Falun Dafa Minghui.org

Misli o tuženju bivšeg diktatora Jiang Zemina i o kozmičkim promjenama

(Minghui.org)

Jedan praktikant je vidio sljedeće dok je meditirao: Učitelj je stvorio put. Na vrhu puta bila je pozornica sa scenom javnog suđenja. Jiang Zemin je bio na drugoj strani. Neki praktikanti su ga gurali u smjeru pozornice, ali nije ih bilo mnogo.

Ovaj praktikant se sjetio Učiteljevih riječi iz Zhuan Falun-a:

“Da se nitko ne pomakne pod takvim promjenama nebeskih fenomena, takva stanja ne bi mogla biti prouzročena u običnom ljudskom društvu, niti bi se to moglo nazvati promjenama nebeskih fenomena.”

Ljudi često kažu: “Vrijeme ne čeka na nikoga.” Drugim riječima, kozmičke promjene ne čekaju na nikoga. Do određene mjere, nije li svaka kozmička promjena prilika koju je Učitelj stvorio za nas?

Po meni to je upravo tako. To je prilika za marljive praktikante da daljnje napreduju u kultivaciji i probude više ljudi sa božanskim moćima Dafe. Što se tiče praktikanata koji zaostaju, i za njih je to još jedna prilika da uzdignu svoj xinxing, ostvare standard za ispunjenje i potvrde svoju moćnu vrlinu i probude još više ljudi.

Također to je prililka i za ljude na svijetu da se informiraju o Falun Dafi i progonu te se na taj način spase.

Ispravna bića su dolazila za vrijeme svih kozmičkih promjena. Ona pojačavaju snagu i cijelokupni utjecaj. Dakle, bili to učenici Dafe ili druga bića, svaki njihov pozitivni trud u ovom posebnom vremenskom periodu će imati utjecaj.

Sve kozmičke promjene imaju dublje značenje i svrhu koja je nama dok se odvija u cijelini nepojmljiva. Možda ćemo razumjeti više s vremenom i s napredovanjem vlastite kultivacije.

Osvrnimo se malo na povijest. Samo 10,000 praktikanata se je okupilo na miroljubivom prosvjedu kod centralne zgrade Kineske komunističke partije 25. travnja 1999. Možda je 10.000 bio premali broj da bi se u potpunosti uništilo zlo i zaustavio progon s usporedbom na 100 miliona praktikanata koji su u to vrijeme prakticirali?

Usprkos činjenici da su oko 20. srpnja 1999. milioni otišli na Trg Tiananmen kako bi rekli da je “Falun Dafa je dobar”, bilo je i mnogo drugih koji su stajali na periferiji Pekinga ili su samo pasivno promatrali što se dešava na Trgu Tiananmen. Dakle, moguće je da ispravno polje nije bilo dovoljno jako kako bi se iskoristila ta druga prilika i zaustavio progon?

Da li je moguće da mnogo praktikanata nisu shvatili ili nisu u potpunosti vjerovali svojim ispravnim mislima, pa je bilo potrebno slati ih u više navrata da se svo zlo uništi?

Ovo su samo neki primjeri.

Povijest je poput ogledala. Ako učimo iz prošlosti, moći ćemo se poboljšati sada i u budućnosti. Ovo nije proturiječno sa napredovanjem pomoću učenja Fa. Naravno, napredovanje na temelju Fa je osnovno.

Ovo je moje osobno shvaćanje. Molim vas ljubazno mi ukažite ako je nešto neprikladno.