Falun Dafa Minghui.org

Pjesma: Put prema budućnosti (sa slikom)

(Minghui.org)

Opis slike: Otac i kćer slušaju Falun Gong praktikanticu, koja objašnjava ideju napuštanja kineskih komunističkih partijskih (KKP) organizacija, za bolju budućnost. Praktikantica pokazuje na panel s riječima "Nebesa blagoslivlju Kinu" "Napuštanje KKP organizacija i "Kolaps KKP-a je nalog nebesa".

U nastavku je pjesma umjetnika. Uobičajeno je za kineske umjetnike, da napišu pjesmu koja prati njihove slike.

Kotač povijesti vodi u još jednu godinu.
Božanska zemlja je prekrivena smogom, oštećena i potrošena;
Politička previranja, jedno za drugim,
Ljudi misle samo na novac.

Život je kratak, s malo sreće,
Molim vas, poslušajte moj iskren savjet:
Stara kineska kultura je bila od božanstva,
Budizam, Konfucijanizam i Daoizam prenošeni su generacijama.

Heroji su se pojavljivali u dinastiji za dinastijom,
Blagoslovljeni od Nebesa i hranjeni od Zemlje;
Jedino u sadašnje doba,
Komunizam ponižava ovu civilizaciju.

Halucinirati, zavjetovati se da se slijedi demon,
Nesvjestan zlog crvenog zmaja na putu bez povratka;
Suosjećajno pozivanje od božanskog,
Pokušavajući spasiti potomstvo od Armageddon-a.

Patiti u ovom zemaljskom svijetu, iz života u život,
Srdačnost praktikanata rastapa zlokobno klevetanje;
Nema više pritužbi na beskonačno čekanje bez nade,
Sjajna budućnost čeka, jednom kad je partijska organizacija rastavljena.