Falun Dafa Minghui.org

Saslušanje o žetvi organa održano u Komitetu za vanjske poslove SAD

(Minghui.org)

Zajedničko saslušanje na temu „Žetva organa: Istraga brutalne prakse“ održano je 23. juna 2016. u Komitetu za vanjske poslove SAD. Nekoliko je svjedoka dalo iskaze da Kineska komunistička partija provodi žetvu organa od Falun Gong praktikanata koja je poprimila genocidne razmjere te da je taj gnusni zločin izuzetno okrutan.

Saslušanje na temu „Žetva organa: Istraga brutalne prakse“

David Matas: Ogroman broj Falun Gong praktikanata ubijen radi uzimanja njihovih organa

Kanadski advokat za ljudska prava David Matas ( na slici lijevo)

David Matas, jedan od trojice koautora najnovijeg izvještaja o žetvi organa, je u svjedočenju kazao: „David Kilgour i ja smo, proteklih deset godina, istraživali, pisali i govorili o ubijanju praktikanta Falun Gonga zbog (uzimanja) njihovih organa. Ethan Gutman je novinar koji nas je intervjuisao, da bi zatim i sam proveo sopstveno istraživanje.“

„Od kad smo David Kilgour i ja objavili knjigu „Krvava žetva“, treću verziju našega izvještaja u formi knjige, a Ethan Gutman objavio svoju knjigu „Klaonica“, nas trojica smo ostali aktivni u pisanju, istraživanju i držanju govora o zloupotrebi transplantacije organa u Kini. Jučer smo u Nacionalnom klubu novinara objavili naša ažurirana istraživanja izložena na 817 stranica. Ta su istraživanja sada dostupna i na internetu.“

Matas je dodao: „Zadnji zaključak ažurirane istrage je da je Komunistička partija Kine angažirala državu u masovnom ubijanju nedužnih osoba, prvenstveno praktikanata skupa duhovnih vježbi Falun Gong, ali isto tako i Uygura, Tibetanaca i pojedinih kućnih kršćana, kako bi se njihovi organi iskoristili za transplantaciju.“

„Činjenica da dokazi koje smo sada ispitali pokazuju značajno veći broj transplantacija od onih koje su potvrđene od strane kineskih vlasti, ukazuje na povećano neslaganje između broja transplantacija i potvrđenih izvora (organa za transplantaciju) potvrđenih od strane kineskih vlasti, za koje smo ranije vjerovali da postoje. Ovo povećano neslaganje nas je dovelo do zaključka da je pokolj praktikanata Falun Gonga zbog uzimanja njihovih organa daleko većih razmjera nego što smo to mi zaključili u prvobitnoj procjeni.“

Ethan Gutmann: „Ovo je poznata sablast ljudskog genocida—prerušena u krinku modernih liječničkih uniformi“

Novinar Ethan Gutmann

Novinar istraživač, Ethan Gutmann svjedočio je na raspravi, „…1999. godine državne službe sigurnosti su pokrenule kampanju istrebljenja Falun Gonga. Do 2001. godine, više od jednog miliona praktikanata Falun Gonga dospjelo je u zatvore organizirane po Laogai sistemu (sistem preodgoja kroz rad), gdje su bili predmet testiranja radi prodaje (njihovih) organa, a kineske vojne i civilne bolnice su povećale svoje kapacitete za vršenje transplantacija.“

„Izvještaj Kilgour-Matas je objavljen početkom 2006. godine. Peking je priznao da se koriste organi uzimani od zatvorenika, Kina je zabranila transplantacijski turizam, a zatvorenicima je omogućeno popunjavanje formulara davanja dozvole za donaciju organa. No, 2012. godine ta neuvjerljiva priča je izgubila kredibilitet otkrićem da je štićenik Bo Xilaia, Wang Lijun, vodio centar za žetvu organa od živih osoba u kojem su izvršene hiljade transplantacija.“

Gutmann: „…Ovo je poznata sablast ljudskog genocida—prerušena u krinku modernih liječničkih uniformi.“

Skrenuo je pažnju na to da nova istraživanja pokazuju kako se žetva organa uzetih od živih zatvorenika savjeti koju sprovodi kineski režim nastavlja vršiti u zabrinjavajućem obimu.

