Falun Dafa Minghui.org

Već 80.000 tužbi protiv Jang Zemina, uprkos poteškoćama koje prate njihovo podnošenje

(Minghui.org)

Između kraja maja i 16. jula. 2015. godine, 82.226 ljudi je podnijelo 66.528 krivičnih prijava protiv Jang Zemina, bivšeg šefa Kineske Komunističke Partije. Ovim se tužbama poziva Vrhovni Narodni Pravobranilac i Vrhovni Narodni Sud da privedu Jianga pred lice pravde zbog zloupotrebe moći u orkestriranju žestokog progona Falun Gonga u Kini.

Ove krivične prijave terete Jianga za protupravno zatvaranje, uskraćivanje građanima njihovih ustavnih prava na slobodu vjeroispovijesti, zloupotrebu sile i još mnogo drugih zločina. Jiang je 20. jula 1999. godine pokrenuo progon Falun Gonga, stvorio Biro 610 i dao mu moć da u svome radu zaobilazi institucije policije i sudskog sistema, provodeći tako Jiangove direktive.

U periodu od zadnjih 16 godina potvrđena je smrt više od 3.800 praktikanata Falun Gonga uzrokovana posljedicama mučenja nakon njihovoga hapšenja. Stvarni broj je vjerovatno mnogo veći, no nije ga moguće sa sigurnošću utvrditi zbog stroge cenzure informacija u Kini.

Broj žalbi i tužioca sedmično između kraja maja i 16. jula.

Broj žalbi i tužioca dnevno između 10. i 16. jula.

Kopije 18.268 žalbi koje su podnijeli 22.070 građana, dostavljene su web stranici Minghui u periodu između 10. i 16. jula.

Broj sudskih predmeta protiv Jiang Zemina je u značajnome porastu od kraja maja 2015. godine.

Sve skupa, kopije 66.528 žalbi podnesene od strane 82.226 praktikanata Falun Gonga i njihovih porodica je zaprimljeno od strane web stranice Minghui.

Od 1. jula, sva pošta koja za odredište ima Vrhovnog Narodnog Pravobranioca i Vrhovni Narodni Sud se podvrgava „sigurnosnoj provjeri“ te je promet ovakve pošte značajno usporen. Od poštanskih službenika se može doznati da je ovo inicirano od strane kineske Službe državne bezbijednosti.

Od 18.268 žalbi otpremljenih poštom u protekloj sedmici za 6.461 žalbu je potvrđen prijem od strane isporučioca poštanskih pošiljki ili pak potvrđeno zaprimanje od strane Vrhovnog Narodnog Pravobranioca i Vrhovnog Narodnog Suda. Sistemom praćenja pošiljki može se utvrditi da je puno koverata ostalo u „Pekinškom Poštanskom Centru za Sortiranje“ na „sigurnosnoj provjeri“.

Praktikanti Falun Gonga podnose žalbe i drugim sredstvima, Internetom, elektronskom dostavom, glasovnom poštom i faxom. Praktikanti su podnosili žalbe na stranici Vrhovnog Narodnog Pravobranioca i dobili broj djelovodnog protokola. Prema kineskom zakonu elektronsko podnošenje prijava je validno kao i podnošenje istih poštom.

Različite zvanične reakcije

Osoblje koje radi u lokalnim pravosudnim odjeljenjima, lokalnoj upravi i policijskim stanicama u gradu Benxi, provincija Liaoning; gradu Tonghua, provincija Jilin; gradu Jiaozhou i gradu Laixi, provincija Shandong; gradu Jiamusi, provincija Heilongjiang; i gradu Shijiazhuang, u provinciji Hebei su posjećivali ili pozivali podnosioce žalbi u vezi tužbi koje su podnijeli.

Podnosiocima žalbi su postavljana pitanja tipa "Jeste li podnijeli žalbu?" "Za šta teretite Jianga?" i "Da li navodite činjenice u svojoj žalbi?" Neki su policajci pravili bilješke i naredili tužiteljima da potpišu i daju otiske prstiju.

Službenici iz policijske stanice u gradu Tonghua ukazali su na to da su neki policijski službenici bili nedavno sazvani u Pekingu, i da im je Vrhovni Narodni Pravobranilac predao na verifikaciju žalbe iz njihove regije.

Neki upravitelji lokalnih zajednica u gradu Jiamusi, provincija Heilongjiang kažu da im je njihov nadređeni rekao da provjere krivične prijave protiv Jianga s tužiteljima, u protivnom one neće biti registrirane kod Vrhovnog narodnog Pravobranioca i Vrhovnog narodnog suda.

Većina lokalnih službenika su ozbiljno provjeravali žalbe i ponašali su se profesionalno. Službenik iz policijske stanice Dongming, u gradu Benxi, provincija Liaoning, je išao šest puta u kuću tužitelja i na kraju priveo tužitelja u stanicu. Ova je verifikacija njegove tužbe trajala tri časa.

Međutim u nekim područjima su, neki uposlenici Biroa 610 i policije nastavili i dalje maltretirati i hapsiti praktikante Falun Gonga koji su podnosli žalbe. U gradu Harbinu, provincija Heilongjiang i gradu Baoji, provincija Shaanxi, 20 do 40 praktikanata je odvedeno u zatočeničke centre jer su podnijeli prijave protiv Jianga. No policajac iz Harbina je tvrdio da su ovi praktikanti zatvarani kako bi pomogli u istrazi o podnošenju žalbi.