Falun Dafa Minghui.org

Zvaničnici kineske vlade sve više podržavaju tužbe protiv Jiang Zemina

(Minghui.org)

Sve više i više Kineza su počeli da se izjašnjavaju protiv progona Falun Gonga, zahvaljujući stalnim naporima praktikanata. Daniel Kalingartova, izvršni potpredsjednik organizacije za ljudska prava Freedom House, izjavio je na skupu u Vašingtonu prošle sedmice: "Jasno je da kampanja Komunističke partije da iskorijeni Falun Gong nije uspjela."

Jedan od znakova tog neuspjeha je da je nedavna poplava tužbi protiv Jiang Zemina, glavnog krivca za progon, ne samo dobila masovnu podršku iz međunarodne zajednice, već je također dobila podršku i od strane mnogih kineskih vladinih službenika kako javno, tako i na nezvanične načine. Slijede dva primjera.

Grupa državnih službenika i jedan policajac iz grada Maoming u provinciji Guangdong, posjetili su lokalnog Falun Gong praktikanta 17. jula 2015. godine. Oni su čuli iz pošte da je ovaj praktikant podnio krivičnu prijavu protiv Jiang Zemina 15. jula, tako da su ih njihovi nadređeni poslali da upitaju za detalje.

"Da li prakticirate Falun Gong?"

"Da, prakticiram." odgovorio je praktikant bez oklijevanja.

"Jeste li podnijeli tužbu protiv Jiang Zemina?"

"Da, jesam."

"Zašto?"

Praktikant im je onda dao razlog.

"Zašto sam to uradio? 1999. godine, Jiang Zemin je, uprkos protivljenju drugih vladinih lidera, pokrenuo progon Falun Gonga. On je osobno režirao progon."

"Progon traje već 16 godina. Falun Gong podučava principe Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Mnogi praktikanti su i fizički i duhovno imali koristi od toga. Falun Gong je izliječio moje bolesti. Nije li to dobra stvar? Nisam imao potrebu za medicinskim tretmanom više od 10 godina."

"Svrha tužbi protiv Jiang Zemina je da se vrati ugled Falun Gonga."

Praktikant je vođi grupe dao kopiju knjige Zhuan Falun, glavne knjige Falun Gonga. Vođa je sjeo i pažljivo pročitao nekoliko stranica. Tada je rekao praktikantu i svojim podređenim: "Ako bi se svatko mogao ponašati dobrodušno, ljudi u društvu bi bili sretni i moralni standard bi bio obnovljen."

Zatim je upitao praktikanta: "Mogu li posuditi ovu knjigu? Želim je pročitati u miru i tišini."

Oni su sretno otišli s knjigom.

Druga priča se dogodila u gradu Jinzhou, u provinciji Hebei.

Sekretar potkomisije Komunističke partije u selu Susheng, u gradu Donglizhuang, pitao je jednog praktikanta u selu 7. jula: "Jesi li podnio tužbu protiv Jiang Zemina? Gradska vlada je poslala neke zvaničnike da te nađu."

"Da, jesam. Zamolite ih da me nazovu. Objasniću im to."

Sekretar je okrenuo broj i dao telefon praktikantu.

"Jeste li podnijeli tužbu protiv Jiang Zemina?"

"Da, jesam. Svaki građanin ima slobodu govora i vjere. Ovo je pravo zaštićeno ustavom. Jiangov progon Falun Gonga je protivzakonit. U posljednjih 16 godina, nismo imali mogućnost da ga tužimo. Sada postoji novi zakon. Zašto ga ne možemo tužiti?"

"Zašto ne dođete ovdje", nastavio je praktikant i dodao: "Reći ću vam više o tome. Čekaču na vas."

Zvaničnik iz gradske vlade je rekao da je zauzet da mora završiti razgovor.

Od tog dana, više nije uznemiravao tog praktikanta.

Pozadina

Od maja 2015. godine, više od 80.000 Falun Gong praktikanata su podnijeli krivične prijave protiv Jiang Zemina. Broj i dalje raste.

Jiang Zemin je 1999. godine sa mjesta šefa KP Kine preglasao članove Stalnog komiteta Politbiroa i pokrenuo nasilan progon Falun Gonga.

Veliki broj praktikanata Falun Gonga je umro od posljedica progona koji traje već šesnaest godina. Brojni su mučeni samo zato što vjeruju u učenja Falun Dafa te su pogubljeni zbog organa koji se kasnije prodaju za transplantacije u kineskim bolnicama. Jiang Zemin je izravno odgovoran za pokretanje i vođenje brutalnog progona.

Po njegovom ličnom nalogu, KPK je 10. juna 1999. godine formirala „Ured 610“, sigurnosno tijelo izvan pravnog sistema države. Ova organizacija zaobilazi policijske snage i pravosudni sistem i izvršava direktivu Jiang Zemina u vezi s Falun Gongom: da se uništi ugled Falun Gonga, da mu se presjeku finansijska sredstva, i da ga se i fizički uništiti.

Kineski zakon dopušta građanima da podnose žalbe u krivičnim predmetima, te tako sada mnogi praktikanti koriste to svoje pravo i podnose krivične prijave protiv bivšeg diktatora.