Falun Dafa Minghui.org

Novi talas tužbi protiv Jiang Zemina - ovaj put u Kini

(Minghui.org)

Nekolicina praktikanata Falun Gonga je početkom mjeseca maja podnijela krivične prijave najvišim kineskim sudovima. U ovim se dokumentima uvijek navodi ime istog optuženoga - Jiang Zemin, bivši šef Kineske Komunističke partije - a koji je nametnuo svoju ličnu volju državnim organima kako bi u julu 1999. godine pokrenuo progon Falun Gonga.

U Kini, gdje je prva tužba protiv Jianga podnijeta u avgustu 2000. godine, pokrenut je novi talas pravnih napora da se Jiang izvede pred lice pravde. Budući da Kineski zakon dopušta građanima da pokrenu tužbe u slučajevima kriminala, mnogobrojni Falun Gong praktikanti sada koriste ovo svoje zakonsko pravo i podnose krivične prijave protiv Jianga.

Zhang Zhaosen, praktikant iz provincije Hubei je podnio krivičnu prijavu sudu tokom pravno neosnovanog procesa koji je protiv njega vođen na drugostepenom sudu u Xiangyangu u maju 2015. godine. Sudija je prihvatio ovu krivičnu prijavu.

Prije suđenja, gospodin Zhang je također 11. maja poslao svoju žalbu Vrhovnom narodnom sudu i Vrhovnom narodnom Prokuratu putem EMS (Express Mail Service).

Slika potvrda o prijemu EMS (Express Mail Service) kaznenih prijava, poslanih od strane Falun Gong praktikanta Zhang Zhaosena, predsjedniku Vrhovnog narodnog suda, Uredu Državnog odvjetništva i glavnom tužiocu Vrhovnog narodnog Prokurata.

U provinciji Jiangsu, Zhu Hefei, bivši službenik u Jiangsu drugom Narodnom univerzitetu (stari naziv: Jiangsu Institut za obrazovanje), je podnio kaznenu prijavu Vrhovnom narodnom sudu i Vrhovnom narodnom Prokuratu 16. i 19. maja.

Supruga Zou Deyonga je također 17. i 18. maja podnijela krivične prijave protiv Jiang Zemina, Vrhovnom sudu, Državnom vijeću i sudu u Pekingu, zbog pokretanje i vođenja šesnaestogodišnjeg progona koji je još u toku.

Gospodin Zou, računarski inženjer, je bio uhapšen 12. aprila 2015. godine pod optužbom da je distribuirao propagandne materijale o progonu Falun Gonga. On se nalazi u pritvoru još od 13. aprila ove godine.

Zadnji primjer tužbe protiv Jiang Zemina je tužba podnesena 20. maja od strane 5 praktikanata u provinciji Hebei.

Za vrijeme suđenja 24. aprila, advokat odbrane Falun Gong praktikanata je optužio Jiang Zemina, za sabotiranje provođena zakona, optužba koju je Kineska Komunistička Partija često samovoljno koristila kako bi progonila praktikante.

Zhang Zanning, ugledni odvjetnik i profesor prava, sa Jugoistočnog Fakulteta u Nanjingu, u provinciji Jiangsu je izjavio: "Jiang Zemin je bez odobrenja Nacionalnog narodnog kongresa vlastoručno odlučio i pokrenuo progon Falun Gonga. Ovo je vrhunski primjer organizovanog potkopavanja i umanjivanja provođenja državnih zakona."

Jiangovi zločini protiv čovječnosti

Jiang Zemin je 1999. godine samovoljno pokrenuo progon Falun Gonga. Uprkos neslaganju drugih članova Stalnog komiteta Politbiroa, on je iskoristio svoju poziciju šefa Kineske Komunističke partije, nametnuo svoj ličnu volju i pokrenuo progon.

Ova teška kršenja ljudskih prava su za rezultat imala smrt hiljada praktikanata Falun Gonga za proteklih 16 godina koliko ovaj progon traje. Još je veći broj praktikanata mučen, a vjeruje se da su desetci hiljada praktikanata ubijeni zbog uzimanja njihovih organa.

