Falun Dafa Minghui.org

Tajvan zabranio transplantacijski turizam

(Minghui.org)

Tajvan je sada i zvanično zabranio transplantacijski turizam. Zakonodavci na Tajvanu su 12. juna 2015. godine dodali amandman u zakon o transplantaciji organa, zabranjujući tako ilegalnu prodaju ljudskih organa.

Ovaj zakon tako propisuje da pacijenti koji se podvrgava transplantaciji organa u inostranstvu moraju pružiti pravni dokaz za porijeklo transplantiranog organa kako bi se utvrdilo jeli njegovo porijeklo prihvatljivo za medicinsku službu Tajvana.

Prisilno douzimanje organa od zatvorenika savjesti

Gospođa Theresa Chu, glasnogovornica Pravnog tima Falun Gonga za ljudska prava, kaže da je, predviđajući krivične kazne za trgovinu ljudskim organima, Tajvan praktično zabranio odlazak u Kinu na transplantaciju organa.

U Kini, organi su uglavnom uzimaju od živih zatvorenika savjesti, većinom Falun Gong praktikanata, koji se u Kini progone. Zakon također sprečava Tajvanske građane da primaju organa iz nepoznatih izvora i osigurava im tako medicinski sigurnu transplantaciju.

Gospođa Chu je veoma pohvalila ove amandmane. Ona je rekla da se tako sprečava ljude da odlaskom u Kinu po organe postanu saučesnici u trgovini prisilno oduzetim organima.

"Uprkos ovoj rezoluciji, Falun Gong praktikanti su i dalje u Kini suočeni sa opasnosti da im se njihovi organi uzmu nasilnim puten. Oni su i dalje najveći izvor organa u bazenu organa za transplantaciju kineskog režima", rekla je gospođa Chu.

Tajvansko zakonodavstvo

Yuan Tajvanskog zakonodavstva je usvojio amandman u zakon o Transplantaciji ljudskih organa nakon trećeg čitanja. Gospodin Wang Jin-Pung, glasnogovornik Zakonodavnog Yuana, je rekao: „Član 6., član 8, članovi od 9 do 10-1 član 12, član 14 i članovi od 16 do 18-1 su usvojeni“.

Zakon je usmjeren protiv trgovine organa iz nepoznatih izvora i sprečava je kao takvu usvajanjem ovih amandmana na zakon. Oni tako predviđaju da organi moraju biti pribavljeni ili primljeni bez bilo kojeg oblika kompenzacije [dakle besplatno]. Ako se oni koji kupuju organe za transplantaciju u inostranstvu proglase krivim za primanje nezakonitih organa, maksimalna kazna je pet godina zatvora, uz to Tajvan uvodi novčanu kaznu do 1,5 miliona NT $ (približno 19.000 US$) za osuđenoga. Uz to i ljekari umiješani u ovakav oblik transplantacije mogu izgubiti dozvolu za rad.

Članovi Tajvanskog zakonodavnog Yuana se biraju na period od 3 godine. Njihova dužnost kao zakonodavaca je donošenja zakona i nadgledanja rada Tajvanske uprave.

Zakonodavni Yuan je usvojio amandman na Zakon o transplantaciji ljudskih organima nakon predviđena "tri čitanja“.

Zakonodavci podupiru amandman

Zakonodavci iz različitih političkih stranaka Yu Mei-nu (lijevica), Hsu Shao-ping (sredina) i Tien Chiu-chin podržali su amandman o zabrani žetve organa.

Yu Mei-nu, zakonodavac iz Demokratske napredne stranke, rekla je kako je kineski režim aktivno uključen u trgovinu organima, i uveliko zavisi o prisilnom oduzimanju organa od još živih Falun Gong praktikanata.

"Nadamo se da će usvajanje ovih amandmana efikasno spriječiti krijumčarenje organa kao i njihovu prodaju“, rekla je Yu.

Hsu Shao-ping, zakonodavac iz Kuomintang partije, kineske političke stranke koja je vladala Kinom od 1927. do 1948. godine i koja još uvijek postoji na Tajvanu, komentarisala je kako je transplantacija ljudskih organa ozbiljan etički problem iz domena medicine, a tiče se i pitanja ljudskih prava na međunarodnom nivou.

"Oni koji prisilno oduzimaju organe od živih ljudi i prodaju ih za profit, prema Međunarodnom kaznenom zakonu, čine zločin protiv čovječnosti", rekla je Hsu.

"Zakon izričito zabranjuje trgovinu ljudskim organima, prodaju i transplantacijski turizam – i, također, propisuje kazne. Također se njime zabranjuje uzimanje organa od zatvorenika koji čekaju na izvršenje smrtne kazne. Tajvanski zakoni o transplantacije organa su dostigli međunarodne standarde", rekla je Tien Chiu-chin, tajvanski član zakonodavne vlast iz Demokratske napredne stranke (DDP) i sponzor rezolucije.