Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

1.705 praktikanata iz grada Jiamusija u provinciji Heilongjiang podnijelo krivične prijave protiv bivšeg kineskog diktatora

(Minghui.org)

Prema izvještaju sastavljenom od strane internet stranice Minghui, u periodu između maja 2015. godine i februara 2016. godine ukupno 1.705 praktikanata Falun Gonga iz grada Jiamusija u provinciji Heilongjiang je podnijelo krivične prijave protiv bivšeg kineskog diktatora Jiang Zemina.

Praktikanti terete bivšeg kineskog diktatora za pokretanje brutalnog progona Falun Gonga, i smatraju ga odgovornim za užasne patnje koje su im ovom kampanjom nanesene. Ove su tužbe podnesene Vrhovnom narodnom sudu i Vrhovnom narodnom pravobraniocu.

Mnogi od ovih praktikanata navode kako im je Falun Gong vratio njihovo zdravlje i donio im novi pogled na život. Međutim, njihov san o boljem i sretnijem životu je bio prekinut kada je Jiang Zemin 1999. godine pokrenuo kampanju nacionalnih razmjera sa ciljem iskorjenjivanja ove prakse.

Samo zbog odbijanja da se odreknu svoje vjere, praktikanti su hapšeni, zatvarani, mučeni, dok su im domovi bili predmet premetačine i oduzimana im je njihova privatna imovina. Mnogi su svjedočili da su zbog njihove vjere i članovi njihovih porodica bili umiješani na način da su kao kaznu morali plaćati ogromne svote novca.

Odmazda policije

Kao odgovor na tužbe praktikanata protiv Jianga, lokalna je policija odgovorila intenziviranjem hapšenja i pojačanim uznemiravanjem praktikanata. Od ovih 1.705 praktikanata, najmanje 141 se suočio sa maltretiranjem od strane organa vlasti, u različitom obliku, a 41 je bio pritvoren na različite vremenske periode.

Jedan od tužitelja, gđa Jin Lihua, je 30. jula 2015. godine bila uhapšena u svome domu. Nakon što su je odveli u policijsku stanicu, policajci su se vratili u njenu kuću kako bi izvršili dvosatni pretres, nakon čega su dva policijska vozila napunili oduzetom imovinom uhapšenice, kompjuterom, printerom, materijalima vezanim uz Falun Gong, i sa još puno njene privatne imovine.

Policajci su gđu Jin zatvorili u metalni kavez, a onda ju je naizmjenično ispitivalo nekoliko policajaca. Policija ju je držala u pritvoru 15 dana uprkos njenom slabom zdravstvenom stanju uzrokovanom visokim krvnim pritiskom.

Rekonstrukcija mučenja: Zatvaranje u metalni kavez

Krivične tužbe osvjetljavaju brutalnost progona

Praktikanti iz Jiamusija, koji su podnijeli krivične prijave, dolaze iz svih slojeva života, uključivši bivše stražare, rukovodioca banke, državne funkcionere, penzionisane armijske oficire i računovođe.

Gđa Cui Huifang je prije bila stražarka u logoru za prisilni rad koja je izvršavala naređenja mučeći praktikante tjerajući ih da se odreknu svoje vjere. Kada je postala svjesna nepravednosti ovog progona i vidjela da ljudi imaju korist od ove prakse, počela je i sama prakticirati Falun Gong. Sada je i sama suočena sa bespravnim hapšenjem zbog toga što je govorila u korist praktikanata.

G. Lv Zhongcheng je prije bio okružni rukovodilac. On je rekao: „Načela Falun Gonga su mi istinski pomogla da bolje obavljam moj posao i budem puno uviđavniji prema drugim ljudima.“ Zbog progona, njegova supruga i sestra su umrle nakon što su godinama živjele u stanju straha i ogromnog stresa.

