine većinu zatvorenika savjesti u Kini. Ona je rekla da je znala tada, da je svrha svih tih ispitivanja zdravlja, bila zbog transplatacije organa.

David Matas: Laži kineskog režima vrte se u krug

G. David Matas obraća se tribini (sliku je ustupila švicarska podružnica IGFM)

G. Matas je ustvrdio da su kineska objašnjenja o izvoru organa za transplataciju mijenjana puno puta u prošlom desetljeću. Iako je rascjep između ukupnog broja transplatacija i donacija volontera oduvijek bio golem, Huang Jiefu, bivši kineski ministar zdravstva, je u ime kineske komunističke partije, zanijekao korištenje organa od zatvorenika koji čekaju smaknuće.

Huang je kasnije priznao da su uzimali organe od smaknutih zatvorenika i tvrdio da je 90 % organa bilo od zatvorenika koji su čekali smaknuće. Omjer je potom smanjen na 65 %, a onda na manje od 20 % u njihovoj izjavi 2014. g. Sada Huang tvrdi da nisu prisilno uzimali organe od zatvorenika koji su čekali smaknuće i da su svi organi volonterski donirani od zatvorenika.

Ipak, rascjep između broja zatvorenika koji čekaju smaknuće i ukupnog broja transplantacija je i dalje neobjašnjiv. Na osnovu 9 godina stalnih istraživanja, gospoda Matas i Kilgour su zaključili da velika većina može jedino biti od Falun Gong zatvorenika savjesti. Brzo povećanje transplatacija je u uzajamnoj vezi s progonom Falun Gonga, kada su stotine tisuća praktikanata uhapšeni i bačeni u zatvorske centre, tamnice i prisilne radne logore.

G. Matas je upozorio da je kineska statistika transplatacije jetre prestala biti javna, nakon što su je on i g. Kilgour citirali u njihovim izvješćima. Statistika je sada dostupna jedino putem autorizacije lozinkom.

Vojne bolnice u 9 nacionalnih razina i 11 pokrajinskih razina su izvršile većinu od svih novijih transplatacija organa. Vodeća uloga vojnih bolnica u žetvi organa je još jedna ključna činjenica koja pokazuje da komunistička partija to stalno želi zataškati, tvrdi g. Matas.

Profesor prava: Podnijeti kaznene prijave protiv odgovornih partijskih dužnosnika

Profesor Gerhard Dannecker, direktor Instituta za njemačko, europsko i međunarodno kazneno pravo i postupke kaznenog prava na Sveučilištu u Heidelbergu, prikazao je nadležnost i primjenu kaznenog prava prema nezakonitoj trgovini organa.

On je rekao da, ako dužnosnik kineske komunističke partije uključen u žetvu organa uđe u Njemačku, i ako je žrtva zločina u vezi žetve organa njemački državljanin, kaznene prijave se mogu podnijeti protiv tog dužnosnika. Čak i ako ga štiti diplomatski imunitet, sudski proces će služiti kao sredstvo zastrašivanja onih koji i dalje sudjeluju u ovim zločinima.

Švicarski član parlamenta Margrit Kessler, predsjednica švicarske udruge pacijenata, rekla je da je prisilna žetva organa „apsolutna katastrofa“. Ona je rekla da će nastaviti podizati svijest o ovoj temi među političarima.

Pored ove tribine, IGFM također planira osnovati odbor stručnjaka, da se ubuduće podiže svijest o ovom pitanju.