Trenutna greška može značiti čitav svet kajanja: Urgentnost u tuženju Đijang Cemina

(Minghui.org)

Iako je broj sudskih tužbi protiv Đijang Cemina premašio 180.000, to je malo u odnosu na broj praktikanata Falun Gonga, direktno progonjenih od strane Komunističke Partije Kine.

Činjenica da mnogi praktikanti kao da nisu shvatili koliki je prioritet tužiti Đijanga podsetila me je na ono što mi je Učitelj dopustio da vidim u drugim dimenzijama godinama ranije.

Sećam se da sam video ogromnu jamu punu balege pod vedrim, plavim nebom. Ljudi svih vrsta, uključujući Falun Gong praktikante, su uživali na dnu te skoro isušene jame. Nosili su odeću natopljenu izmetom, a činilo se da to nikome ni malo ne smeta.

Mnogi praktikanti su međusobno ćaskali. Iako sam veći deo vremena bio zauzet čišćenjem sebe, na kraju sam ipak napravio pauzu i pridružio se drugima u razgovoru.

Odjednom je glas grunuo izvan jame i preplašio me. Pogledao sam gore i ugledao Učitelja kako me strogo gleda. Odmah sam shvatio da sam pogrešio što sam prestao da se bavim čišćenjem sebe. U tom času sam shvatio da moram požuriti i da ne smem izgubiti ni jedan jedini dragocen trenutak.

Dok se scena odvijala, pogodilo me je to kako su ljudi nastavili da nestaju sve dok na kraju nije ostalo samo nekoliko njih. Bilo je strašno videti kako je jama, u kojoj je ranije bila gužva, sada postala skoro ispražnjena od ljudi.

Brine me što mnogi praktikanti koji su direktno pretrpeli progon nisu uradili svoj deo u razotkrivanju zločina počinjenih od strane bivšeg kineskog diktatora. Oni su ona vrsta “ćaskajućih” praktikanata koje sam video u tom prizoru.

Zapažam da su ti praktikanti opsednuti slavom, osećanjima i materijalnim interesima u ljudskom svetu, i da oni Fa i kultivaciju tretiraju kao nešto nerealno i nezamislivo.

Želim da podsetim svoje kolege praktikante da ne budu plen iskušenja ljudskog sveta. Mi možemo misliti da smo uzeli minut pauze od kultivacije, ali u vremenu druge dimenzije možda je prošlo puno godina.

Učitelj nam je rekao da su “Eoni muka bili su samo za ovaj dan.” (“Sve za ovaj dan ” iz Hong Yin III.)

Apelujem na kolege praktikante da se sete svojih zaveta datih stotinama miliona godina ranije. Došli smo dole u ljudskih svet da pomognemo Učitelju u Fa-ispravljanju. Da li zaista želimo da svi naši napori budu uzalud u poslednjem času?

Ovaj članak nikako ne pišem da bih potvrdio sebe. Nadam se da ćemo, posle ovog što sam video u drugim dimenzijama i podelio sa svima, svi shvatiti ozbiljnost i uzvišenost naše kultivacije.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024