Charles Lee: Kina posjeduje ogromnu banku organa u kojoj su „donatori“ živi ljudi

Dr. Charle Lee, direktor Public Awareness, Svjetske organizacije za istraživanje progona Falun Gonga (WOIPFG)

Dr. Charle Lee, direktor Public Awerness, Svjetske organizacije za istraživanje progona Falun Gonga (WOIPFG), je također svjedočio na saslušanju: „ Do sada, WOIPFG je prikupio više od 3.000 naučnih radova vezanih za transplantaciju organa u Kini, a analizirao je više od njih 300. U njima su opisani donatori iz više od 200 bolnica iz 31 provincije i gradskih područja u Kini. Gotovo svi radovi su napisani poslije 1999. godine, posebno u period u između 2000 i 2008. godine.“

„Analizom opisa pola, godina starosti, zdravstvenog stanja i uzroka smrti 'donatora organa', procedure uklanjanja organa, vremena prestanka cirkulacije i početka perfuzije organa rashlađenim hemikalijama za očuvanje i vremena trajanja perfuzije sve dok organ nije bio presađen primaocu, brzine pronalaženja podudarnih organa, možemo ukazati na sigurno postojanje velike banke organa u kojoj su 'donatori' živi ljudi.“

„Ova nova količina dokaza potvrđuje prethodne zaključke da kineski režim žanje organe uzimajući ih od živih ljudi te da veliki broj zarobljenih zdravih praktikanata Falun Gonga drže kao žive 'donatore' organa.“

Kako bi potvrdio koliko je obilje dostupnih organa (za transplantaciju) u Kini, dao je primjer u kojem se za jednu operaciju transplantacije obezbjeđuje više organa: „Slučaj se odnosi na operacije transplantacije jetre u centru koji je vodio Huang Jiefu u Xinjiangu u septembru 2005. godine. Huang je tada bio zamjenik ministra zdravlja. Jetra prvog donatora je bila odbačena jer je otkriveno da je pacijent pogodan za autolognu transplantaciju jetre. Zatim je (Huang) naručio druge tri 'jetre na čekanju' s tri različita mjesta: Chongqing, Guangzhou i Xinjiang, (za slučaj da autologna transplantacije ne bude uspješna).“

„Podudarni organi su veoma brzo pronađeni u oba grada i stigli su u Xinjiang gotovo u isto vrijeme - u 18:30h, 29. septembra. Operacija koju je izveo Huang je trajala od 19h 29. septembra do 10h 30. septembra. Nakon perioda opservacije u trajanju od 24h, Huang je objavio da je operacija uspjela; prema tome rezervne jetre više nisu bile potrebne.“

Charles ukazuje: „Prihvatljivo ishemijsko vrijeme za jetru (što znači vrijeme u kojem je ona bila hlađena i bila na perfuziji sa hemikalijama nakon što je uzeta od donatora pa do transplantacije) je 6-10 sati. U Kini je to vrijeme po nekada dulje, ali je ipak u okviru od 15 sati. Zbog toga se sa sigurnošću može potvrditi da su dvije 'rezervne jetre' donesene iz Chongqinga i Guangzhoua mogle biti samo jetre od osoba koje su bile žive prije same operacije. U suprotnom, uzimajući u obzir vrijeme ekstrakcije, vrijeme leta, vrijeme trajanja Huangove operacije i vrijeme opservacije nakon operacije, to bi bilo najmanje 50 sati. Takve jetre više ne bi imale (upotrebnu) vrijednost, a ipak su ih nazvali rezervnim organima.“

Kongresmen Dana Rohrabacher: Kineska komunistička partija je jedna od najvežih snaga zla u današnjem svijetu

Američki kongresmen Dana Rohrabacher

Američki kongresmen Dana Rohrabacher je na saslušanju kazao: „Kineska komunistička partija je jedna od najvećih snaga zla u današnjem svijetu. Sistem žetve organa sponzoriran od strane države predstavlja monstruozan zločin. Kineski sistem ne samo da građanima svakodnevno uskraćuje njihova osnovna prava, već doslovno krade dijelove njihovih tijela radi zarade.“

„Praktikanti Falun Gonga, poštovanog i miroljubivog kineskog pokreta, nastavljaju da silno pate od ruku KPK. Oni su žrtve žetve organa“, rekao je kongresmen Dana Rohrabacher. Zahvaljujući trudu advokata za ljudska prava, novinara i istražitelja, zločini koje vrši KPK se razotkrivaju u svijetu.

Zastupnik Smith: „Zločini koje vrši KPK su barbarski"

Zastupnik u predstavničkom domu SAD, Chris Smith

Zastupnik u predstavničkom domu SAD, Chris Smith je rekao: „Represija koja se vrši nad Falun Gongom je posebno brutalna, ružna i zla. Istinski vjerujem da će razdoblje od 17 godina u kojem traje kampanja iskorjenjivanja Falun Gonga biti zapamćeno kao najveća sramota novije kineske historije.“ U svom je komentaru kazao da ga žetva organa koju sprovodi kineski režim i doktori podsjeća na ono što se dešavalo za vrijeme Drugog svjetskog rata u nacističkim logorima.

Još je dodao da je pomalo obeshrabrujuće to što više ljudi ne kreće u istragu zločinaca koji vrše progon Falun Gonga i žetvu organa, ali i da će se to promijeniti.