Kineski Fahui: Prevladati smetnje pri podnošenju tužbe protiv bivšeg kineskog diktatora

(Minghui.org)

Pozdravljam Učitelja, pozdravljam kolege praktikante!

Od maja ove (2015.) godine žrtve progona Falun Gonga su počele podnositi krivične prijave protiv bivšeg kineskog diktatora Jiang Zemina. U isto vrijeme su počela beskrajne nevolje za učesnike moje grupe za učenje Fa i drugih praktikanata koje poznajem. Ovo što sam napisala je moje razumijevanje na osnovu moga iskustva iz proteklih nekoliko mjeseci.

Sudske tužbe i naša lokalna situacija

Kada sam u maju mjesecu čula za pokret pokretanja tužbi protiv Jianga, znala sam da ga i ja moram tužiti, no nisam bila sigurna kako to učiniti. Čekala sam da vidim šta će uraditi drugi praktikanti kako bi ih i ja mogla slijediti. Krajem maja je uhapšena jedna praktikantica koja je bila zadužena za važan projekat objašnjavanja istine. Ona je bila marljiva praktikantica i nije nam bilo jasno kako joj se to moglo dogoditi.

Muž ove praktikantice je bio veoma uznemiren njenim hapšenjem zbog prakticiranja Falun Gonga, pa je odbijao da sarađuje sa drugim praktikantima. Insistirao je da plati neku sumu vlastima kako bi oslobodili njegovu suprugu. Izgledalo je da to funkcionira i mi smo bili sretni doznavši da je praktikantica stavljena u adminsitrativni pritvor umjesto da je osuđena na dugogodišnju kaznu i da će vjerovatno ubrzo biti oslobođena.

Međutim vlasti su počele iznalaziti nove razloge kako bi mogle iznuditi više novaca. Uvidjeli smo da je ono što smo učinili bilo pogrešno, jer smo se oslonili na ne-praktikanta da učini ono što su praktikanti trebali uraditi. Zle su sile iskoristile ovu pukotinu. Brzo smo pokrenuli seriju akcija za njeno spašavanje: jedni su telefonirali s vlastima koje su odgovorne za njeno hapšenje, drugi su im pisali pisma, a drugi su slali ispravne misli u blizini centra za pritvor.

Svi iz susjedne grupe za učenje Fa su skoro sve svoje vrijeme posvećivali spašavanju ove praktikantice, i jedva da su polagali pažnju na tužbe protiv Jianga. Da stvar bude gora, napori za spašavanje su dobili nenadani zaokret.

U to me je vrijeme nazvala jedna praktikantica, koja je živjela izvan grada, i pitala me šta radim. Kada sam joj ispričala za ovaj slučaj, rekla je: „Zar ti nije jasno da je sad najvažnija stvar tužiti Jianga“? Te su me njene riječi dobro protresle i bila sam probuđena.

Prenijela sam ovo iskustvo lokalnim praktikantima i nama je postalo jasno kako je tužba protiv Jianga važna točka u Fa ispravljanju i da se sve u kosmosu vrti oko toga.

Prije toga identiteti praktikanata Falun Gonga nikada nisu bili javne informacije, i vlasti su konstantno radile na pribavljanju tih podataka kako bi mogli hapsiti praktikante. Kada se radi o podizanju tužbi protiv Jianga, praktikanti moraju davati vlastite informacije, i to ne bilo kome, već pravobranilaštvu i sudu, dakle institucijama koje su se specijalizovale u njihovom progonu.

Tužiti Jianga znači da praktikanti trebaju javno i dostojanstveno prakticirati, da trebaju prestati da se plaše, što je krajnji oblik negiranja aranžmana starih sila. Ovo znači da čak i spašavanje pritvorenih praktikanata mora imati veze s podnošenjem tužbi protiv Jianga, jer je to najefektivniji način za uništavanje zla i spašavanje praktikanata.

Tada nam je postalo jasno da će tužbe protiv Jianga pogoditi svaki nerv ljudskog društva. To će spasiti sve one koji su još uvijek zavedeni lažima kineskog komunističkog režima protiv Falun Gonga, posebno javne službenike, sudske službenike i službenike u pravosudnom sistemu. Znali smo da se u svojoj akciji spašavanja trebamo usmjeriti prema ovoj grupi ljudi.

U to sam vrijeme na Minghui.org pročitala članak o advokatu odbrane jednog praktikanta koji je otvoreno na sudu optužio Jianga da je „neprijatelj države“. Tako sam razumjela da tužbe protiv Jianga imaju pozitivan učinak na ljude, pomažući im da jasnije sagledaju situaciju.

