Falun Dafa Minghui.org

Provincija Hebei: U 1.685 slučajeva građani su bili meta progona zbog prakticiranja Falun Gonga

(Minghui.org)

Najmanje 1.685 slučajeva uznemiravanja, hapšenja i pritvaranja praktikanata Falun Gonga zbog njihovog duhovnog vjerovanja se desilo u provinciji Hebei u 2015. godini.

Vrste progona

U ovih 1.685 slučajeva je uključen 901 slučaj uznemiravanja, 462 slučaja hapšenja i puštanja na slobodu u istom danu i 322 slučaja hapšenja sa dužim periodom zadržavanja.

Policija je često uznemiravala praktikante na njihovom poslu ili u domovima. U nekim slučajevima policajci ili državni službenici su prisilno odvodili praktikante u državne ustanove i tu im prijetnjama nastojali iznuditi da se odreknu prakticiranja Falun Gonga, pokatkada prijeteći da će oni ili članovi njihovih porodica biti izbačeni sa posla ili školovanja.

Dok uznemiravaju ili hapse praktikante, policajci isto tako veoma često pretresaju njihove domove, konfiskujući njihove Falun Gong knjige, letke, kompjutere i drugu ličnu imovinu i vrijedne stvari.

Slika 1. Vrsta progona u provinciji Hebei, 2015. godine

Progon se intenzivira nakon maja mjeseca 2015. godine

Od januara do maja 2015. godine, bilo je svakoga mjeseca, s izuzetkom jednog, između 24 i 39 slučaja progona. Vrh je bio u martu mjesecu sa 61 slučajem, jer je policija intenzivirala uznemiravanja i hapšenja kada je Međunarodni Olimpijski komitet došao u posjetu gradu Zhangjiakou u cilju provjere njegove pogodnosti za Zimske Olimpijske igre 2022. godine.

Značajan porast slučajeva progona se javlja na početku juna mjeseca, nakon što su praktikanti počeli podnositi krivične prijave, tražeći da Kineski najviši sud i pravobranilaštvo procesuiraju Jiang Zemina, bivšeg lidera Kineske komunističke partije.

Napomena: Praktikanti koji su tužili Jiang Zemina su bili mete uznemiravanja u skoro pedeset posto slučajeva (47,4%, 799) . Uz to, 271 praktikant je bio progonjen zbog dijeljenja informativnih materijala o Falun Gongu. Ostalih 615 slučajeva su bili rezultat toga što su ti praktikanti bili na crnoj policijskoj listi; mnogi od njih su bili na meti posebno oko režimskih politički „osjetljivih datuma“.

Slika 2. Slučajevi progona po mjesecima

Slika 3. Okidači za progon

Odmazda zbog tužbi protiv Jiang Zemina

U maju mjesecu 2015. godine, nakon uvođenja novog propisa Vrhovnog narodnog suda da se sve zaprimljene krivične prijave moraju registrovati u sudu kada su jednom zaprimljene, praktikanti Falun Gonga širom svijeta su počeli da podnose krivične prijave protiv bivšeg vođe komunističkog režima Jiang Zemina, tužeći ga zbog pokretanja progona Falun Gonga.

Hiljade stanovnika provincije Hebei su podnijeli ovakve tužbe, uzrokujući odmazdu policije.

Od 1. jula 2015. godine, poštanski uredi u okrugu Anping su bili pod pritiskom policije da ne šalju krivične prijave, već da ih prosljeđuju policiji.

U gradu Shijiazhuangu, sin gđe Zhou Jinghua je primio uznemiravajuće telefonske pozive od strane kućnog savjeta. Rečeno mu je da je to što je gđa Zhou podnijela krivične prijave veoma ozbiljna stvar, te da će biti uhapšena i osuđena na zatvorsku kaznu ukoliko ne prestane sa tim aktivnostima.

Jedan drugi praktikant Falun Gonga, gosp. Wang Xinyu je bio uhapšen 13. juna, odmah nakon što je podnio krivičnu prijavu protiv Jianga zbog mučenja i zatvaranja. Gosp. Wang je otpočeo štrajk glađu protestujući protiv svog bespravnog pritvaranja. Policija ga nije htjela osloboditi sve dok nije dospio u kritično stanje.