G. Huang Min. 72 godine, penzionisani profesor mašinstva sa univerziteta u Jiamusiju, je bio osuđen na 20 godina zatvora jer je pomagao praktikantima iz Shandonga da se uključe na program državne televizijske stanice, kako bi razotkrili progon Falun Gonga od strane komunističkog režima. On se još uvijek nalazi u zatvoru u Shandongu, gdje je svakog dana podvrgnut psihičkom i fizičkom maltretiranju i mučenju. Njegova supruga je u njegovo ime podnijela tužbu protiv Jianga.

G. Huang Min

Gđa Wu Xushu je ranije bila zamjenica direktora i računovođa u građevinskoj kompaniji. Otpuštena je sa posla nakon što je odbila da se odrekne svoje vjere. Tokom proteklih 17 godina progona, više puta je bila slana u duševne bolnice i logore za prisilni rad, gdje je bila izvrgnuta različitim formama mučenja, pa je kao rezultat toga više tjelesnih organa otkazalo funkciju.

G. Huo Jinping, penzionisani armijski oficir, je također stalno bio upućivan u centre za ispiranje mozga i logore za prisilni rad. Surovo je premlaćivan i prisilno hranjen dok je bio zatvoren u centru za ispiranje mozga u Jiangsanjiangu. Tamo mu je slomljeno i nekoliko rebara.

G. Huo Jinping je upućen u bolnicu nakon što je bio mučen u centru za ispiranje mozga.

G. Hou Zhiqiang je dva puta slan u logore za prisilni rad, gdje je ukupno proveo četiri i pol godine. Tamo je surovo premlaćivan, držan u samicama, primoravan da dugo vremena sjedi na „maloj stolici“, prisilno hranjen i mučen na razne druge načine.

Njegova supruga, gđa Men Xiaohua, je također poslana u logor za prisilni rad i duševnu bolnicu gdje su joj injektirane droge opasne po živčani sistem. Preminula je u ljeto 2003. godine.

Njegov otac, g. Hou Zhenan, je stalno bio hapšen i maltretiran od strane policije. Zbog progona i stalne brige za svoga sina i snahu preminuo je 30. septembra 2006. godine.

Sin g. Houa, Hou Jie je imao samo 11 godina, kada je 1999. godine počeo progon. Dječakovo je djetinjstvo proteklo u neprestanom strahu.

Pozadina

Jiang Zemin je 1999. godine, kao šef Kineske komunističke partije, preglasao članove Stalnog komiteta Politbiroa i pokrenuo nasilni progon Falun Gonga.

Veliki broj praktikanata Falun Gonga je preminuo od posljedica progona koji traje već 16 godina. Puno ih je mučeno zbog njihovog vjerovanja i ubijeno da bi im se uzeli organi za transplantaciju. Jiang Zemin je direktno odgovoran za pokretanje i vođenje brutalnog progona.

Po njegovom ličnom nalogu je Kineska komunistička partija 10 juna 1999. godine formirala „Biro 610“, sigurnosno tijelo izvan pravnog sistema države. Ova organizacija zaobilazi policijske snage i pravosudni sistem i izvršava direktivu Jiang Zemina u vezi sa Falun Gongom: da se uništi ugled Falun Gong praktikanata, da im se presjeku finansijska sredstva, i da ih se i fizički uništiti.

Kineski zakon dopušta građanima da budu tužioci u krivičnim predmetima, te tako sada mnogi praktikanti koriste to svoje pravo i podnose krivične prijave protiv bivšeg diktatora.

Izvještaji koji se odnose na ove slučajeve:

Više od 130 stanovnika Jiamusija primili prijetnje zbog toga što su tužili Jiang Zemina; Desetero još u pritvoru
Institucije se udružile u progonu Falun Gong praktikantice - bivše čuvarice u logoru za prisilni rad
G. Huang Min, predavač na univerzitetu Jiamusi, osuđen na 20 godina zatvora
Supruga g. Hou Zhiqianga preminula od posljedica progona, a on je bio brutalno mučen
Praktikant g. Hou Zhen'an iz Jiamusija preminuo nakon što je cijela njegova porodica bila progonjena