Jiang Zemin i njegovi sljedbenici su direktno odgovorni za začetak i nastavljanje progona. Po njegovom ličnim uputama, Kineska Komunistička partija je 10. juna 1999. godine osnovala stranački utemeljenu sigurnosnu agenciju, Biro 610. Ovdje se radi o organizaciji ustanovljenoj van pravnog okvira države, koja krši zakone i izvršava Jiangove preporuke u vezi Falun Gonga: „uništite njihov ugled, ukinite njihove financijske resurse i fizički ih uništite“.

Jiang je također lično naredio ubijanje Falun Gong zatvorenika savjesti da bi im uzeli njihove tjelesne organe, zločin u kojem je vojska imala važnu ulogu, jer je imala pristupu logorima za prisilni rad i zatvorskom sistemu.

Bivši ministar zdravstva kineske narodno oslobodilačke vojske (PLA) Vrhovnog odjela za logistiku, Bai Shuzhong (白书忠), je dobio nalog od Jianga za početak uzimanja organa, otkriveno je tajnim istražnim pozivima koje je u septembru 2014. godine provela Svjetska organizacija za istraživanje progona Falun Gong (WOIPFG).

Bai, je u telefonskom razgovoru rekao: "To je to bio premijer Jiang ... tada je dao nalog, neku vrstu uputstva, kako je rekao, za obavljanje takve stvari, transplantacije organa. ... Budući je tada premijer Jiang izdao zapovijed, svi smo uradili puno stvari protiv Falun Gonga ..."

Prethodne tužbe

Falun Gong praktikanti Zhu Keming i Wang Jie su podnijeli krivične prijave Kineskim visokim sudovima 25. avgusta 2000. godine. To su bile prve tužbe protiv Jiang Zemina.

Ove tužbe nisu bile zavedene od strane Vrhovnog Narodnog Suda i Vrhovnog Narodnog Prokuratorata. Jiang je lično naredio hapšenje podnosilaca tužbe. Nakon dvije sedmice su gospoda Zhu i Wang uhapšeni. Gospodin Wang je preminuo 2001. godine od unutrašnjih povreda zadobivenih policijskom torturom nakon hapšenja i zatvaranja.

Gospodin Zhu, građanin Hong Konga, je bespravno osuđen na 5 godina tamnice. U zatvoru Tianjin Chadian je mučen na razne načine uključujući i mučenje elektro šokovima. U zatvoru je izgubio skoro sve zube. Nakon oslobađanja se vratio u Hong Kong.

Praktikanti izvan Kine su uložili puno truda za privođenje Jianga pravdi. Za vrijeme Jiangove posjeta Chicagu, on biva tužen prema Statutu za ljudska prava SAD (krivično gonjenje stranaca, Djelo i Zakon o zaštiti žrtava mučenja) zbog njegovog progona praktikanata Falun Gonga.

Krivična je prijava podnesena u Americi zbog zločina mučenja i genocida. Oblasni sud Sjeverne Oblasti Ilinoisa je zasjedao 22. oktobra 2002. godine i naložio osiguranju da paze na Jianga u Ritz Carlton hotelu u Čikagu.

Falun Gong praktikanti su u 30 zemalja i regija tužili Jianga za genocid, mučenja i zločina protiv čovječnosti, uključujući i Švicarsku, Australiju, Belgiju, Španiju, Tajvan, Hong Kong, Njemačku i Kanadu. Ove su tužbe postale najveće međunarodne tužbe za ljudska prava u 21. stoljeću.

Advokati tužitelja su tvrdili da je Jiang pokrenuo progon izvan opsega njegovih odgovornosti kao šefa države, pa stoga ne bi trebao imati diplomatski imunitet.

U svom "razmatranju reforme sistema registracije", Vrhovni Kineski Narodni Sud tvrdi da će se izmijeniti postojeći sistem registracije podnošenja žalbi na način da će u buduće garantovati njihovu registraciju i dati jamstvo da će sve žalbe biti obrađene. Ova nova politika je trebala stupiti na snagu 1. maja 2015. godine.

Ostaje da se vidi hoće li pravosudni sistem u Kini zaista provoditi ovu svoju novu politiku.