Falun Dafa Minghui.org

Medicinske sestre iz Kine: Žetva organa i ilegalne transplantacije nisu samo tlapnja

(Minghui.org)

Obavljanje ilegalnih transplantacija ljudskih organa uzetih od zatočenih praktikanata Falun Gonga u Kini je objelodanjeno 2006. godine, a iste godine su bivši diplomata David Kilgour i advokat za ljudska prava David Matas započeli istraživanje o ovim okrutnim zločinima.

Istraživanja gospodina Kilgoura i gospodina Matasa su dokumentovana u izvještaju pod naslovom „Krvava Žetva“. Od tada njih dvojica putuju po svijetu informišući široku svjetsku javnost o ovim zločinima.

Svjedoci govore

Dvadeset osam ilegalnih slučajeva transplantacije ljudskih organa je prijavljeno na Internacionalnom kongresu medicinskih sestara (ICN), bijenalu održanom od 19. do 23. juna 2015. u Seulu, u Južnoj Koreji. Ova je brojka prezentirana na konferenciji od strane medicinskih radnika iz Japana, Južne Koreje, Malezije i Kine.

Ukupno 28 slučajeva ilegalnih transplantacija organa su prikupljeni u pretinac za prijavu ilegalnih transplantacija organa na konferenciji ICN.

Dvije medicinske sestre iz Kine, koje su tražile da ostane anonimne, potvrdile su da se prinudna žetva organa uistinu dešava u Kini.

„Istina je da ljekari u Kini ubiru organe od živih ljudi. Mi znamo da je tako nešto ilegalno no ipak smo prisiljene učestvovati u takvim postupcima, jer nalozi za to dolaze od vladinih službi“, kazale su ove medicinske sestre.

Žetva organa od zatočenih praktikanata Falun Gonga

Organi se ubiru u najviše slučajeva od zatočenih praktikanata Falun Gonga. Ovi se praktikanti progone i bez zakonske osnove drže u pritvoru, jer odbijaju pristati na zahtjev komunističke vlasti da se odreknu svojih vjerovanja.

Jiang Zemin, bivši šef kineskog komunističkog režima, je pokrenuo progon duhovne prakse Falun Gonga, 1999. godine i aminovao zločin uzimanja njihovih organa.

Praktikanti su postali poželjna meta zbog njihovog zdravog načina života, budući ne konzumiraju ni alkohol ni droge, pa se tako njihovi tjelesni organi smatraju izuzetno zdravima.

Međunarodna Asocijacija za Etiku Organa (IAEOT) i Doktori Protiv Prinudnog Uzimanja Organa (DAFOH) su na ovoj konferenciji imali svoj info pult. Glavni razlog njihovog prisustva na konferenciji je bio informisanje 12.000 učesnika konferencije o sistematskom ubijanju praktikanata da bi im se uzeli njihovi tjelesni organi.

„IAEOT“ i „DAFOH“ zajedno na konferenciji “ICN“

„IAEOT“ i „DAFOH“ su prikupili više od 900 potpisa za peticiju Ujedinjenim Narodima, kojom se poziva Kina da trenutačno zaustavi žetvu organa koja se vrši na praktikantima Falun Gonga.

Učesnici „ICN“-a su saznali za vršenje ilegalnih transplantacija u Kini i također potpisali peticiju pozivajući kineski režim da odmah zaustavi žetvu organa od praktikanata Falun Gonga zatvorenih zbog njihove vjere.

Medicinski radnici iz cijeloga svijeta pozivaju: Ovaj zločin mora biti zaustavljen

Gospođa Li Eunji iz „DAFOH“ je govorila na konferenciji. Ona je navela da su u Kini vojne i policijske bolnice glavni korisnici organa koji se ubiru od živih Falun Gong praktikanata. Godišnji prihod od ilegalne transplantacije organa se penje na više od 100 milijardi juana.

Uz to je objasnila kako kineski režim promovira transplantaciju organa jer je ona unosan biznis. Međutim u Kini se ne spominje da se organi za transplantaciju uzimaju od živih praktikanata Falun Gonga.

Profesor Robert Simon (u sredini fotografije) poziva na trenutačni prestanak žetve organa u Kini.

Profesor Robert Simon, govornik na konferenciji iz Holandije, je za žetvu organa saznao nakon izlaganja gospođe Li. On je izjavio da „ICN“ mora upozoriti svijet na ove okrutnosti i da će i on lično pokrenuti akciju da se one zaustave.

Novinar iz španskog medicinskog časopisa je predložio da se knjiga "Državni organi" prevedene na španski jezik, tako da se što više ljudi sa španskog govornog područja upozna sa zlodjelom uzimanjem organa koje se vrši u Kini. Također vjeruje kako i UN mor intervenisati u ovom slučaju.

Babica iz Japana, koja taj posao radi i u Japanu i SAD, je kazala da će i ona sa svoje strane pomoći na podizanju svijesti o ovim zločinima u obje zemlje.

Urednik glasila „International Emergency Nursing“ je rekao da želi objaviti tematski broj časopisa o ovom predmetu te da također želi održati konferenciju na ovu temu.

Profesor sa „Daegu Health College“ u Južnoj Koreji je doveo svoje prijatelje i porodicu da potpišu peticiju kako bi pomogao da se u Kini zaustave ovakvi zločini.