Falun Dafa Minghui.org

U 19 kineskih provincija u samo četiri dana podneseno 232 tužbe protiv Jiang Zemina

(Minghui.org)

Bivši šef Kineske Komunističke Partije, Jiang Zemin je zvanično zabranio Falun Gong u julu 1999. godine, uzrokujući tako patnje desetini miliona praktikanata i njihovim porodicama u zadnjih 16 godina.

Dok se progon nastavlja, praktikanti sve češće koriste svoje zakonsko pravo da traže pravnu akciju protiv bivšeg diktatora. Između 28. i 31. maja, 2015. godine, praktikanti u Kini su podnijeli najmanje 232 tužbe protiv Jianga. Prema informacijama koje stoje na raspolaganju Minghui-ju, ovi praktikanti predstavljaju 16 pokrajina i općina na nivou pokrajina.

Većina ovih tužbi se odnosi na okrutno i dugo mučenje. Gospođa Li Hiuying, 62. godine, je bivša zaposlenica u bolnici u gradu Tonghua, provincija Heilongjiang. Ona je dva puta bila slata u logor za prisilni rad, držana u pritvorskim centrima šest puta, a kuća joj je brutalno pretraživana dva puta. U više je navrata bila podvrgavana ispiranju mozga od strane službenika 610. biroa na njenom radnom mjestu i od svojih kolega. Bila je udarana, šutana nogama, prisilno hranjena, ubrizgavane su joj droge protiv njene vlastite volje, stavljane su joj lisice i okovi. Ovo je mučenje za posljedicu imalo povrede glave i nogu, kao i gubitak zuba.

Gospodin Chen Mingan, 56 godina, nastanjen u gradu Xi'an, provincija Shaanxi, je bio zatvoren u logoru za prisilni rad četiri puta između 1999. i 2008. godine, ukupno 6 puta u 5 godina. Bio je slan u centar za ispiranje mozga četiri puta između 2001. i 2008. godine u trajanju ukupno od 6 mjeseci. U zatočeničkim centrima je održan četiri puta, u šest mjeseci, između 1999. i 2010. godine. Sa posla je izbačen u februaru 2000. godine. Njegova supruga, gospođa Huo Meilian, je bila slana u logor za prisilni rad u junu 2007. godine, gdje su težak prisilni rad i mučenje narušili njeno zdravlje. Ona je od posljedica mučenja preminula januara 2014. godine.

Svi su oni bili zlostavljani iz jednog razloga, zbog njihovog vjerovanja u principe Falun Gonga: Istinitost-Dobrodušnost-Toleranciju.

Mada se njihova iskustva razlikuju, svi su ovi praktikanti bili maltretirani zbog Jiangove politike progona. Gospođa Dong Jingya, registrovana arhitektica prvoga reda, je bila uhapšena u martu 2015. godine zbog pružanja njege gospođi Gao Rongrong (praktikantici čije je lice teško unakaženo 2004. godine i koja je preminula 2005. godine zbog posljedica mučenja.) Ona je osuđena na rad u logoru za prisilni rad na tri godine. U zloglasnom logoru za prisilni rad Masanjia, gospođa Dong je vezivana lisicama za cijevi grijanja, prisilno je hranjena, a ubrizgavane su joj i nepoznate droge, kao jedan od oblika mučenja. Na kraju, kada je već bila u životnoj opasnosti, uvjetno je puštena na slobodu.

U nastavku je detaljna lista 232 praktikanta koji su između 28. i 31. maja podnijeli tužbe protiv Jianga:

Beijing

Shao Changyong (M, 44)
Zhao Zhaoyu (F, 52)

Tianjin

Yue Huaifang (F, 39)
Liu Changjing (F, 49)
Yang Jianguo (M, 44)
Yang Jinghua (F, 67)
Wang Yingmei (F, 73)
Li Xiuying (F, 62)
Yang Rui (M, 39)
Li Yuemei (F, 63)
Sun Yan (F, 53)
Jiang Jingyun (F, 80)
Wang Shufen (F, 73)
Zhu E (F, 58)
Zhao Yuqin (F, 74)
Zhang Junyun (F, 62)
Li Mingxia (F, 54)
Guo Shuxue (F, 60)
Liu Jingxiu (F, 62)
Sun Lijie (F, 42)
Tian Yumei (F, 44)
Liu Jingxiu (F, 62)
Sun Yanxia (F, 50)
Yu Jianping (F, 24)