Fizička zlostavljanja i mučenja

U nekim je slučajevima policija mučila praktikante koji su podnijeli tužbe protiv Jianga.

Tri žene iz okruga Huaian, gđa Wang Shufang, gđa Li Shufang i gđa Li Xiulin su bile uhapšene 6. avgusta u policijskom odjelu, jer su se svađale sa policajcima zbog presretanja njihovog pisma Vrhovnom narodnom pravobraniocu.

Policija ih je krvnički pretukla i vezala za „tigrovu klupicu“ na kojoj se noge žrtava dole vežu kaiševima, a cigle (ili drugi teški predmeti) objese na stopala žrtava sve dok kaiševi ne popucaju.

Tijelo gđe Wang Shufang je bilo prekriveno modricama, a iz lijevog uha joj je tekla krv. Oslobođena je tek navečer nakon nekoliko sati mučenja.

Jedan je policajac udario par puta u grudi gđu Li Xiulin, uzrokujući joj tako srčani udar i grčenje. Nakon što se povratila, nije joj bilo dozvoljeno da se koristi zahodom i bila je primorana da se olakša na pod. Zatim joj je policajac taj urin pljusnuo u njenu glavu. Puštena je nakon šest dana, kada se kod nje već pojavila hipertenzija i problemi sa srcem.

Treća žena, gđa Li Shufang, je bila u pritvoru 15 dana nakon što je jedan policajac bez pristanka uzeo uzorke njene krvi.

Maltretiranje za vrijeme procjene uslova za Zimske Olimpijske igre

Mnogi su praktikanti Falun Gonga često uznemiravani u vrijeme većih manifestacija i dana osjetljivih za komunistički režim.

U gradu Zhangjiakou, dvije sedmice prije najavljene evaluacije Međunarodnog Olimpijskog komiteta o valjanosti uslova ovoga grada za Zimske Olimpijske igre 2022. godine, osoblje iz lokalnog komiteta je posjetilo sve praktikante u njihovim kućama. Kao dodatak uznemiravanju i prijetnjama, oni su pokušali prisiliti sve praktikante da predaju svoje osobne dokumente i zabranili su im putovanje izvan grada za vrijeme trajanja evaluacije.

Oni su zatražili od unuka jednog praktikanta da izostane iz škole i da motri na praktikanta.

Progon zbog dijeljenja informacija

U prošlih 17 godina, praktikanti Falun Gonga su se odupirali progonu miroljubivo dijeleći informativne materijale ili razgovarajući sa ljudima o mučenju. Premda je većina građana uzimala praktikantske materijale, neki su ih prijavili policiji.

Dok su praktikanti iz Tangshana 24. jula na ulici razgovarali sa ljudima o progonu, neko ih je prijavio policiju i oni su bili uhapšeni. Kada su članovi njihovih porodica došli u policijsku stanicu tražeći njihovo oslobađanje, policija je i njih uhapsila i ostali su u pritvoru do jutra narednog dana. Jednu je osobu pretukao policajac dok se prepirala o zakonitosti svoga hapšenja. Svi su praktikanti ostali u pritvoru 15 dana, nakon čega su bili pušteni.

Par praktikanata, gosp. Ma Yongxiao i gđa Du Likun, su uhapšeni dok su dijelili informativne materijale o Falun Gongu 28. januara 2015. godine. Policija je pretresla njihov stan i poslala ih u Odjel za unutrašnju sigurnost.

Šef lokalnog odjela za unutrašnju sigurnost je iznudio 10.000 yuana od roditelja gosp. Maa, iste večeri prije nego li ga je pustio na slobodu. On je za oslobađanje gđe Du tražio 7.000 yuana.

Kada je narednog dana otac gosp Ma došao u odjel za unutrašnju sigurnost, noseći 7.000 yuana kako bi osigurao puštanje svoje snahe, policija je odbila njeno oslobađanje i zatražila još novaca.

Izvještaji u vezi sa ovom temom:

Minghui izvještaj o ljudskim pravima: Skoro 20.000 incidenata u kojim su građani bili mete u 2015. godini zbog njihove vjere u Falun Gong
Praktikanti Falun Gonga su mučeni nakon što su podnijeli krivične prijave protiv bivšeg kineskog lidera 2015. godine