Falun Dafa Minghui.org

Istraživanje otkriva da prakticiranje Falun Gonga povećava stopu preživjelih od raka

(Minghui.org)

Falun Gong praksa može pomoći bolesnicima u terminalnoj fazi raka da značajno duže žive i značajno ublažiti simptome“, stoji u zaključku teksta nedavno objavljenom u časopisu: „The Journal of Clinical Oncology“ koji objavljuje Američko društvo za kliničku onkologiju (ASCO).

Prema jednom od autora, dr. Yuhon Dongu iz Novartisa, svjetske kompanije za brigu o zdravlju iz Bazela u Švajcarskoj, studija uključuje meta analize samoprijavljenih slučajeva kineskih pacijenata dobivenih preko web stranica, u razdoblju između 2000 i 2015. godine. Prihvaćeni izvještaji su morali biti potvrđeni od strane dva ljekara, a uključivali su samo slučajeve s terminalnim stadijem raka, s očekivanim trajanjem života manjim od 12 mjeseci te dovoljnim brojem provjerljivih medicinskih informacija.

Istraživači su uspjeli prikupiti 152 prihvatljiva izvještaja. Primarni oblik raka uključuje rak pluća, jetre, stomaka, leukemiju, rak na ezofagusu, ginekološkim organima, pankreasu/žučnim kanalima i debelom crijevu. Prosječna životna dob bolesnika s rakom je 53 godine. Svi su pacijenti počeli prakticirati Falun Gong nakon što im je dijagnosticiran rak, ili nakon što drugi tretmani nisu dali rezultat. Prosječna dužina prakticiranja Falun Gonga do dana objavljivanja izvještaja je 53 mjeseca.

Studija se fokusira na preživljenje pacijenata do dana objavljivanja studije, smanjenje simptoma i kvalitetu života.

Od 152 pacijenta obuhvaćena studijom, 149 ih je još uvijek živo. Za 97% pacijenata je prijavljeno potpuno povlačenje simptoma. U usporedbi s očekivanim preživljenjem od 5,1 mjeseca, preživljenje od 56 mjeseci trenutno preživjelih je značajno duže. Prosječno vrijeme povlačenja simptoma nakon početka prakticiranja Falun Goga je samo 3,6 mjeseci. Nekoliko pokazatelja kvalitete života su pokazali značajno poboljšanje nakon prakticiranja Falun Gonga.

Uzimajući u obzir druge terapeutske faktore, statistička analiza pokazuje da je dužina prakticiranja Falun Gonga bila dominantni faktor za trenutno preživjele pacijente.

Tekst pod naslovom: „Opservacijska studija grupe pacijenata u terminalnom stadiju raka koji prakticiraju Falun Gong (FLG) u Kini“ je bila objavljena u saradnji sa godišnjim junskim sastankom ASCO, najveće međunarodne konvencije za klinička istraživanja raka.

Ova studija također uključuje doprinos od strane pet istraživača Nacionalnog Taiwanskog Univerziteta, Univerziteta North Carolina-Chapel Hill, Imperial College London, Mind-Body Science Institute i Nacionalnog Ilan univerziteta sa Tajvana.