Liaoning Province

Ma Lianxiao (F, 68)
Dong Jingzhe (F, 42)
Liu Xianyong (M, 41)
Dong Jingya (F, 43)
Cheng Yuanyi (M, 65)
Guo Yunlan (F, 54)
Teng Xiuling (F, 49)
Jia Naizhi (F, 66)
Qu Cailing (F)
Yang Xiufang (F, 53)
Liu Pintong (F)
Di Na (F, 34)
Zhang Sirong (F, 62)
Yingkou (M, 64)
Zhu Ruijia (M, 64)
Zhang Xiaodong (M, 52)
Cai Furong (F, 50)
Zhang Yunxiang (F, 68)
Li Jinhua (F, 51)
Yang Qiufang (F, 52)
Miao Sumei (F, 59)
Li Ying (F, 56)
Li Weitao (M, 49)
Qu Jingbin (M, 45)

Heilongjiang Province

Liu Shuwen (F, 62)
Li Yuhua (F, 58)
Fan Yusheng (M, 62)
Fang Guilan (F, 53)
Cui Hongyi (M, 82)
Liu Ying (F, 46)
Cong Lixia (F, 56)
Chang Shumin (F, 55)
Song Guoqin (F, 68)
Zhu Xiumei (F, 48)
Wang Dongzhe (M, 55)
Wang Lianfang (F, 52)
Li Dongmei (F, 49)
Zhang Xiaolin (F, 51)
Zhao Fengying (F, 54)
Zhang Kemei (F, 57)
Gong Yubo (M, 38)
Zhao Jingru (F, 53)
Wang Wenhua (F, 49)
Li Chunhua (F, 64)
Gu Yunpeng (M, 37)
Xiao Yanhua (F, 41)
Zhang Shuying (F, 45)
Liu Guipeng (M, 41)

Guangdong Province

Wu Yongjian (M, 43)
Wang Sutong (M)
Liang Qinglian (F, 63)
Yu Kaiping

Guangxi Province

Yu Pinhui (F, 49)

Jiangsu Province

Wang Shixin (M, 58)
Liu Qihui (F, 67)
Yao Xingying (F, 68)
Yuan Chunli (F, 42)
Jiao Jiaqian (M, 55)
Zhang Guiqun (F, 70)
Zheng Jun (F, 60)
Zhong Chongzhen (F, 52)
Zhang Hui (F, 63)
Cheng Haiyan (F, 61)
Wang Sanxiu (F, 57)
Huang Dongmei (F, 51)
Li Tingchun (M, 49)

Shaanxi Province

Chen Mingan (M, 56)

He'nan Province

Deng Xianglian (F, 71)
Xia Yinlan (F, 68)
Xu Meirong (F, 67)
Jiang Junfeng (F, 50)
Chen Pengfei (M, 60)
Jiang Benli (M, 82)
Jia Xinmin (M, 50)
Shi Zhisong (M, 46)
Guo Guiying (F, 72)
Xu Weiqin (F)

Sichuan Province and Chongqing

Pu Mingfang (F, 59)
Ye Wenjun (F)
Song Degui (F, 80)
Shi Xianyue (F, 75)
Jiang Xiren (M, 72)
Wang Guoqun (F, 62)
Jiang Ping (F, 52)
Pi Kairong (F, 63)
Chi Pengfei (M, 42)
Zhao Jie (F, 44)
Yang Rongsen (M, 54)
Su Tan (F, 46)
Fan Caixia (F, 40)
Wang Yuefa (M, 42)
Wang Dehui (F, 50)
Li Tongying (F, 79)
Huang Zhiping (F, 47)
Shi Xianyue (F, 75)
Zhang Guorong (F, 64)
Guo Lirong (F, 54)
Chang Xiaochun (F, 41)