Kada smo svoje misli uskladili sa Fa principima znali smo da moramo upoznati vladine službenike sa progonom i tužbama protiv Jianga. Njima treba prilika da zauzmu stav protiv Jianga, kako bi imali svijetlu budućnost. Također smo morali početi raditi na podnošenju tužbi protiv Jianga, jer je to istorijska prilika koju nam je Učitelj pružio.

Prikupili smo podatke o svim advokatima u našem gradu. Dva praktikanta, koji su bili u srodstvu sa uhapšenom praktikanticom, su zajedno sa mnom obavljali razgovore sa ovim advokatima kako bi smo ih angažovali za spašavanje ove praktikantice.

Prvi od advokata sa kojim smo razgovarali nam je iskreno priznao da postoji zvanična naredba koja mu zabranjuje da zastupa predmete u vezi sa Falun Gongom. Zatim je naveo slučaj osobe koja je uhapšena jer je prakticirala Falun Gong. Osoba iz njegove priče sam zapravo bila ja! Pogledala sam ga direktno u oči i kazala da Falun Gong nije zla praksa i da je Kineska Komunistička Partija (KKP) ta koja je zla. Pokazala sam mu da ne postoji bilo kakva pravna osnova za progon i on nije mogao vjerovati svojim ušima.

Desetak advokata koje smo zatim posjetili je bilo šokirano shvativši da je progon zapravo ilegalan. Većina njih je, nakon što je razumjela stvarnu situaciju koja stoji u pozadini progona, bila voljna da preuzme naš slučaj, jer su vjerovali da praktikantica nije napravila nikakav zločin.

Dok smo posjećivali advokate, ja sam pripremala svoju tužbu protiv Jianga. Tri dana nakon što smo advokatima objašnjavali istinu, uhapšena je praktikantica bila puštena.

Zatim su uhapšena dvojica lokalnih praktikanata koji su pripremali tužbe protiv Jianga. Ovo nas je teško pogodilo i iznenada smo osjetili ogroman pritisak i osjećali smo se poraženi. Strah se uvukao u naše redove i prestali smo međusobno komunicirati. Napori za spašavanje su obustavljeni, a također i samo podnošenje tužbi protiv Jianga.

Zatim sam dobila potvrdu da je moja tužba zaprimljena na Vrhovnom sudu i Vrhovnom pravobranilaštvu. Gledajući u ovu potvrdu sam shvatila da je hapšenje dvojice praktikanata bilo uzrokovano zlim faktorima koji su se uplitali u naše tužbe protiv Jianga! Oni su željeli stvoriti paniku i strah među praktikantima.

Išla sam od praktikanta do praktikanta pokazujući im potvrdu koju sam primila. To ih je veoma ohrabrilo, pa su brzo shvatili kako ne bi trebali upadati u klopku starih sila. Mi moramo slijediti put koji je za nas stvoren, i to je najbolji način za uništenje zla i spašavanje praktikanata.

Do kraja jula mjeseca. sedam je praktikanata iz naše grupe podnijelo tužbe protiv Jianga, a jedan od dvojice uhapšenih praktikanata je bio oslobođen.

Pretvaranje smetnje u prednost

Prije nego je drugi praktikant bio oslobođen, jedna mlada praktikantica, gospođica Meng [pseudonim], se teško razboljela. Jako je smršala i imala veoma natečen stomak. Gospođica Meng je živjela van grada i njena majka, koja je također praktikant, je došla kako bi se o njoj starala. One nisu poznavale druge praktikante i dugo vremena su bile izolirane u svom prakticiranju.

Došle su u grad kako bi bile sa praktikantima za koje su znali. Narednog dana je gospođica Meng bila hospitalizirana jer se našla na rubu smrti.

Gospođica Meng je bila u jako lošem stanju i ja nisam željela da se drugi praktikanti, posebno novi, osjećaju tužni i bespomoćni u ovoj situaciji i uspore proces podnošenja tužbi protiv Jianga. Otišla sam joj u posjetu u bolnicu i ohrabrivala je da počne gledati unutar sebe. Kazala je da je to već pokušala, ali da joj to nije pomoglo. Učitelj je rekao:

„Fa može razbiti sve vezanosti, Fa može uništiti svo zlo, Fa može razbiti sve laži, i Fa može ojačati ispravne misli. („Otjerajte smetnje“, iz Bitno za daljnje napredovanje II)

Zatim smo zajedno učile članak Učitelja: „Fa-predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2015.“. Učitelj u ovom članku kaže:

