Kineski Fahui ohrabruje praktikante iz inostranstva da budu ustrajni u kultivaciji

(Minghui.org)

Falun Dafa je predstavljen svijetu prije 23 godine u Kini. Dok se praktikanti izvan Kine mogu slobodno pridruživati grupnom vježbanju i učenju Fa, za praktikante u Kini je to gotovo nemoguće od kada je jula mjeseca 1999. godine počeo progon.

Godišnji Kineski Fahui (konferencija za razmjenu iskustava) na web stranici Minghui.org je na taj način postala veoma vrijedna platforma za kineske praktikante da pomoću nje razmjenjuju kultivacijska iskustva. Ove godine 12. kineski Fahui je počeo 2. novembra 2015. godine, od kada su objavljena 53 članka.

Neki su praktikanti govorili o svojim iskustvima kako su se dobro kultivirali spašavajući ljude, a drugi su govorili o tome kako im je čvrsta vjera u Učitelja i Dafa pomogla da prevaziđu iskušenja. Drugi su govorili o koristi koju su imali od gledanja unutar sebe kako bi poboljšali svoj xinxing kad bi se suočavali sa konfliktima, a drugi su podijelili iskustva kako su zadobili bolje razumijevanje Fa pomoću više učenja Fa.

Mada su ovi praktikanti različitih zanimanja i dolaze iz različitih društvenih miljea, pokazali su kako nesebično i dobro međusobno sarađuju. Sa dobrodušnošću i ispravnim mislima, oni su u stanju spašavati ljude i potvrđivati Fa.

Dirnuti iskrenošću i čistoćom srca kineskih praktikanata, mnogi prekomorski praktikanti imali su puno koristi od čitanja ovih iskustava. Slijedi nekoliko primjera.

Biti puno uviđavniji prema drugim ljudima

Gospođa Liao, koordinatorica Dafa projekta izvan Kine, je veoma zahvalna što joj je moguće čitati iskustva praktikanata iz Kine. „Nju je posebno dirnulo jedno iskustvo o „koordinaciji“.

„Zbog intenzivne represije u Kini“, rekla je, „koordinatorski rad tamo nosi puno rizika i izazova. Veoma me je impresioniralo to što je ovaj praktikant uvijek bio u stanju gledati unutar sebe i biti obziran prema drugima“.

Koordinatori često imaju jak osjećaj „vlasništva“ njihovih projekata, i očekuju da im drugi pružaju pravovremenu podršku u njihovoj realizaciji. „No ovaj praktikant“, kazala je, „je bio svjestan poteškoća kroz koje drugi prolaze, i odmah je gledao unutar sebe, kada su se pojavljivali problemi ili se činilo da postoji zastoj u realizaciji projekata“.

Jedan je praktikant istovremeno radio kao rukovodilac jednog, i član tima drugog projekta. „U stvari svi praktikanti na neki način imaju koordinatorsku ulogu, jer moraju raditi dobro sa drugima kako bi stvari bile završene glatko“, kazala je ona.

U vezi jednog drugog aspekta koji je gospođa Liao naučila iz članka, ona je kazala: „To naglašava koliko je za nas važno da sarađujemo kao jedno tijelo“. Koordinator ne samo da je dobro planirao aktivnosti u svom kraju, već je također distribuirao Falun Dafa informativne materijale i pomagao drugim krajevima šaljući ispravne misli.

Jiang Fan, koordinator Divine Land Marching Banda iz Toronta, je kazao da su ova iskustva dobro napisana i da su ga duboko dojmila. „Mogao sam vidjeti da su ovi praktikanti veoma odlučni po pitanju svoje kultivacije“, kazao je gospodin Jiang, „i oni imaju jaku vjeru u Učitelja. Zato su njihove ispravne misli veoma jake“.

Jiang je također govorio o tekstu o „koordinaciji“. On kaže: „Pomoću kontinuiranog učenja Fa i gledanja unutar sebe, on je bio u stanju da se probije kroz ove konflikte. On je također kroz ovaj proces naučio biti obazriviji prema drugima“. Jiang je kazao da će prekomorski koordinatori imati puno koristi od razmjene ovakvih iskustava.

Učenje Fa napamet

Annie, koja radi kao referent prodaje u jednoj medijskoj kompaniji, je kazala da su joj se oči često punile suzama dok je čitala ova iskustva. „Ono što me je najviše dirnulo“, kaže ona, „je članak u kom je praktikantica uložila puno napora u proteklih 11 godina učeći napamet Zhuan Falun. Njeno se zdravlje poboljšalo u posljednjih 10 godina i bila je u stanju prepoznati i osloboditi se mnogih ljudskih predodžbi“.

