Falun Dafa Minghui.org

Velika katastrofa koju sam vidio u svojem snu

(Minghui.org)

Ne prakticiram Falun Dafa dugo vremena, ali bih htjeo podijeliti s drugima jedan svoj san o velikoj katastrofi i dvije scene koje su bile njegov dio.

U tadašnje vrijeme sam to smatrao samo snom, stoga nisam ništa napisao na tu temu. No sada shvaćam da ,s obzirom da mi je bilo dopušteno vidjeti tako jasnu scenu, mora biti da to nije bilo slučajno i sada znam da bih nešto trebao napisati o tome. Nadam se da će kolege praktikanti, posebno oni koji nisu marljivi, požuriti u objašnjavanju činjenica i spašavanju živih bića.

Prva scena. Stajao sam u svojem domu na drugom katu pogledavajući prema jugu. Nedaleko od mene se odigravao šokantan prizor. Nalikovao je kraju zadnje točke Shen Yun predstave: grmilo je i sijevalo; mračni kovitlajući oblaci; zgrade i kuće se ruše i padaju; uzburkani gigantski valovi.

Druga scena. Velika poplava je uništavala mnoge domove, prljava voda prepuna komada stijena i drvlja bacala se uvis. Kopno je izgledalo skoro poput oceana i bilo je u velikom neredu. Sjedio sam u lotos položaju na hodniku drugog kata sa dlanovima ispred prsiju ponavljajući: “Falun Dafa je dobar; Istinitost - Dobrodušnost - Tolerancija su dobri.”

Moći kultivirati se u Falun Dafa je prilika koja se ukazuje jednom u životu. U kratkom vremenu koje nam je preostalo, nadam se da će ovaj članak ohrabriti kako mene samog tako i kolege praktikante da dobro rade tri stvari, ispune naše pretpovijesne zavjete, i vrate se svojem domu zajedno s Učiteljem.