Falun Dafa Minghui.org

U Britanskom parlamentu održana rasprava o žetvi organa u Kini

(Minghui.org)

Dva dana nakon što je Komisija za ljudska prava Konzervativne partije objavila izvještaj o situaciji sa ljudskim pravima u Kini, 30. juna 2016. godine je održana rasprava u Britanskom parlamentu kako bi se rasvijetlilo ubijanje zatvorenika savjesti, a naročito praktikanata Falun Gonga, radi uzimanja njihovih organa. Izvještaj komisije objavljen 28. juna pod naslovom: „Najtamniji trenuci: Slom ljudskih prava u Kini u periodu 2013 – 2016“ fokusiran je na „nezabilježen slom“ ljudskih prava u protekle tri godine, a u njemu se također navode 22 preporuke za Britansku vladu.

Benedict Rogers, potpredsjednik Komisije i Fiona Bruce, predsjednica Komisije i članica parlamenta, vodili su raspravu održanu 30. juna. Na raspravi su također govorili advokat za ljudska prava David Matas, novinar istraživač Ethan Gutmann, aktivista za ljudska prava Anastasia Lin i bivši hirurg Ever Tothi.

Benedict Rogers, potpredsjednik Komisije i Fiona Bruce, predsjednica Komisije i članica parlamenta, su vodili raspravu u Britanskom parlamentu

Matas: Veliki je broj praktikanata Falun Gonga ubijen zbog uzimanja njihovih organa

„Od kad smo David Kilgour i ja objavili „Krvavu Žetvu“, treću verziju našeg izvještaja u formi knjige, a Ethan Gutmann objavio svoju knjigu „Klaonica“, ostali smo aktivni u pisanju, istraživanju, traganju i u držanju govora o zloupotrebi transplantacije u Kini“, kazao je Matas.

Nakon što je predstavnički dom SAD-a jednoglasno usvojio rezoluciju 343, kojom se osuđuje žetva organa od zatvorenika savjesti u Kini, ova su tri istraživača 22. juna u Nacionalnom klubu novinara predstavila ažurirano izdanje svojih knjiga. Ovaj novi izvještaj na 680 stranica daje razumljivo, ažurirano istraživanje vođeno od strane autora u proteklih deset godina. U izvještaju ima više od 2.300 poveznica, uključujući i veliki broj informacija prikupljenih iz medijskog izvještavanja, izjava političara, medicinskih časopisa i web stranica bolnica. Pun izvještaj je dostupan na web stranici www.endorganpillaging.org

Matas je rekao da je kod pomnog analiziranja bolnica i doktora jedna stvar bila posebno uočljiva: „veliki obim transplantacija“.

Matas primjećuje da se žetva organa u Kini obavlja u ogromnom obimu i radi tako efikasno da usko grlo kineske transplantacijske industrije nije dostupnost izvora organa, već bolnički kapaciteti i broj doktora. Osim toga, utvrđeno je da su u ove zločine uključene i vojne bolnice.

Gutmann: Od ranije poznata avet ljudskog genocida

Gutmann kaže da mnoge bolnice i doktori učestvuju u žetvi organa. Na primjer, autor procjenjuje da se u Prvoj centralnoj bolnici u Tianjinu godišnje izvede više od 5.000 transplantacija, dok Vojna bolnica br. 309 u Pekingu izvede više od 4.000 transplantacija godišnje. To znači da se samo u ove dvije bolnice izvede oko 10.000 transplantacija.

„A to znači da ukupan broj transplantacija u Kini nije 10.000 već 50.000 - 60.000 transplantacija godišnje!“ kazao je g. Gutmann. „To je ista poznata avet ljudskog genocida — prerušena u moderne doktorske skute.“

Gutmann je rekao da ovaj zločin nije samo vezan za Falun Gong, nego je to genocid koji se dešava u savremenom društvu.

Ljudska prava – pojam koji se ignorira u Kini

Anastasia Lin, rođena u Kini, nosi titulu Miss Kanade. Bilo joj je zabranjeno sudjelovati na natjecanju u Kini zbog njenog djelovanja u oblasti ljudskih prava i prakticiranja Falun Gonga. Anastasia je dodala kako je njen otac u Kini počeo primati prijeteća pisma nakon što je ona osvojila titulu.

Anstasia Lin, rođena u Kini, Miss Kanade

Gđica. Lin se nada da će ljudi odvojiti malo vremena da saznaju šta je u stvari Falun Gong. Falun Gong, meditacijska praksa ustanovljena na tradicionalnim vrijednostima je u Kini privukla najmanje 70.000 miliona ljudi prije nego je 1999. godine bila zabranjena od strane komunističke vlasti. „Od tada su mnogi nevini ljudi, ljudi poput mene i vas, ubijeni zbog vjerovanja u Istinitost-Dobrodušnost-Toleranciju.“

Dr. Enver Tothi, koji pripada narodu Ujgura iz Kine, svjedočio je da je prije 18 godina bio prisiljen uzimati tjelesne organe od zatvorenika koji su čekali na izvršenje smrtne kazne u Xinjangu u Kini. Kazao je da su prije toga zatvorenici dobili nesmrtonosni pogodak u grudi, a da zatim nije korištena anestezija.

Dr. Tothi je objasnio da su se takve stvari dešavale kao rezultat ideološke kontrole. „Bez obzira o kome se radi, ako imate drugačije mišljenje od Komunističke partija Kine, ona će vas smatrati neprijateljem. Vi više niste ljudsko biće, nego vrsta državne imovine koju država [Partija] može koristiti po volji.“

„Sve dok nisam došao u Veliku Britaniju nisam shvatao da u Kini u opšte nisam bio educiran po pitanju ljudskih prava. U skladu s mojom tadašnjom ideologijom, ja sam mislio da je moje učestvovanje u uklanjanju državnih [Partijskih] neprijatelja veličanstvena stvar“, prisjeća se dr. Tothi.

Enver Tothi (desno), bivši liječnik Ujgur, je govorio o svojim bolnim iskustvima od prije 18 godina

Komisija za Ljudska prava zahtijeva kontinuirane napore u borbi protiv žetve organa

Rogers je zatražio od članova parlamenta da obrate više pažnje na zločine, a „posebno na predmet žetve organa. Jedna od preporuka u našem izvještaju je da se mora napraviti nezavisna međunarodna istraga kako bi se utvrdila istina šta se dešava sa žetvom organa, uključujući i koji su izvori organa i broj izvršenih transplantacija.“

Brice se složila. „Mi preporučujemo međunarodnu istragu žetve organa u Kini i tražimo od Britanske vlade da ona bude predvodnik (u istrazi).“ Dodala je i da se predmetu žetve organa ne treba pristupati samo privatno veći i javno.