Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Stariji bračni par tuži Jianga zbog smrti njihove kćeri, koja je preminula prije 13 godina

(Minghui.org)

Stariji bračni par iz okruga Yinan, u provinciji Shandong je prošle jeseni povjerio drugim osobama da u njihovo ime podnesu krivičnu prijavu protiv Jiang Zemina, bivšeg kineskog diktatora, zbog smrti njihove kćeri, koja je preminula prije 13 godina.

Njihova kćerka, gđa. Liu Shufen, stara 39 godina, je preminula u bolnici nakon što je četiri mjeseca bila podvrgavana brutalnom mučenju u pritvorskom centru. Njihova sudska tužba je poslana Vrhovnom narodnom pravobraniocu putem emaila.

Gđa. Liu Shufen

Nakon početka progona Falun Gonga 1999. godine, gđa Liu se priključila milionima praktikanata u miroljubivoj peticiji, tražeći pravdu za Falun Gong. Nakon toga je uhapšena i odvedena u centar za ispiranje mozga.

Ona je ponovno bila uhapšena u svojoj kući 16. septembra 2002. godine. Policija je od nje zahtijevala da se odrekne Falun Gonga i da oda informacije o praktikantima, što je ona odbila.

Nakon toga je bila podvrgnuta mučenju od strane stražara u Mengyin pokrajinskom pritvorskom centru. Tukli su je policijskim pendrecima. Ona je stupila u štrajk glađu protestirajući protiv progona. U više od deset navrata je bila prisilno hranjena, a ubrizgavane su joj i nepoznate supstance i seksualno je zlostavljana. U toku ovih mučenja je nekoliko puta gubila svijest, no nikada se nije predala svojim mučiteljima.

Gđa. Liu je zatim bila prebačena u bolnicu, gdje je i preminula 29. januara 2003. godine. Više informacija o njenoj smrti je dostupno u članku: Ubistvo jedne praktikantice; funkcioneri iz okruga Mengyin su zatim ubili jedinog svjedoka: Istinita priča o jezivom ubistvu gđe. Liu Shufen i gđe. Zhang Dezhen.

Gđa. Liu je bila sretno udata i imala je jedno dijete. No nakon što je kod nje otkriveno teško ginekološko i srčano oboljenje, njen je život krenuo nizbrdo. Njene su patnje bile tolike da je skoro izgubila hrabrost da nastavi sa životom, sve dok u proljeće 1998. godine nije čula za Falun Gong. Sva su ta oboljenja nestala ubrzo nakon što je počela prakticirati. Ona je ponovno bila sretna i prepuna zahvalnosti prema Falun Gongu.

Pozadina

Jiang Zemin je 1999. godine, kao šef Kineske komunističke partije, preglasao članove Stalnog komiteta Politbiroa i pokrenuo nasilni progon Falun Gonga.

Veliki broj praktikanata Falun Gonga je preminuo od posljedica progona koji traje već 16 godina. Puno ih je mučeno zbog njihovog vjerovanja i ubijeno da bi im se uzeli organi za transplantaciju. Jiang Zemin je direktno odgovoran za pokretanje i vođenje brutalnog progona.

Po njegovom ličnom nalogu je Kineska komunistička partija 10 juna 1999. godine formirala „Biro 610“, sigurnosno tijelo izvan pravnog sistema države. Ova organizacija zaobilazi policijske snage i pravosudni sistem i izvršava direktivu Jiang Zemina u vezi sa Falun Gongom: da se uništi ugled Falun Gong praktikanata, da im se presjeku finansijska sredstva, i da ih se i fizički uništiti.

Kineski zakon dopušta građanima da budu tužioci u krivičnim predmetima, te tako sada mnogi praktikanti koriste to svoje pravo i podnose krivične prijave protiv bivšeg diktatora.