„Ali u takvim uslovima zaista je užasno teško postati svjestan sopstvenih nedostataka, zar ne? Zaista jeste. Kad svatko s kim se tamo sretnete misli na njihov način, i način na koji se ljudi ponašaju jedni prema drugima je takav kakav je, šta ćete da radite?“

„Pa, vi imate Dafa. I stare sile misle tako, one misle: 'Ti si učenik Dafe, zar ne? Pa treba da se kultivišeš na liniji s Dafa i radiš stvari na osnovu onog što Dafa zahtijeva.' I to je zaista slučaj.“

Kazala sam gospođici Meng da Učitelj ne želi da kasnimo u spašavanju ljudi i da i ona odmah mora tužiti Jianga. „Praktikant koji je dobro poznavao rad na kompjutoru je uhapšen i mnogim starijim praktikantima je potrebno tvoje kompjutersko znanje da bi otkucali tužbe i stavili ih na Inetrenet. Čeka te nedovršen posao i ti nemaš vremena ležati u bolnici“. Otvorila je oči i potvrdno mi klimnula glavom.

Kad sam sa drugim praktikantima u bolnici slala Ispravne Misli, vidjela sam Učitelja i uzvišena bića kako uklanjaju čudna bića iznad kreveta gospođice Meng. Znala sam da smo ponovno na pravom putu. Nekoliko dana nakon tog gospođica Meng je otpuštena iz bolnice.

Nakon što se vratila kući iz bolnice, gospođica Meng je pomogla mnogim praktikantima da pripreme svoje tužbe i da ih stave na Internet. Dok je tako pomagala drugim praktikantima, njeno se zdravlje veoma poboljšalo. Stare su sile željele da nas uspore učinivši da se gospođica Meng razboli, no umjesto toga su nam dale praktikanticu čije smo vještine očajnički trebali u tom trenutku.

Do kraja jula mjeseca i drugi je praktikant bio oslobođen. Do kraja avgusta mjeseca još su četvorica praktikanata uspješno podnijeli tužbe protiv Jianga.

Ukloniti ljudske vezanosti i zajednički se uzdizati

U našoj praktikantskoj grupi je bilo nekoliko starijih praktikanata koji nisu znali dobro čitati ni pisati. Osjetila sam kako imam obavezu pomoći im napisati krivične prijave protiv Jianga.

Nakon što sam jednoj praktikantici pomogla da napiše žalbu, danima sam je pratila po raznim lokacijama u gradu kako bi smo provjerili imena nekih mjesta na kojima je vršen progon. Pri tome smo se susretali sa brojnim teškoćama.

Zato smo gledali unutar sebe u vezi našeg rada i jedna je misao došla ovoj praktikantici: “Otpustite svoje vezanosti, uključujući i vašu vezanost za život i smrt. Otpustite vašu vezanost za život i smrt i više nećete imati vezanosti“.

Praktikantica je tako shvatila da su ove teškoće koje smo imali bile rezultat toga što se ona nije oslobodila svoje brige za život i smrt. Tako je ona imala samo jednu misao: „Učinit ću sve ono što Učitelj kaže, i sve ću povjeriti Učitelju.“ Ubrzo zatim smo bili u mogućnosti poslati poštom njenu krivičnu prijavu protiv Jianga.

Međutim potvrda o primitku tužbe od strane Vrhovnog pravobranioca danima nije dolazila. Ona je pomislila: „Tužba protiv Jianga je nešto što naš Učitelj hoće, i niko je ne može zaustaviti“. Ponovno je poslala svoju krivičnu prijavu i ubrzo zatim dobila potvrdu o zaprimanju.

Jedna je praktikantica u početku mislila da je podizanje tužbe protiv Jianga veoma opasan čin, pa je pomišljala da se posluži pseudonimom. Podijelila sam a njom jednu sviju viziju: Praktikantica je došla na vrata veličanstvenog nebeskog raja gdje su je zaustavili anđeli.
Jedan ju je anđeo upitao: „Ko si ti“? Praktikantica je anđelu kazala svoj pseudonim. Anđeo je u spisku počeo tražiti njen pseudonim, no nije ga mogao pronaći.

Onda je praktikantica uvidjela da je podnošenje krivičnih žalbi protiv Jianga misija i slava svakog Dafa učenika. Potom je kompletirala svoju krivičnu prijavu protiv Jianga i zatim je uspješno podnijela.

Poznata mi je još jedna grupa praktikanata koji se pripremaju podnijeti krivične prijave protiv Jianga u septembru mjesecu. Zahuktava se zamah u podnošenju tužbi protiv Jianga.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024