Hebei Province

Li Guangyi (M, 71)
Zhao Shuqin (F, 53)
Zhang Yuexin (F, 53)
Liu Xiufeng (F, 53)
Ma Qingyun (F, 54)
Wen Huimin (F, 52)
Li Yingliang (M, 60)
Chen Jianying (F, 43)
Liang Jinping (F, 40)
Song Baolin (F, 42)
Liu Cuiyu (F, 47)
Tang Lianzhen (F, 55)
Hu Ruiqin (F, 60)
Zhang Zhongfei (M, 42)
Ren Huiqing (F, 42)
Zuo Shili (F, 46)
Liang Runmei (F, 75)
Liu Hening (M, 62)
Li Xiufeng (F, 61)
Li Xiuyan (F, 39)
Cao Xiaomei (F, 45)
Fu Jinhua (F, 54)
Ba Hongfang (F, 35)
Jia Suxia (F, 46)
Li Meiran (F, 51)
Ma Huilan (61)
Yu Lanpu (F, 52)
Liu Jianmin (M, 40)
Liu Rongbing (M, 44)
Li Yaxin (F, 37)
Wang Yuhai (M, 63)
Zhang Guangcai (M, 54)
Lu Zhanping (F, 40)
Liang Jinping (F, 40)
Tian Guizhi (F, 56)
Zhang Limei (F, 47)
Liang Guiqin (F, 56)
Song Jinzhi (F, 49)
Wang Guiming (65)
Gao Shuling (F, 60)
Qin Juanjun (F, 53)
Liu Xiaoai (F, 68)
Cui Xiaodi (F, 69)
Qi Fangwei (F, 58)
Wang Fenghua (F, 71)
Zhao Yanlai (M, 63)
Gu Xiangrui (F, 59)
Li Ruixin (F, 69)
An Dasheng (F, 67)
Zhang Shufang (F, 40)

Hubei Province

Xu Changhong (M, 49)
Liu Yuan (F, 38)
Zhou Shuxiang (F, 64)
Gu Zehua (F, 46)
Liu Shulan (F, 54)
Zhu Xiying (F, 48)
Guo Ping (F, 68)
Hu'nan Chen Tingjun (M, 57)
Li Guoquan (M, 65)
Li Wolong (M, 53)
Zhu Puzhao (M, 40)
Zhang Anning (F, 44)
Dai Xinlan (F, 66)
Li Qiuxiang (F, 59)
Lei Anxiang (M, 65)
Wang Jianshe (M, 59)

Shandong Province

Cai Ying (45)
Ma Qin (F, 47)
Luan Qingling (F, 48)
Lu Chunhua (F, 52)
Jiang Yuzhi (F, 53)
Yin Guixiang (F, 69)
Wang Cuifang (F, 56)
Xu Yonglan (F, 57)
Xu Li (F, 37)
Zhang Xiulian (F, 64)
Lu Yuying (F, 51)
Song Guixiang (F, 70)
Wang Xiulian (F, 44)
Gao Guiying (F, 64)
Wang Hongwei (F, 49)
Liu Chunyan (F, 48)
Zhang Xiuqiang (M, 39)
Sui Hongju (F, 52)
Jia Jitang (M, 45)
Zhang Xiuqiang (M, 39)
Liu Xiufang (F, 54)
Jiangxi Province
Huang Xiaosen (M, 50)
Yu Wuping (M, 49)
Yang Dexin (M, 47)

Shanxi Province

Kang Lihong (M, 42)
Ji Guoxiang (M, 54)

Gansu Province

Chong Jinxia (F, 42)
Ru Xianglan (F, 66)
Zhang Ximei (F, 73)
Wang Yongfang (F, 47)
Hu Xiangxue (M, 75)
Zhu Lanxiu (F, 61)
Kong Shuying (F, 70)
Yuan Xiuying (F, 48)
Cao Shenming (M, 74)
Wu Yongjian (M, 43)

Inner Mongolia

Wu Guohui (F, 51)