Annie je kazala da ona prakticira Falun Dafa već skoro 20 godina, te da je također željela naučiti napamet Zhuan Falun. No stalno se zaustavljala, zbog smetnji, lijenosti i pomanjkanja upornosti.

„Imala sam veliko iskušenje u mjesecu avgustu vezano za karmu bolesti“, komentariše Annie. „Bilo mi je veoma teško, obzirom da nisam bila u stanju zapamtiti Zhuan Falun niti jedan put. Zamolila sam Učitelja za pomoć i da mi pruži još jednu priliku“.

Čitajući o tome kako je kineska praktikantica bila u stanju prevazići razne vrste izazova kako bi bila u stanju memorisati Fa i dobro raditi tri stvari, Annie je kazala da je bila u stanju vidjeti svoje propuste, i da će se više truditi da nauči napamet Zhuan Falun.

Alice Huang, koja je počela prakticirati 1998. godine, je kazala, „Ovo sam iskustvo pročitala tri puta i sada znam da sam slabo učila Fa“. Kazala je da je praktikantica iz ovoga teksta radila unoseći svoje srce i istinski djelovala u skladu sa Fa. „Iako sam puno puta učila Fa i gledala unutar sebe“, kazala je, „često je moje razmišljanje bilo ograničeno na niže nivoe Fa razumijevanja“.

„Jedan je primjer za to memorisanje „O Dafa“, kazala je. „Premda sam bila u stanju da ga tečno recitujem i moja su usta izgovarala riječi, moje srce nije stvarno bilo uključeno. To je bila najveća razlika između mene i ove praktikantice. To je bio razlog zašto nisam bila u mogućnosti recitirati ostatak Zhuan Faluna. Sada sam svjesna da mogu raditi bolje“.

Posvećivanje pažnje malim stvarima

Gospodin Zhang, također iz Toronta, je novinar. I on je puno naučio iz priče praktikantice iz sjeveroistočne Kine.

Ova je praktikantica imala nezgodnu narav i nije se dobro slagala sa svojim mužem i njegovom rodbinom. Prakticiranje Falun Gonga joj je pomoglo da popravi svoje odnose sa članovima porodice. Međutim, ona je konstantno odbijala popraviti svoje odnose sa suprugom, jer je stalno za sebe smatrala da je superiornija i bolje obrazovana.

Zbog toga je imala mnogo negativnih misli prema njemu, iako se nije svađala s njim. Trebale su proći dvije godine i puno nevolja da bi shvatila da su ove misli pogrešne. Interesantno je to što kad je promijenila svoj stav, nestale su i stvari koje su je nervirale kod njenog muža.

Gospođa Zhang je kazala da je i sama imala slično iskustvo. „Imamo puno navika i ljudskih načina poimanja. Na njih sam se navikla, kao da su dio mene. To je bilo pogrešno, jer je potrebno da slijedimo Fa, a ne naše ljudske predodžbe i vezanosti“.

Učiteljevi aranžmani su najbolji

Christie iz Kanade je kazala kako je puno naučila iz teksta „Sretno koračam stazom koju je uredio Učitelj“, jer joj je pomogao da razgovara sa ljudima o Falun Dafa.

Christy je bila u poslovnoj posjeti ženi iz Hong Konga. „No na putu do njene kuće“, kazala je, „bila sam malo zabrinuta. Puno ljudi u Hong Kongu je bilo pod velikim uticajem propagande Kineske Komunističke Partije protiv Falun Dafa. Šta ako nas ona pogrešno shvata i bude loše postupala prema meni?“

Nakon što je razmislila, shvatila je da svi dolaze radi Fa, i možda je to za nju jedina prilika da čuje istinu. Zatim je kazala: „Također sam znala da će mi Učitelj pomoći“.

Kada je došla u njenu kuću, Christy je osjećala smirenost i bila je spremna govoriti joj o Falun Dafa, jer je znala da će rezultat biti dobar. Žena je izgledala zainteresirana i nakon dugog razgovora je prihvatila Dafa informativne materijale.

„Cijela je stvar prošla veoma dobro“, objašnjava Christy, „Sada znam da, sve dok slijedimo Fa, stvari će biti u redu. To je zato što su Učiteljevi aranžmani najbolji.“

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024