Falun Dafa Minghui.org

Australijanci nude nesebičnu podršku okončanju žetve organa u Kini

(Minghui.org)

Australijanci pomno prate kršenja ljudskih prava u Kini, koja je njihov najveći azijski susjed.

Nakon što je SBS Word News u aprilu mjesecu 2015. godine na svom programu Dateline, emitovao dokumentarni film Ljudska žetva: Kineski šverc organima, web stranica www.news.com.au je objavila detaljan izvještaj o prisilnoj žetvi organa.

Pod naslovom „Krvava žetva: Hiljade ljudi su poklani radi uzimanja njihovih organa, otkriva novi izvještaj“ članak je objavljen 28. juna 2016. godine. Citirajući ažurirani izvještaj trojice renomiranih istraživača, Davida Kilgoura, Davida Matasa i Ethana Gutmana, novi dokazi pokazuju da se u Kini dešava pokolj puno većih razmjera nego li je to bilo procijenjeno u prethodnim izvještajima.

Reporter konstatuje: „Posljednji je zaključak da je Kineska komunistička partija angažovala državu u masovnom ubijanju nevinih osoba, prvenstveno praktikanata Falun Gonga, ali isto tako i Ujgura, Tibetanaca i određenih grupa kućnih kršćana u svrhu uzimanja njihovih organa za transplantaciju.“

Praktikanti su u Sidneju prošle sedmice održavali manifestacije za podizanje nivoa informisanosti o žetvi organa i pri tome su dobili toplu podršku prolaznika.

Pješaci se u Sidneju 2. jula 2016. godine informišu o Falun Gongu i potpisuju peticiju.

Rast ekonomije ne može zasjeniti pitanje ljudskih prava.

Steve, pjesnik, je na štandu čitao plakate i o njima razgovarao sa praktikantima. Šokirala ga je brutalnost progona, pa je potpisao peticiju kako bi pomogao praktikantima.

„Premda kineska ekonomija za sada izgleda jako snažno, to ne može zasjeniti pitanje ljudskih prava“, kazao je Steve. On je izrazio nadu da će praktikanti ustrajati u svojim naporima: „Vi ćete uspjeti, zato što je [prisilna žetva organa] zločin protiv čovječanstva.“

Griffin Patrick, hemičar, je kazao da je čitao izvještaj objavljen na www.news.com.au i da je bio iznenađen groznom stvarnošću. „Ubijanje ljudi i prodaja njihovih organa drugim ljudima radi novca je užasna i nehumana.“ On je izrazio nadu da će i drugi mediji u Australiji izvještavati o ovome problemu.

Griffin Patrick je upitao šta on može učiniti kako bi pomogao praktikantima.

„O ovome ću govoriti svim mojim prijateljima“

Kada su Kristy Blnderr i njeni prijatelji prolazili pored praktikantskog informativnog pulta ona je zamolila svoje prijatelje da potpišu peticiju podrške praktikantima. Budući je i prije u Sidneyju i Melburnu viđala slične Falun Gong aktivnosti, ona je tako već od prije znala kako su zle aktivnosti prisilne žetve organa u Kini. „Poslužit ću se društvenim mrežama da svojim prijateljima kažem za ovo kako bi mogli pomoći na neki način“, objasnila je.

Kristy Blunderr (lijevo) i njen prijatelj potpisuju peticiju.

Roban Vurden i njegovi prijatelji su svi potpisali peticiju. „Ovo [žetva organa] je zlo, i mi ćemo učiniti sve da se ona zaustavi“, kazao je Roban. „Premda naše snage kao pojedinaca izgledaju ograničene, ako ujedinimo naše napore, bit ćemo u stanju napraviti promjene.“

Roban Vurden (desno) i njegovi prijatelji su kazali da će učiniti sve da više ljudi informišu o ovom problemu uz pomoć društvenih mreža.

Načela Falun Gonga se mogu primijeniti na sve ljude

Gosp. Hu, je imigrant iz Kine i sada živi u Burwoodu u blizini Sidneyja. On je razgovarao sa nekoliko praktikanata. Nakon što je iz izvještaja saznao da je više od 1,5 miliona kineza postalo žrtva prisilne žetve organa u Kini, kazao je da će brutalnost komunističke partije ubrzati njenu vlastitu propast.

Budući gospodin Hu već mnogo godina posmatra Falun Gong i njegov progon u Kini, kazao je da se principi Falun Gonga, Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija, mogu primijeniti na sve ljude: „Oni mogu voditi ne samo Kineze, već i sve ljude na svijetu.“

Kazao je da je najbolji put za ljude koji vodi naprijed podržavanje pravednosti i podržavanje praktikanata Falun Gonga. Odlazeći je spojio dlanove jedan uz drugi, na tradicionalni kineski način, kako bi pozdravio praktikante i kazao: „Hvala vam puno za vaše napore! Vaš naporni rad nam je svima pokazao šta je ispravno i šta svi trebamo činiti.“